logo fokkelien

 AstroCursus

Artikelen

Hoe meer ik bezig ben met AstroCursus, hoe duidelijker bepaalde dingen me worden, maar ook hoe meer vragen er bij me opkomen. In deze rubriek vind je links naar artikelen van mijzelf, maar ook van enkele andere astrologen. Ze vormen een aanvulling op het cursusmateriaal.
Wat mijn artikelen betreft, er zijn behoorlijk uitgewerkte verhalen bij, maar vaak ook gaan ze over observaties, vragen die bij me opkomen, onderwerpen die nog maar gedeeltelijk zijn uitgewerkt.
Artikelen van andere astrologen gaan over onderwerpen die ik belangrijk en interessant vind, en dus graag verder wil delen.
Op 10 maart 2024 heb ik een rubriek Recensies toegevoegd. Er staan op dit moment twee artikelen van mijn hand in.

Astrologie & astronomie

Astrologie & wetenschap c.q. onderzoek

 • In Ronden van de Noordknoop doe ik verslag van een klein verkennend onderzoek uit eind 2021 over de weg die de maanknopen afleggen door de dierenriem. Daarbij ga ik uit van de Noordknoop, omdat het verhaal anders nogal onoverzichtelijk wordt. De Noordknoop doet er 18 jaar en ruim zeven maanden over om terug te komen op zijn positie in de geboortehoroscoop. Wat “doet” zo'n terugkeer in je leven? En wat gebeurt er als de Noordknoop tijdens zijn tocht in oppositie komt met zijn plaats in de radix? Ik probeer tot een karakteristiek te komen van zijn ronde, met dank aan de 18 mensen die hun ervaringen met mij hebben gedeeld!
 • Een toekomst voor astrologie als wetenschap? Dit artikel is een bewerking van de gelijknamige lezing die ik heb gehouden voor de Geert Grote Universiteit in Kampen op 19 november 2016. Je kunt het direct op de site lezen en desgewenst de bronnen natrekken. Verder is het verhaal in pdf-vorm te downloaden, zie de kolom naast het artikel, laatste item.
 • Onderzoeksvragen (2019): Facebook. Op 4 mei hield ik een lezing voor de NVWOA over een proefonderzoekje dat ik in oktober 2018 had uitgevoerd via Facebook. Het verhaal dat ik er daarna over heb geschreven is getiteld Proef: mini-onderzoek via Facebooken is te vinden op de NVWOA-site.
 • Onderzoeksvragen (2005): Waarom werkt astrologie? Ik heb er geen idee van. Enerzijds wordt er een hoop onzin beweerd, anderzijds doen astrologen vaak ook opmerkelijk juiste uitspraken. Dat er ‘iets’ in astrologie zit, daarvan ben ik na ruim vijftig jaar praktiseren wel overtuigd. Maar hoe vang je dat ‘iets’?
  Inmiddels heb ik enkele vervolgen geschreven, zie de artikelen in deze rubriek en de rubriek meerlingen, maar het onderwerp is voorlopig nog niet uitgeput!

Naar inhoud “artikelen”  »

Onderzoek meerlingen

 • Vaste sterren 1938-2082. Om horoscopen van meerlingen nauwkeurig met elkaar te vergelijken, is het gebruik van vaste sterren een must. In dit artikel vind je 112 vaste sterren (waaronder ook sterrengroepen) geordend per dierenriemteken, een alfabetische sterrenlijst waarin wordt verwezen naar de bijbehorende tekens. Ook is een begin gemaakt met het hoofdstuk Duidingen.
 • Twee zusters, een analyse. Deze analyse is in het najaar van 2017 gemaakt en daarna becommentarieerd door de opdrachtgever. Dat commentaar is meegenomen in dit artikel, evenals de letterlijke omschrijving van de opdracht.
 • Astrotweelingen als basis voor kwalitatief onderzoek is het verslag van mijn lezing voor de NVWOA op 3 december 2016 in Utrecht. Ook punten uit de discussie zijn meegenomen in het verhaal. Je kunt het direct hier op de site lezen en desgewenst de bronnen natrekken. Het is ook te downloaden in pdf-formaat, zie de kolom naast het artikel, laatste item.
 • Astrologie en dieren (oktober 2016). Ik houd veel van (bijna alle) dieren en dacht al jaren dat mijn honden heel duidelijk karakters vertoonden die beantwoorden aan hun dierenriemteken. In 2016 kreeg ik de beschikking over de geboortegegevens (incl. exact tijdstip!) van een nest hondjes, en dat inspireerde me tot vijf artikelen op Astro Extra. De link hier begint met het laatste artikel: (4) een gedetailleerde beschrijving van en beschouwing over de vijf hondjes en hun horoscopen. Daarna volgen de vier eerdere artikelen: (0) een introductie op het geheel, (1) portretten van de drie honden die mijn leven hebben gedeeld, (2) overwegingen n.a.v. de vraag sterren of ras? en (3) de horoscopen van de drie honden.
  Vooral het werken aan artikel 4 over de vijf hondjes bleek zeer nuttig voor mijn meerlingenonderzoek.

Naar inhoud “artikelen”  »

Naar inhoud “artikelen”  »

Recensies

 • Over Zus Luyckx: “De dwads: Zo hard als Staal, Zo concreet als Stenen”.
 • Over Annemiek Bosch: “De cyclus van de dierenriem. Archetypen geworteld in de werkelijkheid”.

Astrologische tijdperken

 • Oscar Hofman, Precessie en het Aquariustijdperk. Veel astrologen zien in onze tijd kenmerken van het teken Waterman. We zitten, zo denken velen van hen, op het einde van het Vissentijdperk, maar nog even geduld, en we komen terecht in The age of Aquarius, waar ruim denken in de plaats komt van het benauwende religieuze denken. Volgens Alan Leo leven we er al in sinds 1928, volgens anderen zit het er aan te komen, volgens weer anderen duurt het nog wel een eeuw of drie voor het zo ver is. Waar komen die enorme verschillen in tijd vandaan? Waar komt het hele idee van de tijdperken vandaan? Dit artikel van Oscar Hofman zet de lezer aan het denken.

Duiden

 • Horoscoopduiding in fasen (2023). (Tweede bewerking en uitbreiding van Planeten in tekens & huizen (2006, 2015).)
  Het duiden van een horoscoop is gecompliceerd, alleen al doordat er zeer veel factoren meespelen. Daarom is het belangrijk de duiding in fasen aan te pakken. In dit artikel laat ik zien hoe alleen al de verdeling van planeten over tekens en huizen een bruikbaar beeld van de geborene geeft, dat er bijvoorbeeld thema’s naar voren komen die je in een latere fase kunt uitdiepen. De in 2015 toegevoegde opmerking over het zelf kiezen van je geboortemoment, is nu uitgebreid met een toelichting op en verwijzing naar wetenschappelijk onderzoek dat dit idee lijkt te bevestigen.

Naar inhoud “artikelen”  »

Geschiedenis van de astrologie

 • Bij de geboortehoroscoop van Vestdijk met een inleidend artikel op de site van de NVWOA: Vestdijk en zijn horoscopen.
  Normaal gesproken houd ik me niet op met het recente verleden, want ik ben meer geïnteresseerd in zeer oude tijden. Maar Vestdijk is een groot auteur die bovendien zeer productief was en onvergetelijke romans heeft geschreven. Daarnaast heeft hij zich intensief met astrologie bezig gehouden. Nu Albert Bredenhoff, Sjoerd Visser en Sy Scholfield in oktober 2023 de juiste geboortetijd van deze auteur met zekerheid hebben kunnen vaststellen, leek het me een aardig idee om hier een duiding van zijn horoscoop te plaatsen die ik eind 1985 heb gemaakt, en die is opgenomen in Brieven rond de Vestdijk-biografie van Vestdijk-biograaf Hans Visser. In het bestand is na p. 206 een brief ingevoegd (pdf- 8) over een veronderstelling in mijn verhaal waarvan Hans Visser een bevestiging vond in zijn archief.
 • Albert Bredenhoff en FvM, Drie verschillende horoscopen van één man
  Sir Philip Sidney (1554-1586) was een Engelse dichter en diplomaat, maar dat niet alleen, hij vocht ook mee in het Nederlandse leger tegen de Spanjaarden. In 1586 overleed hij in Arnhem aan ernstige verwondingen die hij had opgelopen bij de Slag om Zutphen.
  Sir Philip SidneyVanwege zijn literaire werk kreeg hij een welhaast legendarische status in zijn vaderland. Van deze opmerkelijke man is een horoscoop bewaard gebleven uit 1570 of 1571, en er zijn twee eigentijdse horoscopen van hem op internet te vinden.
  Albert verdiepte zich in Sidney en vond de drie verschillende horoscopen, Fokkelien analyseerde de 16e-eeuwe horoscoop, en vervolgens ook de twee eigentijdse horoscopen. Samen produceerden zij dit artikel, met dank aan Alois Treindl van Astro-Databank voor zijn informatie over geboortetijden. Het portret van Sir Philip Sidney is waarschijnlijk van de hand van Hieronymus Custodis (niet later dan 1593). Het is gemaakt naar een origineel dat wordt toegeschreven aan Cornelis Ketel, 1578.  National Portrait Gallery London. Zie de bron.

Naar inhoud “artikelen”  »

 • Zondvloed of religie? De 16e eeuw was een eeuw vol geweld, waarin religieuze problemen een enorme rol speelden. Naar de datum 20 februari 1524 werd al vele jaren daarvoor met angst en beven uitgekeken. Waarom? Dat wordt verteld in dit artikel, compleet met horoscopen, kaarten en foto's.
 • Cardano en de Tetrabiblos, een eerste verkenning. De 16e-eeuwse arts Cardano schreef een commentaar op de Tetrabiblos en maakte 12 horoscopen om stellingen uit dit werk te illusteren. Dit artikel is de uitwerking van een korte lezing die ik op 3 oktober 2020 hield voor de NVWOA via Zoom. Ik schets de historische context en presenteer drie van Cardano's horoscopen. Het is bedoeld als eerste in een serie.
 • Op Astro Extra vind je een persoonlijke impressie van de lezing Herontdekking van de Babylonische sterrenkunde die prof.dr. Teije de Jong gaf voor de NVWOA op 3 januari 2018.
 • Handig hierbij is een bijdrage van Albert Bredenhoff aan de Nieuwsbrief van de NVWOA, zie het laatste item.

Naar inhoud “artikelen”  »

Huizensystemen

 • Béatrice Boucher, Geschiedenis van de onderschepte tekens.
  Dit artikel is het eerste deel uit een lessenpakket van deze Arnhemse astrologe. Ze schrijft hierin over een fenomeen dat in de Basiscursus niet aan de orde komt, nl. de onderschepte tekens. Dat is voor haar de aanleiding om de vele verschillende huizensystemen die er bestaan eens uitvoerig onder de loep te nemen. Een mooi, duidelijk verhaal over een belangrijk onderwerp.
 • Jan Kampherbeek, Huizenproject.
  Kampherbeek is programmeur en astroloog. Hij is bezig met een inventarisatie van alle huizensystemen, een enorm project! Op zijn website kun je dit werk volgen. De link hierboven leidt direct naar zijn huizenproject. Je vindt zijn site RadixPro ook vermeld in de rechterkolom onder Software & services.

Andere soorten astrologie

 • Chinese Astrologie. Verslag van een verhaal gehouden via Zoom op 6 februari 2021 voor de NVWOA. De presentatie is uitgebreid met wat toelichtingen, zodat hij ook te volgen is voor mensen die het geheel niet hebben gezien.

Fokkelien von Meyenfeldt © 1995-2024

Inhoud

Rubriek “Artikelen”

Links

Op deze site

Organisaties

 • ASAS: de Astrologische Associatie, vakvereniging voor astrologen
 • AVN: Astrologische Vakvereniging Nederland
 • NVWOA: Nederlandse Vereniging tot Wetenschappelijk Onderzoek naar de Astrologie
 • WVA: Werkgemeenschap van Astrologen

Software & service

Hier alleen links naar bijzondere Nederlandse sites:

 • Planetdance: astrologieprogramma, gratis voor de PC, €3 voor Android mobiele apparatuur in de Google Playstore
 • Newcomb: astrologieprogramma van Johan Ligteneigen
 • RadixPro: website van Jan Kampherbeek, met astronomische formules voor astrologen, het huizenproject (zie ook Artikelen op deze site), downloads (een mooi astrologiefont!), Enigma (zijn astrologieprogramma in ontwikkeling) en astrologische boeken.

Boeken en uitgevers

Online diensten

 • Astrodienst: alle mogelijke ondersteuning voor astrologen, biedt tevens interessante informatie voor mensen zonder astrologische kennis


Home | NAAR BOVEN | sitemapLaatste versie: zondag 17 maart 2024