logo fokkelien

 AstroCursus

Bronnen

Op deze pagina staan om te beginnen enkele links. Het gaat hier vooral om over­zichts­sites, van waaruit je goed verder kunt komen. Verder zijn verwijzingen naar interessante vakliteratuur opgenomen. Ten slotte wordt er een toelichting gegeven op mijn keuze.
In deze rubriek vind je vooral algemene bronnen op het gebied van astrologie, gericht op de basiscursus. In de artikelen en andere cursussen wordt waar nodig en/of mogelijk naar meer specialistische literatuur verwezen.

Links

Er is zeer veel te vinden over astrologie op internet en natuurlijk zit daar veel ‘troep’ bij. In deze rubriek vind je links naar enkele bekende verzamelpagina's, en naar een aantal websites die ik om allerlei redenen de moeite waard vind.

De site Astrodienst (ook wel astro.com genoemd) is een ‘must’ voor iedere astro­loog. De site bevat onder veel meer de beroemde Astro-Databank. Voor nadere informatie daarover, zie de toelichting.

Op astrologie.pagina.nl en horoscopen.pagina.nl vind je gerubriceerde links naar alle mogelijke websites over astrologie. Er zit rijp en groen onder, maar als je iets specifieks zoekt, zijn dit soort pagina's handig.

Op Superhoroscoop.nl, kun je gratis een geboortehoroscoop met uitleg laten maken, die je weer als uitgangspunt kunt gebruiken voor AstroCursus. In de Basiscursus wordt deze site uitvoerig besproken.

De website van astrologe Béatrice Boucher, IC Aquarius, is de moeite van het bezoeken waard, alleen al door de zeer vele artikelen en links die je er kunt vinden op het gebied van diverse deelgebieden van de astrologie. De link hier leidt direct naar de artikelen.

NVWOA: De site van de Nederlandse Vereniging tot Wetenschappelijk Onderzoek naar de Astrologie is zeer informatief. Zoek je links naar meer wetenschappelijk georiënteerde informatie, dan kun je hier terecht. Prettig vind ik zelf dat alle Nieuwsbrieven online ter beschikking zijn. Veel artikelen hierin zijn zeer de moeite waard.

Tot besluit twee websites die in mijn ogen aanraders zijn:
Astrologieblog van Liz Hathway, een interessant weblog waarin ze onder meer wekelijks een mooi onderbouwde weekhoroscoop schrijft (in het Nederlands); er hoort ook een (zeer actieve) facebookgroep bij waarvan je lid kunt worden, ook als beginnend astroloog.
RadixPro van Jan Kampherbeek, met ongelofelijk veel informatie, recensies, nieuws, software op het gebied van astrologie.

naar boven | naar links | vakliteratuur | toelichting

Gedrukte bronnen

Er is zeer veel literatuur over astrologie en ook op het internet is legio informatie te vinden (zie de links). Sinds ik deze lijst samenstelde, is er zeer veel meer geschre­ven op dit gebied. Kijk dus vooral rond; in de rechterkolom vind je enkele links naar belangrijke uitgeverijen van Nederlandstalige boeken op het gebied van astrologie en esoterie in het algemeen. Zoek je oudere boeken, kijk dan op ‘In de Ronde Toren’.

Voor de basiscursus heb ik de volgende literatuur en middelen gebruikt:

 • Astrodienst: Zwitserse online dienst voor astrologen.
 • Astrologie en synchroniciteit. Prana 21, najaar 1980.
 • AstroScoop Plus. Astrologische software voor Windows 95-/m XP. Schors, Amsterdam.
 • Barbault, André: Reeks ‘De Sterrenspiegel’ (12 deeltjes, Dat bent U Ram Aries, Dat bent U Stier Taurus, enz.). Erven Tijl, Zwolle 1959 (bewerkt door Rico Bulthuis). Franse verzameltitel voor deze serie: ‘Zodiaque’, Editions du Seuil 1959.
 • Barbault, André: Traité pratique de l'astrologie. Editions du Seuil 1961.
 • Bulthuis, Rico: Astrologica. Erven Tijl, Zwolle 1962.
 • Bunge, H.: Astrologie. Strengholt, Amsterdam 1949.
 • Campion, Nicholas: A History of Western Astrology (2 vols). Continuum, London 2011.
 • Carter, C.E.O.: The Astrological Aspects. Fowler, London 1971 (11e druk)
 • Chaldea's horoscoopformulieren. Gnosis, Amsterdam (z.j.)
 • Cremers, Jean: Planetdance.
 • Cunningham, Donna: Moon Signs: The Key to Your Inner Life. Ballantine, New York 1988.
 • Doolaard, Robert D.: Golven Golven Golven: Planetaire invloeden op de beschaving (600v.C.-2000AD). Ankh Hermes, Deventer 1986.
 • Easy Brothers Software te Neer, AstroTotaal (versie 2001, niet meer verkrijgbaar).
 • Gauquelin, Michel: Birth-times. A Scientific Investigation of the Secrets of Astrology. Hill and Wang, New York 1983 (Amerikaanse editie van The Truth about Astrology uit 1983).
 • Jacob, Friedrich: Die globalen Häusertabellen nach Placidus, vervollständigt und neu computerberechnet. Mit den Zeitzonen und Sommerzeiten aller europäischen Länder. Otto Wilhelm Barth Verlag, München 1980.
 • Hamaker-Zondag, Karen: Al jarenlang een zeer productief en helder schrijvend auteur. Haar boeken zijn allemaal de moeite waard. Voor de Basiscursus en de Portretten heb ik haar werk niet gebruikt, wel voor mijn reeks op Astro Extra: ‘Trends in je leven’.
 • Kampherbeek, Jan: Cirkels. Schors, Amsterdam 1980.
 • Libra, C.Aq.: Astrologie, haar techniek en ethiek. L.J. Veen, Amsterdam z.j. (4e druk herzien met medewerking van J.C. van Wageningen).
 • March, Marion & Joan McEvers: The Only Way to Learn Astrology (vol I-IV). Astro Computing Services, San Diego (California) 1980-1985.
 • Michelsen, Neil F.: The American Ephemeris for the 20th Century 1900 to 2000 at Midnight. Revised Edition. Astro Computing Services, San Diego (California) 1988.
 • Michelsen, Neil F.: The American Ephemeris for the 21th Century 2001 to 2050 at Midnight. Revised. Astro Computing Services, San Diego (California) 1988.
 • Parker, Else: Astrologie en haar praktische toepassing. L.J. Veen, Amsterdam 1953 (3e druk).
 • Slooten, dr. ir. J, van: Maan-phase psychologie. Veen, Amersfoort 1950.
 • TRS-80 Astrology. Manual. Natal Horoscope Program for 16K level I & II. Radio Shack, Tandy Corporation. Fort Worth Texas 1980.
 • Vestdijk, Simon: Astrologie en Wetenschap. Meulenhoff, Amsterdam 1977 (fotografische herdruk van de 1e druk uit 1949).
 • Wallace, Marjorie: The Silent Twins. Penguin Books, Harmondsworth 1987.

naar boven | naar links | vakliteratuur | toelichting

Toelichting op de bronnen

Over Astro-Databank

Allereerst geef ik hier wat meer informatie over de Astro-Databank op de website van Astrodienst, www.astro.com. Deze databank is de voortzetting van de Lois Rodden Astrodatabank. Rodden (22 mei 1928-5 juni 2003) was een Amerikaanse astrologe die samen met haar medewerkers de geboortegegevens en biografische informatie heeft verzameld over duizenden beroemdheden, om te gebruiken voor onderzoek. Heel belangrijk is, dat zij haar informatie voorzag van een ‘waarderings­code’: hoe betrouwbaar zijn de geboortegegevens?
In 2008 is haar Astrodatabank gekocht door het Zwitserse Astrodienst. Van de databank is een wiki gemaakt, die gratis toegankelijk is voor iedereen. Maar het werk wordt voortgezet in Lois Rodden's geest: zo blijft de Rodden Rating System streng gehandhaafd.
AA (Accurate accurate) is de hoogste waardering, van toepassing op exact bekende geboortegegevens op basis van een geboortecertificaat, doopcertificaat, familiebijbel of babyboek.
DD (Dirty Data) is de laagste waardering, bv. voor gevallen waarin de bronnen elkaar tegenspreken. Daaronder heb je nog x en xx, die bv. voorkomen bij histo­rische figuren uit vroeger eeuwen. Exacte informatie vind je in de helpfile bij de Astrodatabank.

Over uitgaven vermeld in de bronnenlijst

De boekjes van Barbault (voor ieder dierenriemteken een deel in de reeks ‘De Sterrenspiegel’) zijn ook in het Frans alleen nog antiquarisch te verkrijgen. Ze zijn wat rommelig van opzet maar zeer geschikt om een goed beeld te krijgen van de aard van ieder dierenriemteken. Zijn Traité wordt op Amazon en op Franse boeken­sites nog steeds aangeboden. Er zijn ook nieuwere werken van hem, maar die heb ik niet gelezen.
Ook Bulthuis is alleen antiquarisch te krijgen. Astrologica geeft in kort bestek een aardig overzicht van astrologie in de praktijk. Het is een onderhoudend boekje, maar meer ook niet, en wat hij schrijft over de geschiedenis van de astrologie is niet betrouwbaar. Maar toch, als je het voor een euro kunt kopen, is het best een leuke aanschaf.

Bunge is een oude Nederlandse astroloog, maar verrassend modern als je hem vergelijkt met C.Aq.Libra, die op het ogenblik in antiquariaten weer te koop is. Uit het boek van Else Parker en het werk van Bunge en Libra heb ik het vak geleerd. Else legt het allemaal netjes uit, maar ze is erg moralistisch en nogal zoet, en dat ging me op den duur tegenstaan. Toch zijn haar omschrijvingen soms aardig (vind ik nu, tientallen jaren later) en vooral door de heldere opzet en stap-voor-stap uitleg is haar boek voor beginners nog altijd de moeite waard. Bunge is een uitstekend astroloog; zijn boek is vooral geschikt voor gevorderden. Libra behandelt veel onderwerpen en vind ik daardoor te oppervlakkig.

Heel veel materiaal van Robert Doolaard is te vinden op de website van de NVWOA. Op de pagina waar je via deze link terecht komt, vind je een database van publicaties, die je op alle mogelijke manieren kunt doorzoeken.

Een boek apart is ‘Cirkels’ van Jan Kampherbeek. Het bevat 800 horoscopen van bekende mensen, ondergebracht in 15 rubrieken. Ondanks wat er allemaal op inter­net te vinden is, blijft dit een erg fijn en handzaam boek. De auteur is zeer zorgvul­dig met zijn bronnen; hij geeft bijvoorbeeld aan hoe hij aan de geboortegegevens komt en hoe betrouwbaar deze informatie is (Rodden Rating).

Dr.ir. J. van Slooten was een technicus, maar schreef ook over astrologie, o.a. over de maanfasen. Het in de literatuurlijst vermelde boek is zeer interessant en ik werk er nog steeds mee. Inmiddels heeft zijn zoon Erik de familietraditie qua astrologie voortgezet en o.a. een gemoderniseerde versie van het maanfaseboek gepubliceerd.

Mij liggen Engelse en Amerikaanse astrologen het meest vanwege hun nuchterheid.
De Engelsman Carter is voor zover ik weet de eerste astroloog die het vak (al in 1930) bedreef zonder allerlei waardeoordelen aan niet-harmonische planeetstanden te verbinden; hij was dan ook een Waterman. Moderne astrologen gebruiken zijn boek Astrological Aspects nog altijd als naslag en als basis om op voort te bouwen.
Het boek van Donna Cunningham over de Maan is zeer de moeite waard. Leuk en vlot geschreven, interessante observaties.
De methode van March & McEvers vind ik uitstekend. Ik kocht hun boeken toen ik al 20 jaar aan astrologie had gedaan, toch bleek hun aanpak leerzaam en vooral ook verfrissend.
De beste uitleg-in-kort-bestek van astrologische principes die ik ooit heb gezien, biedt de handleiding bij het oude astrologieprogramma voor de TRS-80. Helaas is het niet meer verkrijgbaar (misschien heeft In de Ronde Toren het), maar de hoofd­zaken zijn verwerkt in deze basiscursus.

Ik heb veel belangstelling voor geschiedenis, en een van de interessantste concep­ten in de astrologie vind ik de golfbewegingen, de trends, die steeds weer terug­komen, en iedere keer weer een beetje anders. Je vindt die trends in wat kleiner verband ook terug in je persoonlijke leven, en als je daar inzicht in krijgt, kan dat veel hulp bieden in moeilijke perioden. Het boek van Doolaard houdt zich bezig met de grote lijnen: trends in de beschaving. Het is fascinerende lectuur, die je veel inzicht verschaft in de astrologie.

Wat ‘Astrologie en Wetenschap’ betreft: de boeken van Vestdijk en van Gauquelin worden niet meer besproken in de Basiscursus, maar ze komen wel aan de orde in een artikel op deze site, en worden gebruikt als achtergrondmateriaal bij een van de opdrachten bij les 1.
Het Prananummer ‘Astrologie en Synchroniciteit’ is interes­sant, maar de verslagen van wetenschappelijk onderzoek in sommige artikelen zijn niet helemaal betrouw­baar.

Chaldea's horoscoopformulieren zijn niet meer te krijgen; helaas, want ze zijn erg mooi en handig. Ook al heb je nu de computer voor het banale rekenwerk, het oude ambacht heeft zijn mooie kanten, alleen al omdat je voelt hoe het onderwerp van je berekeningen onder je handen vorm begint te krijgen. De informatie op de binnenzijde van het omslag heb ik samengevat in tabel 6 van de basiscursus.

De verschillende tabellenboeken uit de lijst zijn nodig voor het handmatig bereke­nen van horoscopen. Ik gebruik ze nog steeds om even snel iets op te zoeken en ik mag er ook graag wat in lezen.

Enkele niet in de bronnenlijst vermelde auteurs

Jack Chandu was een productieve en zeer veelzijdige Nederlandse astroloog plus een bekende veelschrijver op het hele new-ageterrein. Zijn meer populaire boeken spreken mij persoonlijk niet aan, maar hij heeft veel waardevols bijgedragen aan het vakgebied van de astrologie.
Een geval apart is dr. Martin Boot. Hij is gepromoveerd in de Duitse taal- en letterkunde, maar heeft ook het nodige gepubliceerd over astrologie. Zie zijn om­vangrijke en veelzijdige website astroboot.
Goede en bekende Engelstalige astrologen zijn bijvoorbeeld: Nicholas Campion, Liz Greene en Robert Hand. Geestig en instructief vind ik de boeken van Donna Van Toen.

Boekhandels

Bij gewone boekhandels is tegenwoordig het nodige over astrologie te vinden, maar wanneer je iets speciaals zoekt, kun je naar de website van In de Ronde Toren gaan, zie kolom rechts, of fysiek naar Fabula Rosa aan de Rozengracht 15. De winkel is van Schors, zie ook de website in de rechterkolom. Hier is onder meer een catalogus te vinden, plus een omschrijving met veel voorbeelden van het program­ma AstroScoop. (Ik heb dit uitstekende programma jarenlang gebruikt, maar werk nu met Planetdance, aangezien dit veelzijdige en ook nog gratis programma zeer geschikt is ter ondersteuning van allerlei onderzoek.


Fokkelien von Meyenfeldt © 1995-2022

Links

Op deze site

Organisaties

 • ASAS: de Astrologische Associatie, vakvereniging voor astrologen
 • AVN: Astrologische Vakvereniging Nederland
 • NVWOA: Nederlandse Vereniging tot Wetenschappelijk Onderzoek naar de Astrologie
 • WVA: Werkgemeenschap van Astrologen

Software & service

Hier alleen links naar bijzondere Nederlandse sites:

 • Planetdance: astrologieprogramma, gratis voor de PC, €3 voor Android mobiele apparatuur in de Google Playstore
 • Newcomb: astrologieprogramma van Johan Ligteneigen
 • RadixPro: website van Jan Kampherbeek, met astronomische formules voor astrologen, het huizenproject (zie ook Artikelen op deze site), downloads (een mooi astrologiefont!), Enigma (zijn astrologieprogramma in ontwikkeling) en astrologische boeken.

Boeken en uitgevers

Online diensten

 • Astrodienst: alle mogelijke ondersteuning voor astrologen, biedt tevens interessante informatie voor mensen zonder astrologische kennis


Home | NAAR BOVEN | sitemapLaatste versie: dinsdag 22 februari 2022