logo fokkelien

 AstroCursus

Opdrachten bij les 5

Opdracht 1

Vul voor je eigen horoscoop en alle in de voorgaande opdrachten gebruikte horoscopen formulier 2 in.

 1. Probeer je eigen horoscoop te typeren op basis van de info die formulier 1 & 2 bieden.
 2. Kies twee of drie horoscopen uit de cursus waarvoor je hetzelfde doet.

Opdracht 2

Twee gevallen om over na te denken:

Geval 1: Onder Horoscopen les 5, zie zijkolom, tref je de horoscopen aan van ‘De verschillende tweelingzussen’. De twee zussen lijken uiterlijk sterk op elkaar en ook de horoscopen verschillen nauwelijks. Ze zijn 5 minuten na elkaar geboren, de ASC en het MC verschillen een paar graden en dat is alles. Volgens observaties van derden zijn de twee toch heel verschillend van karakter.
Valt dit astrologisch te verklaren? Zo ja, hoe; zo nee, waarom niet?

Geval 2: De Friese tweeling, een broer en een zus, hebben op het eerste gezicht volgens familie en vrienden weinig met elkaar gemeen. De één is Schorpioen, de ander Boogschutter, de ASC en het MC staan in andere tekens, kortom, dat hier verschillen zijn is ook astrologisch duidelijk.
Toch begrijpen broer en zus elkaar uitstekend, beter dan ze hun andere broers en zusters begrijpen. Dat veiden ze me beiden, onafhankelijk van elkaar.
Denk je dat hier een astrologische basis voor is? Waarom?

Opdracht 3

Onder Horoscopen les 5 vind je de horoscoop van de beruchte Engelse koning Hendrik VIII.
Een korte levensschets: Hij werd geboren in 1491 en regeerde van 1509 tot zijn dood in 1547. Hij was zeer intelligent en muzikaal. In zijn jonge jaren en zijn eerste regeringsjaren was hij zachtaardig en vriendelijk, en wat je noemt een mooie jongen. Toen zijn eerste vrouw na een jaar of tien huwelijk alleen maar een dochter had gebaard (die later bekend werd als ‘Bloody Mary’), wilde hij van haar scheiden. Hij had al een opvolgster op het oog. De paus wilde niet instemmen met een scheiding, dus stichtte Hendrik een eigen kerk, de Angelicaanse.
Zijn tweede vrouw liet hij onthoofden, van de derde hield hij, van de vierde scheidde hij, de vijfde werd weer onthoofd en nummer 6 overleefde hem. Uiteindelijk is Anna Boleyn (de tweede vrouw) moeder geworden van de beroemde Elisabeth I. Het zoontje dat hij bij vrouw 3 kreeg, is jong gestorven.
Wanneer je Zon, Maan en ASC van deze koning mixt, zie je dat hij Zon in Kreeft, Maan in Ram en ASC Maagd heeft, net als de twee vrouwen die aan het slot van les 5 onder de loep worden genomen.
Natuurlijk spelen de tijd waarin hij leefde en het feit dat Hendrik een man is een rol. Maar het verschil tussen hem en de twee vrouwen uit les 5 gaat verder dan dat. Duid de horoscoop volgens de stappen vermeld in opdracht 2.

Opdracht 4

Hieronder zie je de horoscoop van iemand die geboren is op 4 februari 1962 om 4 uur in de ochtend. Bekijk deze horoscoop en stel je voor dat het hier om een man gaat.

horoscoop 4 februari 1962

Duid deze horoscoop systematisch via de volgende stappen:

 • Vul de formulieren 1 en 2 in
 • Mix Zon, Maan en ASC
 • Bestudeer het MC
 • Neem de aspecten mee in je overwegingen
 • Zou het verschil maken voor je duiding als ik had gezegd dat het om een vrouw ging? Waarom?

Opdracht 5

 1. Voer de volgende gegevens in bij 1horoscoop.nl: Man, geboren te Amsterdam op 24 maart 1983 om 15:41 uur.
 2. Vul vervolgens de formulieren 1 en 2 in
 3. Corrigeer desgewenst de aspecten
 4. Bestudeer de duiding van 1horoscoop.nl en probeer er met wat je nu weet een inzichtelijk verhaal van te maken.

Einde cursus

Heb je deze cursus serieus hebt doorgewerkt, dan weet je al aardig wat van astrologie. Als je wilt, kun je een bewijs halen dat je deze cursus met succes hebt gevolgd. Mail mij via AstroCursus en je krijgt bericht over de gang van zaken.Fokkelien von Meyenfeldt ©  1995-2015

Home | NAAR BOVEN | sitemap

Laatste versie: zaterdag 04 april 2015