logo fokkelien

 AstroCursus

Beknopt CV

Op 11 juli 2012 werd ik 65 en sindsdien ben ik gepensioneerd.
In november 2006 heb ik BizWiser, experts in bedrijfsprocessen opge­richt. Het bedrijfje had als doel de bedrijfsvoering voor een klant zodanig in te richten, dat de organisatie al haar energie en creativiteit kan steken in het kernproces, datgene waar het bedrijf voor is opgericht. Om dat efficiënter te kunnen doen, heb ik samen met enkele oud-studenten de applicatie FlowWiser ontwikkeld, die is gebaseerd op de aanpak die ik in mijn boek ‘AO & ICT’ heb beschreven. Per 1 januari 2016 heb ik het bedrijf gesloten, omdat ik in wezen geen zakenvrouw ben en liever dingen doe die me echt aan het hart gaan.
Ik doe veel vrijwilligerswerk op sociaal gebied. Dat ga ik de komende periode (begin 2017) drastisch beperken, zodat ik me volledig kan wijden aan onderzoek- en schrijfwerk. Ik ben onder meer bezig met onder­zoek (op basis van de oorspronkelijke bronnen) naar de geschiedenis van de astrologie. Verder geef ik veel lezingen, o.a. over (astro)tweelingen en astrologie & wetenschap. Daarnaast schrijf ik.

In de volgende opsomming kun je iets lezen over mijn achtergrond:

 • Opleidingen (in deeltijd naast volledige werkkring): Doctoraal Nederlandse taal­kunde, bijvak taalfilosofie en logica aan Rijksuniversiteit Leiden. Post-academische opleiding Bestuurlijke InformatieKunde in Utrecht van Rijksuniver­siteit Groningen (één jaar, afgesloten met scriptie en examen). Diverse cursussen en opleidingen op het gebied van informatica, informatiebeveiliging en project­management.
 • Enkele jaren dagbladjournalistiek: redactie en verslaggeving van streek­pagina's, maken van reportages, vertalen uit het Frans, Duits en Engels voor de redactie buitenland.
 • Uitgeverij: redactie van onderwijsboeken voor havo/mavo/vwo; vertalen van boekjes uit het Engels voor moeilijk lezende jongeren.
 • Niet gesubsidieerd afstandsonderwijs: manager van onderwijsprojecten op het gebied van taal, communicatie en creatief schrijven; opzet en redactie van en meeschrijven aan cursusmateriaal op het gebied van onder veel meer: journalis­tiek, notuleren, vergader- en discussietechniek; redactie van diverse bladen; organisatie van evenementen.
 • Hoger BeroepsOnderwijs: Aanvankelijk aan HEAO docente taalbeheersing, communicatie en automatisering van de informatieverzorging (ook program­meren). Later speciaal bij de opleiding Bedrijfskundige Informatica: administra­tieve organisatie, veranderings- en projectmanagement. Ontwikkeling van prac­tica, nieuwe vakken, cursusmateriaal, docentenhandleidingen, communicatie­trainingen voor studenten en docenten.
 • Internationaal: cursus ‘Information Analysis’ voor derdejaars studenten infor­matica & informatiemanagement aan de Universiteit van Vilnius (Litouwen, 2003); één- of meerdaagse communicatietrainingen voor buitenlandse post-graduate studenten (Amerikanen, maar ook Aziaten, Afrikanen en mensen uit diverse Europese landen, zoals Duitsland, Scandinavië en Oostbloklanden); cursussen projectmanagement en onderzoeksmethodiek; voertaal Engels en soms tevens Duits.
 • Freelance:
  Bedrijfsopleidingen en -trainingen onder meer: informatiemanagement, managen van rouwcentra, onderhandelen voor paracommerciële commissies, communicatieve vaardigheden op diverse niveaus, adviesvaardigheden voor accountants.
  Workshops: teammanagement; astrologie: mensenkennis door meer zelfinzicht.
  Lezingen: cultuur-historisch, o.a. muziek & teksten uit de tijd en omgeving van Geert Grote, geschiedenis van en onderzoek naar de astrologie, de laatste tijd hoofdzakelijk over mijn meerlingenonderzoek.
  Vertalingen: boeken op het gebied van informatica voor Academic Service.
  Websites: bouwde, onderhield en werkte mee aan sites voor particuliere (dus niet overheidsgebonden en niet-commerciële) organisaties met een sociale doelstel­ling. Rond mijn 70ste ben ik gestopt met website-klussen voor anderen.
  Publicaties:
  Artikelen op onderwijskundig, maatschappelijk en historisch gebied.
  Drie boeken, uitgegeven door Academic Service te Schoonhoven:

  [omslag Informatief Communiceren][omslag Basiskennis Projectmanagement][omslag AO&ICT]

  406 pagina's - 116 pagina's - 380 pagina's
  3e druk 2003 - 3e druk 2011 - 1e druk 2002
  ISBN:
  90395 17134 - 90395 21247 - 90395 15077


  Fokkelien von Meyenfeldt
  zomer 2004,
  bijgewerkt april 2009, februari 2015, oktober 2016, januari 2017, oktober 2020

Links

Op deze site

Organisaties

 • ASAS: de Astrologische Associatie, vakvereniging voor astrologen
 • AVN: Astrologische Vakvereniging Nederland
 • NVWOA: Nederlandse Vereniging tot Wetenschappelijk Onderzoek naar de Astrologie
 • WVA: Werkgemeenschap van Astrologen

Software & service

Hier alleen links naar bijzondere Nederlandse sites:

 • Planetdance: astrologieprogramma, gratis voor de PC, €3 voor Android mobiele apparatuur in de Google Playstore
 • Newcomb: astrologieprogramma van Johan Ligteneigen
 • RadixPro: website van Jan Kampherbeek, met astronomische formules voor astrologen, het huizenproject (zie ook Artikelen op deze site), downloads (een mooi astrologiefont!), Enigma (zijn astrologieprogramma in ontwikkeling) en astrologische boeken.

Boeken en uitgevers

Online diensten

 • Astrodienst: alle mogelijke ondersteuning voor astrologen, biedt tevens interessante informatie voor mensen zonder astrologische kennis


Home | NAAR BOVEN | sitemapLaatste versie: zaterdag 10 oktober 2020