logo fokkelien

 AstroCursus

Astrobiografie van Fokkelien

Mijn fascinatie met de sterren begint als ik 9 ben, met het boek ‘Dr. Dolittle's reis naar de maan’. Ik wilde er meer van weten en kreeg op mijn 10e verjaardag (in 1957) ‘De sterrenwereld in een notedop’ van J.C. Alders, een boek dat ik van A tot Z las en dat jarenlang mijn bijbel is gebleven voor astronomische observaties en berekeningen.

Astrologie kwam later, een bescheiden begin in 1963 met de 12 deeltjes van de Sterrenspiegel, ‘Zo bent U, Ram’, etc. Ik begon onmiddellijk van al mijn klasgenoten de ascendant uit te rekenen en noteerde de gegevens en beschrijvingen in een schrift dat ik nog steeds heb. Een oom vond deze geestdrift aardig en leende mij ‘Astrologie’ van Bunge. Hij had mijn horoscoop getekend, van een summiere uitleg voorzien, en zei dat ik daar maar eens mee aan de slag moest.
In de rubriek Bronnen kun je meer lezen over de boeken en andere bronnen die op deze site ter sprake komen.

Handwerk

Een uitstekend boek, dat van Bunge, maar het hoofdstuk waarin het rekenen werd uitgelegd begon met de woorden: “Men zoeke op in den ephemeris...”, en ik had geen idee wat dat was. Ik had het natuurlijk aan mijn oom kunnen vragen, maar ik wilde het zelf uitzoeken en ging dus naar de bibliotheek. Daar hadden ze inderdaad ‘Raphaëls Ephemeriden’, waarin voor een jaar per dag alle planeetstanden te vinden waren. De reeks was echter verre van compleet, en omvatte geen geboortejaren van mensen die ik kende. Uiteindelijk kreeg ik voor mijn 17e verjaardag ‘Astrologie’ van Else Parker, en daarin werd verwezen naar Veen's tabellen. Die waren er op dat moment van 1847-1960; je kocht ze per 10 jaar. En vanaf toen begon het serieuze horoscopen trekken: huizen, planeetstanden e.d. uitrekenen en intekenen op horoscoopformulieren. Op één horoscoop zat je al gauw twee uur te rekenen en te tekenen; er kon zo veel fout gaan! Alleen van Zon en Maan werden de dagelijkse posities gegeven, maar van de andere planeten gebeurde dat veel globaler. Tot 1982 werkte ik op deze manier.
Vanaf 1982 gebruikte ik de computer voor de berekeningen, eerst een programma voor de TRS80 (een Tandy), een paar jaar later AstroTotaal en nog weer later ook AstroScoop Plus. Op het ogenblik werk ik hoofdzakelijk met het onvolprezen Planetdance van Jean Cremers. Voor de vaste sterren raadpleeg ik bij voorkeur Newcomb5 van Johan Ligteneigen. Verder bezoek ik regelmatig de site van Astrodienst, die zeer veel te bieden heeft.
Toch raadpleeg ik daarnaast nog steeds gedrukte tabellen: ‘The American Ephemeris for the 20th century’ en die voor de 21e eeuw tot en met 2050: handig om even snel iets op te zoeken en een overzicht te krijgen.

Dochter van de dominee

Overigens groeide ik op in een gereformeerd gezin (voor de kenners: wij waren synodaal gereformeerd). Mijn vader was predikant. Hij schrok nogal van mijn fascinatie met astrologie, maar toen hij begreep dat het me niet ging om voorspellingen maar om het doorgronden van mensen, was hij geïnteresseerd.
Hij was op dat moment (jaren zestig) bezig met een uitvoerige biografie, waarin ook de geboortedatum, -plaats en -uur van de man in kwestie stonden vermeld. Wie het was en wat hij deed kreeg ik niet te horen, maar hij wilde weleens weten wat ik ervan bakte.
Van het resultaat was hij onder de indruk. Het beroep van de man (geen theo­loog!) klopte, zijn levenshouding, interesses etc. Dat mijn vader sindsdien in astro­logie geloofde kan ik niet zeggen, wel dat hij mij en mijn manier van astrologie be­oefenen serieus nam.

Verdere ontwikkeling

Ik heb zeer veel horoscopen getrokken en geduid en ben al snel begon­nen dat systematisch te doen. Ik liet me niet afleiden door een zeer slecht geplaatste Neptunus, maar werkte en werk nog steeds in fasen. In de Basiscursus komt dit uitvoerig aan de orde. ‘Astrological Aspects’ van Carter, dat ik in 1975 kocht was een eye-opener. Flinke vooruitgang boekte ik een paar jaar later met de reeks ‘The Only way to learn Astro­logy’ van March & McEvers. Ik houd niet erg van Amerika en Amerikanen, maar de werkwijze van Amerikaanse en Engelse astrologen vond ik een verademing na het zwaar moralistische geschrijf van de oudere Nederlandse en Duitse astrologen, behalve Carter de enige die ik in die eerste 12 jaar kende.
Eind 1994 werd ik ziek en moest ik een paar maanden stoppen met werken. Ik ben toen al mijn duidingen in de computer gaan zetten in één groot moederbestand. Voor een bepaalde horoscoop selecteerde ik de van toepassing zijnde gegevens, en die gebruikte ik als basis voor mijn mix. Een paar jaar later vormde dit alles een aardige basis om workshops te geven.

In 2004 werd ik lid van de NVWOA, de Nederlandse Vereniging tot Wetenschappelijk Onderzoek naar de Astrologie. Binnen een jaar was ik webmaster, bouwde de site om en legde de domeinnaam vast. Eind 2019 ben ik opgevolgd door Jan Kampherbeek, die met groter voortvarendheid in een vergelijkbare stijl een nieuwe site heeft gemaakt met WordPress. Van 2011-2016 was ik penningmeester en tot eind 2019 gewoon bestuurslid.
Bij de NVWOA had ik voor het eerst contact met andere astrologen en onderzoe­kers. Na de dood in 2007 van mijn levensgezel Bert (die ik vele jaren heb verzorgd toen hij dementeerde) en mijn rouwverwerking, ben ik meer contact gaan zoeken met andere astrologen, o.a. door de grote congressen in Oldenzaal en Soesterberg te bezoeken en lid te worden van ASAS en wat later van de AVN. Dit alles heeft mij een nieuwe impuls gegeven om allerlei zaken nader te onderzoeken.

Loopbaan

Waarom ben ik nooit professioneel astroloog geworden, vraagt men mij weleens. Het gekke is dat ik dat nooit heb gewild, en hoewel ik zeer geïnteresseerd was (en ben) in de werking van de psyche, heb ik nooit overwogen om psychologie te gaan studeren. Ik heb er veel over gelezen, maar daar is het bij gebleven.
Wat mij altijd gefascineerd heeft zijn codes en systemen, orde in chaos. Na het gymnasium had ik graag Sanskriet of Chinees willen studeren, maar dat mocht niet. Dus ben ik gaan werken. Later ben ik in deeltijd Nederlands gaan studeren, een bewuste keus: als je niet in de gelegenheid bent een fulltime universitaire studie te doen, kun je beter je eigen taal bestuderen om het fenomeen taal te doorgronden dan een vreemde taal kiezen. Dat is een goede keuze gebleken. De avondstudie heb ik afgesloten met een scriptie over middeleeuwse literatuur (Jacob van Maerlant). Daarna ben ik universitair af­gestudeerd in taalkunde, taalfilosofie en logica.
Ik houd nog steeds veel van de (geschiedenis van de) middeleeuwen en geef geregeld lezingen op dit gebied, en de studie logica bleek jaren later nuttig voor mijn werk op het gebied van organisaties. Maar aangezien ik bij mijn afstuderen al heel wat jaren in het bedrijfsleven werkte, heb ik er in mijn beroepsleven niet direct iets mee gedaan.
Wel kwam ik in aanraking met organisaties en reorganisaties. Ook die systemen heb ik bestudeerd, hetgeen heeft geleid tot enkele studieboeken. Als gevolg daar weer van heb ik drie jaar (van 2004-2006) een zeer groot reorganisatieproject geleid. Inmiddels was ik bijna 60 en vond ik het tijd worden mijn eigen bedrijf te beginnen om mijn ideeën beter te kunnen vormgeven. Dat is BizWiser geworden. Om gezondheidsredenen ben ik er per 1 januari 2016 mee gestopt.

Na mijn pensioen ben ik me intensief gaan bezighouden met mijn twee grote liefdes: middeleeuwen en astrologie. Over beide onderwerpen geef ik lezingen en workshops. Ook ben ik bezig met twee publicaties: een boek over een bekende middeleeuwer tegen de achtergrond van zijn tijd, en een overzichtsartikel over mijn meerlingenonderzoek. Het boek is, mede op verzoek van de uitgever, nogal uitgedijd en verschijnt dus veel later dan gepland. Het artikel (in het Nederlands en in het Engels) vordert gestaag, maar moet wachten op het boek.

Basisprincipe AstroCursus

In een wisselende loopbaan sinds 1966 heb ik 25 jaar onderwijs gegeven als hoofd­baan, waarvan 20 jaar in het hbo. In mijn lessen heb ik altijd gestreefd naar model­len en theorieën waaruit je zelf praktische zaken kunt afleiden. Zo werkt ook de basiscursus astrologie. Ook hier is mijn interesse vooral systema­tisch: hoe zijn karakter en levensloop van verschillende mensen die op (bijna) het­zelfde tijdstip en (bijna) dezelfde plaats zijn geboren? Of: hoe verklaar je de enorme verschillen tussen twee mensen met horoscopen die op belangrijke punten met elkaar overeenkomen?
In mijn archief heb ik enkele bijna gelijke horoscopen van mensen die geen familie van elkaar zijn en elkaar ook niet kennen. Dit soort thema's komt in AstroCursus uitvoerig aan de orde.
Fokkelien von Meyenfeldt
zomer 2004,
bijgewerkt april 2009, februari 2015, januari 2017, oktober 2020, februari 2023

Links

Op deze site

Organisaties

  • ASAS: de Astrologische Associatie, vakvereniging voor astrologen
  • AVN: Astrologische Vakvereniging Nederland
  • NVWOA: Nederlandse Vereniging tot Wetenschappelijk Onderzoek naar de Astrologie
  • WVA: Werkgemeenschap van Astrologen

Software & service

Hier alleen links naar bijzondere Nederlandse sites:

  • Planetdance: astrologieprogramma, gratis voor de PC, €3 voor Android mobiele apparatuur in de Google Playstore
  • Newcomb: astrologieprogramma van Johan Ligteneigen
  • RadixPro: website van Jan Kampherbeek, met astronomische formules voor astrologen, het huizenproject (zie ook Artikelen op deze site), downloads (een mooi astrologiefont!), Enigma (zijn astrologieprogramma in ontwikkeling) en astrologische boeken.

Boeken en uitgevers

Online diensten

  • Astrodienst: alle mogelijke ondersteuning voor astrologen, biedt tevens interessante informatie voor mensen zonder astrologische kennis


Home | NAAR BOVEN | sitemapLaatste versie: dinsdag 28 februari 2023