logo fokkelien

 AstroCursus

Les 4: Aspecten

Onderwerpen

1  Praktische & technische zaken
    Hoe vind je een aspect?
    Grenzen & orbs

2  Aspecten met de ASC
3  Aspecten met het MC
4  Een ongeaspecteerde Mercurius
    Vrouw 1
    Vrouw 2

Aspecten maken het interpreteren van een horoscoop interessant, maar ook erg moeilijk. In deze les komt het onderwerp wat uitvoeriger aan de orde. Planeten maken ‘hoeken’ met elkaar en met ascendant en MC. Een ‘hoek’ is een bepaalde afstand in graden op de horoscoopcirkel en wordt ‘aspect’ genoemd. De aspecten geven aan of en hoe bepaalde eigenschappen en kwaliteiten op elkaar inwerken.


Over deze les

Aspecten tussen de planeten onderling behandel ik in deze basiscursus niet syste­matisch. Dat heeft verschillende redenen:

 • Je leert het vak beter als je zelf probeert te formuleren hoe bepaalde planeten op elkaar inwerken. In deze cursus zijn verschillende voorbeelden te vinden over hoe je dat aanpakt.
 • Wanneer je een horoscoop ophaalt 1horoscoop.nl, worden in de begeleidende uitleg ook de aspecten verklaard (de majeure behalve het inconjunct (150o). De teksten zijn ongenuanceerd. Op zichzelf is dat logisch: je moet een stand zo extreem mogelijk beschrijven om duidelijk te maken wat deze betekent; dat doe ik zelf ook in AstroCursus. Maar als je zo'n rijtje botte uitspraken voorgeschoteld krijgt, is het resultaat onsamenhangend en behoorlijk gekleurd.
  Juist het verklaren van de aspecten is een kunst. Het gaat niet alleen om bv. een driehoek tussen Zon en Maan, maar ook de betrokken huizen en tekens moeten worden meegenomen, plus nog een paar technische punten die in paragraaf 1 worden behandeld.
  Om goed op dit onderwerp te kunnen ingaan, moet je al wat kennis hebben van de astrologie. Vandaar dat de aspecten tussen planeten systematisch worden behandeld in een vervolgcursus.

Wat behandel ik wel?

 • Om te beginnen komen enkele praktische en technische punten aan de orde.
 • Daarna behandel ik aspecten met ascendant en MC. Deze zijn ook voor beginners zinvol. De planeten hebben invloed op de ascendant en het MC, niet andersom; er is dus een eenzijdig verband. En aangezien het altijd om huis 1 c.q. huis 10 gaat, zijn er minder variabelen.
 • De les wordt besloten met een uitgebreid praktijkvoorbeeld over een ongeaspec­teerde planeet. De gewone situatie is dat elke planeet minstens één aspect maakt of ontvangt. Maar in sommige horoscopen komen één en soms zelfs meer plane­ten voor die ongeaspecteerd zijn. Kom je zo'n geval tegen, dan moet je daar speciale aandacht aan geven. In mijn archief heb ik enkele gevallen van een ongeaspecteerde Mercurius. Over twee daarvan vertel ik iets meer in deze les.

1   Praktische en technische zaken

Een overzicht van de in deze cursus gebruikte aspecten vind je in tabel 7. Ik neem hem hier voor de duidelijkheid nog een keer op. De namen van de majeure aspecten zijn vet weergegeven. Niet alle astrologen beschouwen het inconjunct (150° als majeur. Ik wel, omdat het twee tekens verbindt die niets met elkaar gemeen hebben: element, kwaliteit, + of -, ze verschillen op ieder punt. Dat gegeven maakt het aspect mijns inziens interessant. Ook zijn er astrologen die het inconjunct als har­monisch zien. Daar is wel iets voor te zeggen, maar in deze Basiscursus houd ik me aan wat in het algemeen als gebruikelijk wordt beschouwd. De twee in deze cursus genoemde mineure aspecten gebruik ik alleen bij hoge uitzondering, zie les 3.

Tabel 7: Majeure en enkele mineure aspecten

tabel 7

Verder is het relevant iets te weten over de snelheid van de verschillende planeten. Hier volgt dan ook tabel 8, waarin is aangegeven hoe lang iedere planeet erover doet om de twaalf tekens van de dierenriem te doorlopen, oftewel wat zijn omloop­tijd is. Het is een benadering, want vooral Pluto heeft een onregelmatige omlooptijd: van Leeuw tot Waterman loopt hij gemiddeld even snel als Neptunus, van Vissen tot Kreeft gaat hij veel langzamer.

Tabel 8: Omlooptijd planeten

tabel 8

Naar boven

1.1  Hoe vind je een aspect?

Wanneer je een horoscoopfiguur bekijkt die via een of ander softwarepakket is gemaakt, dan worden de aspecten daar als lijnen in de binnencirkel weergegeven. Het is vaak heel lastig te zien welke lijn precies waarheen gaat, en of het dan een driehoek, vierkant of iets anders betreft. Men gebruikt kleuren of lijntypen zoals stippellijnen e.d. om de verschillen te tonen, maar het blijft lastig ze te herkennen, al is zo'n lijnenpatroon wel interessant om een indruk te krijgen van de geborene.

Astrologieprogramma's nemen vrijwel altijd een ‘aspectentabel’ op bij een horoscoop, zie het voorbeeld hiernaast van Astrodienst. Op die manier kun je heel snel zien hoe het zit. Maar als je het zelf wilt doen en zelf de orbs wilt bepalen (wat erg nuttig is om een goede indruk van een horoscoop te krijgen), bestu­deer dan voorbeeld 4.1 hierna.Voorbeeld 4.1: Aspecten vinden
We gaan uit van Zon in Ram. Lucht- en vuurtekens zijn aan elkaar ver­want, ze zijn beide +, en met de twee die in de buurt liggen is er een harmonische relatie (Tweelingen en Waterman, 60o).
Voor vierkanten zoek je, weer vanuit Ram bekeken, naar planeten in tekens van dezelfde kwaliteit (hoofd) in een - element op 90o afstand: water (Kreeft) en aarde (Steenbok).
Driehoeken zijn goede vrienden, die vind je in tekens van hetzelfde element, vuur in dit geval, dus Leeuw en Boogschutter (afstand tot beide: 120o).
Het inconjunct geeft een verband weer dat niet zozeer strijdig is, als wel volkomen vreemd. Je zoekt ze in tekens op 150o afstand van de Ram, Maagd en Schorpioen. Beide tekens hebben niets met Ram (Hoofd, Vuur,+) gemeen: Maagd is Beweeglijk Aarde -, Schorpioen is Vast Water - . Bovendien zijn de elementen Aarde en Water ‘vijandig’ ten opzichte van Vuur.
Er is maar één teken dat 180o van het uitgangspunt staat en dus een oppositie vormt: Weegschaal in dit geval. Het oppositieteken is van een bevriend element (lucht), heeft dezelfde kwaliteit (hoofd) en beide tekens zijn +, maar de gerichtheid is anders. Met Ram begint de lente, met Weegschaal de herfst. Ram is een warm teken, de Weegschaal is koel. Ram wil beginnen en vechten, Weegschaal wil rustig overwegen en vrede.

Wanneer er planeten staan in bijvoorbeeld Waterman, dan kijk je of de positie ongeveer klopt met die van de Zon. Stel dat de Zon 4o Ram staat en de Maan 18o Waterman, dan is er geen aspect: er is een verschil van 14o op 60o en dat is te veel. Voor de grenzen, zie de volgende paragraaf.

Op deze wijze kun je te werk gaan voor alle planeten. Het is een hele klus, maar wel een goede oefening voor het leren werken met een horoscoop.

Naar boven

1.2  Grenzen en orbs

Er zijn marges waarbinnen een aspect nog geldig is; in de astrologie heet dat de orb. Een zuivere conjunctie is 0o, maar het aspect geldt nog tot ongeveer 5o naar beide kanten. Diezelfde orb van 5o naar beide kanten geldt voor alle majeure aspec­ten. Voor mineure aspecten wordt een hele kleine marge aangehouden: 1o. Som­mige astrologen nemen ruimere orbs voor aspecten met Zon en Maan, van 10-13o.

Wat is wijsheid? Ik persoonlijk houd me aan de volgende orbs:

 1. 1o voor mineure aspecten
 2. 5o voor sextiel, inconjunct & conjunctie
 3. 5 à 6o voor het vierkant
 4. 7o voor een vierkant met Zon & Maan
 5. 8o voor driehoek & oppositie
 6. 10o voor driehoeken & opposities met Zon & Maan
 7. 5o voor alle aspecten van de transsaturnale planeten (Uranus, Neptunus & Pluto) onderling
 8. 5o voor alle aspecten met ASC en MC

In het algemeen geldt: Hoe kleiner de orb, hoe sterker de werking van het aspect.

Als je een eigen astrologieprogramma hebt, kun je de aan te houden orbs per aspect en per planeet instellen, maar nuances voor een specifiek geval kun je niet aanbrengen. Ik controleer dan ook altijd de aspecten die het programma weergeeft en corrigeer ze desgewenst.
In voorbeeld 4.2 laat ik iets zien van de overwegingen die ik laat meespelen bij het bepalen van de geldigheid van een aspect. Het geeft meteen een beeld van het wikken en wegen dat zo belangrijk is in de astrologie.


Voorbeeld 4.2: Aspecten controleren
In het algemeen kan ik me vinden in de orbs die 1horoscoop.nl aanhoudt, maar ik ga er wel kritisch mee om. Hier volgen een paar voorbeelden uit mijn eigen horoscoop met daarna mijn commentaar:

Nr. Planeet Teken Aspect Planeet Teken Orb
1 Zon Kreeft VIE Maan Ram 1.07
2 Maan Ram DRI Saturnus Leeuw 7.53
3 Maan Ram OPP Neptunus Weegschaal 8.57
4 Venus Kreeft CNJ Uranus Tweelingen 9.54
5 Venus Kreeft VIE Neptunus Weegschaal 4.43
6 Jupiter Schorpioen VIE Pluto Leeuw 5.31
7 Mars Tweelingen VIE ASC Maagd 4.45


Met de nrs. 1 & 2 is niets mis.

Nr. 3 is een grensgeval:

 1. De orb valt nét binnen de grenzen als ik mijn eigen lijstje aanhoud.
 2. Er is echter sprake van een afnemend aspect. De Maan staat 17.07o Ram, Neptunus 8.09o Weegschaal. Nu is de informatie uit tabel 8 relevant: Neptunus kruipt vooruit; het kan maanden duren voor hij een graad verder is. De Maan loopt met een snelheid van 12 à 13o per etmaal. Zelfs al zou je een orb van 10o aanhouden, dan nog is de grens van het aspect in ongeveer 3 uur bereikt. Ik noteer het aspect wel, maar baseer er geen verregaande conclusies op.
  Als het andersom was geweest, dus Neptunus op 17.07o en de Maan op 8.09o, dan was er sprake geweest van een toenemend aspect, en zou ik het wel volledig hebben laten meetellen.
 3. Van afnemende aspecten is de werking al voorbij, het aspect was vol voor je geboorte, en het gaat dus ook om ontwikkelingen van voor je ge­boorte die nog wat na-ijlen. Ik ben daarom altijd terughoudend bij het interpreteren van afnemende aspecten, ook al vallen ze binnen de orb. De orb van nr. 2 bijvoorbeeld valt iets meer dan 2o; binnen de orb van 10o die voor dit aspect geldt, maar voor een afnemend aspect vind ik het toch wel ruim. Vroeger (tot een jaar of 10 terug) nam ik voor afnemende aspecten altijd nauwere orbs in acht, maximaal 5o voor majeure aspecten met Zon en Maan, en voor andere nog minder. Maar bij het doornemen van gevallen uit mijn archief kwam ik er achter dat ze meer invloed hebben dan ik op logische gronden had aangenomen.
Nr. 4 schrap ik om drie redenen:

 1. Het aspect is veel te ruim (> 5o, gaat niet om Zon en/of Maan).
 2. Het valt in verschillende tekens, terwijl het wezen van een conjunctie eenzijdigheid is. Juist dit aspect kan daarom mijns inziens niet in twee tekens of huizen vallen.
 3. Er is een transsaturnale planeet bij betrokken, nl. Uranus. Aspecten met deze planeten neem ik niet te ruim.
 4. Bovendien is het een afnemend aspect: Venus loopt weg van Uranus.
De nrs. 5 en 7 zijn OK.

Nr. 6 is weer een grensgeval:

 1. De orb valt net binnen mijn criteria.
 2. Het lijkt op het eerste gezicht een afnemend aspect te zijn: Jupiter staat op 17.43o Schorpioen en is veel sneller dan Pluto, die op 12.13o Leeuw staat (zie tabel 8).
 3. In de lijst van 1horoscoop.nl (kolom ‘Zodiak’) staat een R achter de positie van Jupiter. Dat wil zeggen dat hij retrograde is, oftewel terugloopt. Dat betekent in dit geval dat hij in de richting van Pluto gaat en dat het dus een toenemend aspect is, omdat de orb kleiner wordt. Dit gaat wel langzaam, want ook Jupiter is niet bepaald een snelle planeet zoals je in tabel 8 kunt zien, maar wel vele malen sneller dan Pluto.
  Mijn beslissing: ik noteer het aspect, maar bij het interpreteren van de horoscoop ben ik voorzichtig met het trekken van conclusies op dit punt.

Naar boven

2   Aspecten met de ascendant

De aspecten worden in drie groepen verdeeld (zie ook tabel 7):
0 = conjunctie, neutraal
h = harmonische aspecten (sextiel, driehoek)
n = niet-harmonische aspecten (vierkant, inconjunctie en oppositie).

Zon
0  Gunstig. Welbewust dominerend. Sterke machtswil en organisatorische be­kwaamheden die tot harmonische ontwikkeling komen. Betrokkene is zoals hij zich voordoet. Hij/zij wil opvallen en dat lukt ook. In vuurtekens: iets teveel zelfver­trouwen. Open en opgewekt. Met veel slechte aspecten: egocentrisch.
h  Goede gezondheid, komt aardig over op anderen. Filosofische kijk op het leven. Als de ASC ook nog vierkanten ontvangt om betrokkene wat aan te sporen, is dit een mooie stand.
n  Zelfoverschatting, verschillend mens in verschillende milieus. Wil zich altijd handhaven. Enorme drive, maar succes by trial and error. Conflict met een man - vaak de vader - en misschien huwelijksmoeilijkheden, vooral in horoscopen van vrouwen. Moet leren samenwerken, omdat anderen wel nodig zijn.

Maan
0  Gezellig, veel aanpassingsvermogen en gemeenschapszin. Heeft een vredige huiselijke omgeving nodig. Houdt ervan voor anderen te zorgen, maar is ook een uitstekend verkoper. Als kind was moeder belangrijk. Veranderlijke stemmingen. Toont emoties openlijk, alleen niet als de Maan in 12 staat.
h  Toont gemakkelijk gevoelens. Moeder is belangrijk in leven, geborene onderhoudt uitstekende relatie met haar. Houdt van samenwerken en muziek. Heeft waarschijn­lijk een aardige zangstem. Houdt van leuke dingen voor de mensen.
n  Gezellig, maar humeurig. Plotselinge onverschilligheid. Overgevoelig en bij vlagen melancholisch. Lichtgeraakt. In jeugd nogal driftig en een scherpe tong, maar meestal is dat met de volwassenheid verdwenen. Gevoelens beïnvloeden alle relaties en daarom niet zo makkelijk in de omgang. Heeft veel steun van anderen nodig vanwege kwetsbaarheid. De relatie met moeder is niet echt harmonisch, en om bemoederd te worden zoekt geborene liever bij anderen steun.

Mercurius
0  Praktische, technische instelling. Intelligent, zakelijk. Wil zich letterlijk en openlijk uitdrukken. Zit nooit verlegen om een woord. Als de conjunctie moeilijke aspecten ontvangt, kunnen dat echter wel de verkeerde woorden zijn. Intellectueel, impulsief, geestig, dominant in conversaties. Mentaal rusteloos, kan een dwangmatige werker zijn. Vooral met Mer in 12 een enorme lezer.
h  Literair uitdrukkingsvermogen. Zelfexpressie gaat geborene makkelijk af, grote interesse in iedereen en alles. Houdt van hersengymnastiek e.d. en moet voort­durend bezig zijn. Vriendelijk en sociaal, type eeuwige student.
n  Eigenwijs, soms overspannen. Schijngeleerde. Communicatie is belangrijk, maar is nogal egocentrisch in gesprekken wat anderen niet altijd even leuk vinden. Vaak een non-stop prater, maar luisteren, ho maar! Handig en schrijft waarschijnlijk goed. Heeft de neiging mee te doen met roddelpraat, maar bedoelt het niet slecht.

Venus
0  Geliefd en verliefd. Dol op pretjes. Zachtaardig en artistiek. Charme, aantrekke­lijk uiterlijk. Maar als er moeilijke aspecten zijn, dan weinig zelfbeheersing en dat geeft problemen met de gezondheid. Humoristisch en leuk, en daardoor in staat mensen te beïnvloeden. Houdt van zoetigheid. Goede smaak voor kleding. Met Zon in 12 kun je een beetje verlegen zijn.
h  Creatief. Vrienden en broers en zusters zijn belangrijk. Vaak gastheer/-vrouw. Speelt liever dan dat hij/zij werkt. Maakt graag een goede indruk. Kan een beetje lui zijn - geldt overigens voor alle goede Venus-aspecten.
n  Moeilijkheden op liefdesgebied. Slap, liefjes, luxueus. Valse gevoelens, houdt van kitsch. Beweegt makkelijk, dus goed in sport. Misschien een toegeeflijke ouder, als er een vie uit 4 of 10 komt. Een icj of een opp vanuit 6 kon weleens excessieve dikte veroorzaken - en in ieder geval problemen met de gezondheid (nieren). Weet een goede indruk op mensen te maken, en dus goed in samenwerken. Trekt mensen aan die je willen helpen - magnetisch.

Mars
0  Doorzettingsvermogen, moedig, avontuurlijk. Durfal, avontuurlijk, neemt iedere uitdaging aan. Niets is te gek, behalve als Mars in Kreeft of Vissen staat. Grote mond, hoogst ad rem. Niet goed in samenwerken: te snel geïrriteerd. Met Mars in 12 blijven deze eigenschappen wat verborgen, maar ze zijn er wel.
h  Sterke wil, zeer onafhankelijk en assertief. Niet bang om gedachten en gevoelens te uiten. Neemt iedere uitdaging aan. Vanuit 3/9: veel reizen, vanuit 5: sport. Macho, ook als vrouw. Heeft niet graag dat anderen iets van hem/haar vragen, maar geeft wel veel uit zichzelf.
n  Roekeloos met kans op ongelukken. Vooral het vie wijst op drift waarbij doodslag niet is uitgesloten. Een van de meest ‘driving’ aspecten die er zijn, maar moet die drive wel kanaliseren. Met Mars in 4/6: gezondheidsproblemen, met Mars in 3/10 een driftig temperament. Kan enorm veel presteren, leveren, zowel geestelijk als lichamelijk. Voelt zich vaak aangetrokken tot mensen die het hem/haar moeilijk maken, maar dat zijn ook de enige mensen die hij/zij respecteert. Leren geven en nemen, dan kan er nog iets moois uit groeien.


Voorbeeld 4.3: Mars vierkant ASC
In mijn horoscoop maakt Mars vanuit het MC een vie met de ASC. Volgens mijn eigen omschrijving hierboven wijst dat op drift waarbij doodslag niet is uitgesloten. In de uitleg van 1horoscoop.nl staat het volgende: “Negatief aspect. Zij is ietwat twistziek, kritisch en gewelddadig. Zij slaagt door middel van dubieuze hulpmiddelen”.
Dat klinkt niet best! Goed, de uitleg wordt genuanceerd met het woordje ‘ietwat’, maar ‘ietwat gewelddadig’ is nog altijd gewelddadig. Ben ik nu echt zo’n gevaarlijk mens? In mijn voordeel kan ik melden dat ik een afkeer heb van fysiek geweld, dat ik nog nooit een mens of dier geslagen heb en dat ik zelfs geen spinnen, vliegen of wespen dood (maar muggen wel...).

Maar laten we objectief blijven en naar de horoscoop kijken. Mars staat in Tweelingen, mijn ascendant is Maagd. Beide tekens worden beheerst door Mercurius, en zijn meer verbaal dan fysiek gericht. Als iemand met deze stand al gewelddadig is, dan is dat vooral in woorden. En dát klopt: ik kan erg boos worden (al is dat met de jaren wel sterk verminderd), en dan enorm tekeer gaan. Ik scheld niet alleen op nogal creatieve wijze, maar ik probeer ook echt mijn tegenstander te treffen. Ik zoek geen ruzie, maar als men mij op de een of andere manier te na komt, berg je dan maar!

Er zijn verschillende factoren in mijn horoscoop die op agressie wijzen: Mars in het MC, het vierkant met de ASC, Maan in Ram en een tamelijk sterke Pluto.
Maar ik ben ook een echte Kreeft met drie planeten in dat teken. Dat tempert de agressie behoorlijk. Een Kreeft vecht niet gauw, alleen als hij wordt aangevallen. Verder staat Jupiter er mooi bij, wat me vriendelijk en goedmoedig maakt en de agressie aardig binnen de perken houdt. Bovendien bevat mijn horoscoop een aantal sterke aspecten waarbij Neptunus betrokken is. Dit wijst op zachtaardigheid en dierenliefde, zelfs als het om niet-harmonische aspecten gaat, zoals in mijn geval twee van de drie.

Overigens voel ik me inderdaad aangetrokken tot mensen die het me moeilijk maken. Ik heb respect voor mensen die kritisch zijn, en niet alles voor zoete koek slikken, hoe lastig dat soms ook is.

Ik hoop met dit voorbeeld duidelijk te hebben gemaakt hoe goed je de zaken moet afwegen voor je tot een uitspraak komt.

Jupiter
0  Aanleg om via ideaal vooruit te komen. In ieder geval op het eerste gezicht vriendelijk en aardig. Religie en/of filosofie is belangrijk voor geborene. Met slechte aspecten: bevooroordeeld en bekrompen. Meestal echter sportief en tolerant, reislustig en dol op buiten. Als JUP in 12 staat, iets minder extravert, met JUP in 1 kunnen er problemen zijn met het gewicht.
h  Mensen zijn belangrijk voor hem/haar en ze vinden hem/haar aardig. Humoristisch en gezellig. Kans om te blijven steken in deze oppervlakkige lol, maar heeft meer potentieel.
n  Fantastische plannen, eeuwige dromer. Soms verkwistend. Geneigd alles te dramatiseren en overdrijven. Handig als je wilt schrijven, maar verder wat irritant. Moet leren geven en nemen. Ouders waren erg belangrijk bij het vormen van normen en waarden. Fysiek en mentaal rusteloos.

Saturnus
0  Ernstig, doelbewust, weinig humor. Praktisch maar gesloten. Ernstig accent, beetje somber en lacht niet gauw. Stabiel. SAT heeft een beperkende invloed en bij de ASC verkleint hij je misschien (letterlijk!). Als er verder moeilijke aspecten zijn, moeilijke en misschien zelfs gevaarlijke jeugd. Maar als de eerste zeven jaar eenmaal voorbij zijn, loopt het allemaal wel weer.
h  Toegewijd, harde werker. Verantwoordelijk en loyaal, een goede leider; mensen weten dat hij/zij dingen voor elkaar krijgt. Houdt van nuttige zaken, is goed met cijfers, maar ook dol op muziek. Vrienden zijn belangrijk, zeker met SAT in 3/11, maar heeft er liever niet te veel.
n  Hard, koud, achterdochtig, gierig, somber. Relaxt niet makkelijk, kan niet genieten en maakt moeilijk contact. Lijkt teruggetrokken en koel. Werk is nummer 1 en verbergt gevoelens. Voelt zich het meest op gemak met oudere mensen.

Uranus
0  Grote intuïtie. Liefde voor veranderingen. Intelligent, soms geniaal. Opvallende persoonlijkheid. Voelt zich altijd anders dan anderen en is ook wat vooruit in de tijd. Avant-gardistisch. Wil altijd bezig zijn met nieuwe dingen.
h  In staat met kop en schouders boven anderen uit te steken. Is zeer succesvol wanneer hij/zij zichzelf kan zijn. Niet bepaald tactisch, maar niemand blijft lang kwaad op geborene vanwege diens enthousiasme. Wil voortdurend veranderen.
n  Vreemde invallen en voorkeuren, weinig maatschappelijk, onrustig. Tegendraads, vertrouwt erop dat hij/zij desondanks door iedereen wordt geaccepteerd. Als URA of ASC gunstige aspecten ontvangen, klopt dat ook wel, maar anders niet. Vindt het door excentriciteit niet makkelijk om met mensen om te gaan. Het vie brengt problemen met de ouders, de opp met partners (huwelijk, zaken). Het icj brengt grote spanning, die gezondheidsproblemen kan opleveren.

Neptunus
0  Grote fantasie, occulte belangstelling, muzikaal en creatief. Idealistische levensvisie, ziet het beste in iedereen. Komt zelden tot daden voor hij/zij weet hoe anderen erop zullen reageren. Kan hele leven verdoen in dromerij als hij/zij niet uitkijkt. Op zijn best intuïtief, op zijn slechtst leugenachtig en onberekenbaar.
h  Goed in het spinnen van verzinsels en dus in schrijven en acteren. Intuïtief, goed gevoel voor wat het publiek wil. Actieve fantasie. Altijd creatief. Sterke intuïtie waarop hij/zij heeft geleerd te vertrouwen.
n  Overdreven fantasie, leugenachtig, ‘bedwelmend’, verward en vaak afgesloten voor de realiteit. Als h, maar nu kost het wat meer moeite om de eigenschappen productief te gebruiken. Heeft de neiging dingen indirect en met veel overdrijving aan te pakken, en daardoor hebben mensen geen zin in je ideeën en hebben ze moeite je te geloven.

Pluto
0  Neiging naar plotselinge veranderingen. Enorm concentratievermogen en grote behoefte macht uit te oefenen over anderen en hun zijn/haar wil op te leggen. Pakt alles aan, is zeer competitief, en maakt het zichzelf daarmee behoorlijk moeilijk.
h  Begint met grote intensiviteit aan al zijn/haar relaties. Trekt mensen aan door positieve instelling. Is nieuwsgierig naar de beweegredenen van mensen en neemt het leven serieus. Anderen kijken naar hem/haar als leider, en gewoonlijk terecht.
n  Driftig, rusteloos. Krachtige persoonlijkheid. Heeft veel te geven, maar moet de juiste manier vinden om dat te doen. Neiging over anderen heen te lopen, en hun wil op te leggen. Je leven is één aaneenschakeling van crises, vooral met het vie. Zit daar niet mee, vindt het al gauw weer te makkelijk en zoekt weer een nieuwe uitdaging. Goede manipulator. Als relaties met anderen niet zo goed zijn, geeft geborene altijd die anderen de schuld, doet niet eens zijn/haar best om hun standpunt te overwegen.

Naar boven

3   Aspecten met het MC

Zon
0  Carrière is noodzakelijk, behoefte een rol te spelen in de maatschappij, al was het maar als vrijwilliger. Dominant. Kan veel bereiken als deze cj voldoende vierkanten ontvangt (en eventueel opp). Geen goede ondergeschikte, beter als leider of als individu.
h  Leiderschap, en dat lukt als er vierkanten en opposities zijn. Succes komt gemakkelijk, weinig conflicten, daardoor misschien een beetje lui.
n  Succes blijft uit of wordt bereikt ten koste van veel strijd. Wil per se vooruit­komen in dit leven, maar moet leren geven en nemen. Autoriteitsconflicten, met name met de ouders.

Maan
0  Voelt zich persoonlijk goed als hij/zij status en prestige bereikt, maar lukt dat niet, dan voelt hij/zij zich ongeaccepteerd en dus geremd. Goed gevoel voor wat het publiek wil, dus geschikt voor PR en verkoop. Moeder had (en vrouwen i.h.a. hebben) veel invloed op de keuze van carrière en levensloop.
h  Een of andere publieke functie is hier aangewezen vanwege het gevoel voor wat ‘men’ wil. Voelt goed aan waaraan mensen behoefte hebben, wekt daardoor vertrouwen en slaagt gemakkelijk. Is waarschijnlijk geïnteresseerd in traditionele zaken, maar heeft ook goed gevoel voor trends. Als Maan in 6 staat, veel baantjes voor hij/zij kiest voor een bepaald beroep.
n  Zeer lichtgeraakt. Gevoelens zijn vaak in conflict met de behoeften van anderen. Luistert niet naar advies. Vooral als de Maan veel vie en opp maakt, niet makkelijk populair, eerder berucht.

Mercurius
0  Een natuurlijk acteur, docent of politicus - tenzij Mercurius veel moeilijke aspecten maakt. Weet makkelijk gehoor te krijgen. Goed in alles wat met commu­nicatie te maken heeft. Groot gevoel voor humor. Beetje vlinderachtig, behalve als Mercurius in een vast teken staat.
h  Vlotte conversatie. Mensen vragen hem/haar vaak advies en volgen het ook op, omdat hij/zij schijnt te begrijpen wat anderen beweegt. Weet al vroeg welk beroep hij/zij wil en vindt het daardoor makkelijk een gepaste opleiding te volgen. Goede relatie met de ouders. Houdt van leren en intellectuele uitdagingen.
n  Goede mentale capaciteiten, maar vindt het soms moeilijk gedachten onder woorden te brengen. Is zo bezig met eigen gedachten, dat hij/zij vaak vergeet dat anderen ook weleens iets willen zeggen. Met het vie vaak wat verlegen voor een groot publiek, maar met de jaren gaat dat vanzelf over. Zegt soms uit zenuwen dingen die hij/zij niet had willen zeggen, vooral met het icj. Niet echt tactisch.

Venus
0  Je uiterlijk is belangrijk voor je. Als Venus in 10 staat heb je waarschijnlijk een beroep dat te maken heeft met kunst, toneel of schoonheid. Als Venus veel sextielen en driehoeken krijgt, neem je het leven makkelijk op en werk je niet erg hard. Maar omdat je ‘iemand’ wilt zijn en je van mensen houdt, bereik je vaak toch wel wat.
h  Vriendelijk, sociaal en aantrekkelijk, mensen mogen geborene graag. Doet alles om conflicten te vermijden. Ondersteuning van ouders, alom harmonie. Dit aspect ondersteunt eventuele kunstzinnige capaciteiten, als die uit de rest van de horoscoop blijken.
n  Doet alles om populair te worden. Erkenning is buitengewoon belangrijk, helpt mensen op het gekke af. Warm en vriendelijk. Goede relatie met partner en familie. Smaakvol huis.

Mars
0  Drive en energie zijn carrière-gericht. Werkt keihard om erkenning te krijgen. Vastbesloten, weet precies wat hij/zij wil bereiken en handelt dus zeer doelgericht. Duldt geen bemoeienis en tegenspraak. Dominante, krachtige persoonlijkheid. Zou moeten leren vriendelijk op te treden t/o anderen. Maar in dat geval moet Mars wel gunstige aspecten ontvangen. Wil autoriteit hebben en de baas zijn.
h  Uitstekend prater en kan zichzelf overal in en uit praten. Veel drive en energie, die ook nog goed gericht zijn, en kan ontzettend hard werken. Sterke wil, individu­alistisch, gooit zich op van alles met veel enthousiasme. Uit ideeën zeer positief, en zijn/haar leiderschap wordt gemakkelijk aanvaard.
n  Sterk en dominant, bereikt doelen ten koste van alles. Niets stopt geborene, hooguit eventjes. Als Mars in 7 staat, een controversieel figuur, maar dat vindt hij/zij juist prettig. Kan niet tegen autoriteit en you come on too strong. Geborene zou dat moeten afleren.

Jupiter
0  Komt over als hoogst moreel en fatsoenlijk. Zijn/haar openbare imago is erg belangrijk voor hem/haar. Wil vooruit, maar zal nooit zijn/haar standing op het spel zetten. Religie is belangrijk voor geborene, die verder waarschijnlijk veel zal reizen en sportief zijn. Met JUP in 9 is onderwijs of recht heel geschikt: is geïnteresseerd in uitoefening van gezag en orde.
h  Geluksvogel. Levenslange steun van vrienden en familieleden. Kan met iedereen opschieten, want lijkt makkelijk in de omgang. Als Saturnus niet erg sterk is, wat lui, maar toch redelijk succesvol.
n  Hoogst ambitieus, vooral wat beloning betreft: een dag hard werken is een dag hoog salaris waard, vindt geborene. Geschikt voor alle JUP-achtige beroepen (amusement, sport, religie, recht, politiek). Niet erg tactisch. Gezin is belangrijk voor hem/haar en als JUP in 4 staat, heeft hij/zij een groot huis met een flink stuk land. Houdt er niet van beperkt te worden in bewegingsvrijheid, en is daardoor voorzichtig met het aanknopen van vaste relaties.

Saturnus
0  Ambitieus. Neemt al vroeg verantwoordelijkheid op zich en bloeit daarvan op. Rond het 29e levensjaar komt SAT terug op de geboortepositie. De gebeurtenissen dan en hoe geborene ermee omgaat, zijn heel belangrijk voor de rest van zijn/haar leven. Moet leren omgaan met autoriteit: eerst leren volgen voor je zelf leidt. Vaak een voorbeeld voor anderen, of hij/zij nu wil of niet.
h  Geduldig en precies; pakt dingen systematisch aan, en leven verloopt ordelijk en geregeld. Als SAT in 3 of 11 staat, waarschijnlijk een beetje een ‘loner’, omdat hij/zij zo druk bezig is met eigen doelen, dat hij/zij weinig tijd heeft voor en zin in anderen. Onvermoeibare zoeker. Heeft liever gelijk dan dat hij/zij populair is. Respecteert gezag omdat hij/zij redelijk is, en kan zelf ook uitgroeien tot gezags­drager.
n  Geneigd zich terug te trekken. Houdt niet van samenwerken, zeker niet met één ander persoon. Zwartkijker: niemand houdt van hem/haar (vindt hij/zij) en het leven is moeilijk en niet erg de moeite waard. Deze gevoelens komen van binnenuit, zijn dus geen objectieve waarheid! Misschien heeft geborene een dominante ouder (vierkant) of partner (oppositie). Het is moeilijk voor hem/haar om liefde te geven of te krijgen, tenzij SAT goed geaspecteerd is. Depressief, maar krijgt steun van ouderen.

Uranus
0  Komt op een ongewone manier in contact met publiek. Trekt zich niets aan van druk om zich aan te passen aan de eisen van de maatschappij. Kiest een opvallend beroep, of oefent een gewoon beroep op opvallende wijze uit. Heeft vaak een excentrieke ouder, die de excentriciteit enigszins stimuleert, in ieder geval niet afwijst.
h  Zoekt een ongewoon beroep, iets in de sfeer van techniek of onderzoek, waarin hij/zij zijn/haar leiderschapscapaciteiten en inventiviteit kwijt kan. Houdt van eigen gezelschap, al kan hij/zij goed met anderen overweg. Niet erg gehecht aan persoon­lijke bezittingen en dol op opwinding en nieuwigheden.
n  Excentriek, individualistisch en erg snel opgewonden. Vindt het prachtig om mensen uit omgeving in spanning te houden over wat hij/zij nu weer van plan is. Is soms knap bot tegen mensen, vindt het leuk ze te choqueren. Absoluut geen res­pect voor conventies, doet precies wat hij/zij wil. Een baan houden is niet eenvoudig voor hem/haar. Zal moeten leren energie te kanaliseren.

Neptunus
0  Komt charismatisch over, zelfs glamourous. Zuigt ervaring op als een spons, zou daardoor goede schrijver kunnen zijn. Geneigd depressief te raken als dingen niet precies zo lopen als hij/zij wil. Het is even zoeken voor het juiste beroep wordt gevonden.
h  Passief en vredelievend, idealistische kijk op de wereld. Houdt zich op de een of andere manier bezig met dieren en mensen in nood. Geloof, kleur en ras betekenen niets voor hem/haar in de omgang met mensen. Echt een wereldburger. Neemt de gevoelens op van mensen om zich heen, daarom is het handig voor geborene om zich met positieve lieden te omringen. Kwetsbaar. Wordt pas open als hij/zij iemand helemaal vertrouwt.
n  Heeft moeite met vergissingen, vanwege minder­waar­dig­heids­complex. Had in vroege jeugd slechte relatie met de ouders, of met één van hen. Misschien waren ze zwak of alcoholistisch. Moet leren van zichzelf te houden.

Pluto
0  Moet een leider zijn, want moet vooraan staan. Ook als er niemand volgt, gaat geborene gewoon zijn/haar eigen weg, zonder om te kijken en gewoonlijk zonder compromis. Eén van de ouders heeft veel invloed. Als deze conjunctie slechte aspecten krijgt, kan dat een heel vervelende invloed zijn. Plotselinge ommekeer ergens in het leven.
h  Ook hier duidelijk leiderschap, maar het wordt wat makkelijker geaccepteerd. Zeer ambitieus en wil coûte que coûte slagen. Doet het goed in beroepen waarin hij/zij mensen leiding geeft en adviseert. Zou goed kunnen zijn in zakenmanagement, omdat hij/zij introspectief is en een handig manipulator. Gek genoeg hebben ook veel musici dit aspect.
n  In eigen beroep zeer machtig, maar het kost veel tijd en inspanning om doelen te bereiken. Als iets niet lukt, dan herrijs geborene als een phoenix uit zijn as. Manipuleert om zijn/haar zin te krijgen. Compromissen zijn niets voor hem/haar. Wil coûte que coûte de top bereiken; eenmaal daar beland, valt het wat tegen.


Voorbeeld 4.4: MC conjunct Pluto
In mijn privé-archief heb ik één zuiver geval van MC cj Pluto. Het gaat om een vrouw, Vissen ASC Schorpioen, MC in Leeuw conjunct Pluto. Deze conjunctie ontvangt vierkanten van de Maan in Schorpioen en Jupiter in Stier. De vrouw in kwestie heeft het niet gemakkelijk in haar leven. Omdat ze erg goed is in haar werk, verliep haar beroepsleven aanvan­ke­lijk voorspoedig. Later werd het minder, doordat verdere promoties, die op basis van haar deskundigheid wel voor de hand lagen, uitbleven. Kort na de eeuwwisseling deed zich een omwenteling voor in haar leven waar­door ze haar werk moest vergeten.

Enkele bekende personen met MC conjunct Pluto zijn: Robin & Maurice Gibb van de BeeGees, Prince en Julio Iglesias.

Een Nederlands voorbeeld is zangeres Lenny Kuhr, eveneens Vissen ASC Schorpioen. Ook haar MC staat in Leeuw conjunct Pluto, en ook deze conjunctie ontvangt een oppositie van Jupiter. Verder staat de conjunctie er gunstig bij met een driehoek van de Maan in Ram en sextielen van Neptunus en Mars in Weegschaal. In 1969 won ze (samen met Engeland, Frankrijk en Spanje) het Eurovisie Songfestival. Sindsdien zijn de successen minder spectaculair en heeft ze ook op beroepsgebied de nodige problemen gehad. Deze is ze echter te boven gekomen en ze zingt nog steeds, nu vooral fado.
Zie ook haar website, www.lennykuhr.nl, en haar biografie op www.muziekencyclopedie.nl (typ haar naam in het zoekveld rechtsboven).

Naar boven

4   Een ongeaspecteerde Mercurius

Een planeet die veel aspecten maakt, speelt een belangrijke rol in de horoscoop. Maar als een planeet helemaal geen aspecten maakt, is dit zo opmerkelijk dat de planeet in kwestie speciale bestudering verdient, vooral als het de snelle planeten betreft (Zon, Maan, Mercurius en Venus).
De meest opvallende werking heeft wat mij betreft de ongeaspecteerde Mercurius. In deze paragraaf behandel ik twee gevallen uit mijn archief.

In veel astrologieboeken wordt gezegd dat een ongeaspecteerde Mercurius een negatieve invloed heeft op de intelligentie van de geborene. Dat is een uitspraak waarmee je alle kanten op kunt. Wat mij is opgevallen, is dat mensen met deze stand heel intelligent kunnen zijn, maar dat die intelligentie als het ware los staat van hun dagelijks leven.
Ik vertel hier kort iets over twee gevallen, allebei vrouwen.

4.1  Vrouw 1

Vrouw 1 is geboren in 1953, Waterman ASC Schorpioen, Maan in Waterman. Mercurius in Vissen. Zon, Maan en Mercurius staan allemaal in huis 3.

Ze heeft in haar jeugd de MMS (Middelbare Meisjes School) vlot doorlopen, een opleiding op het niveau van VWO met drie of vier vreemde talen en een hele reeks andere vakken, allemaal in de alpha-sfeer. De bedoeling was om vrouwen zo op te leiden dat ze een intelligent figuur zouden slaan in hun huwelijk met een academicus.

Na de MMS werd ze schoon­heidsspecialiste, in die tijd niet een vak waarvoor je een opleiding op VWO-niveau nodig had. Ze trouwde (met een academicus, jawel!) en kreeg kinderen. Ondertussen deed ze veel vrijwilligerswerk in de ‘goede-doelen-sfeer’.

Opeens kreeg ze daar allemaal genoeg van. Haar jongste was inmiddels aan het puberen geslagen, en zij ging een opleiding Wiskunde doen voor 2e-graads leraar. Ze had nooit wiskunde gehad, want op de MMS werd dat niet gegeven. Ze haalde haar diploma en is nu een zeer goede lerares wiskunde op een brede scholen­gemeenschap.

Enkele opmerkingen vanuit astrologisch oogpunt:
Waterman is een luchtteken en dus in wezen rationeel. Dat is vrouw 1 ook in het dagelijks leven: ze is heel geestig en broodnuchter. Ze is helemaal geen type om schoonheidsspecialiste te zijn, maar ze is ook absoluut niet wat je je voorstelt bij een lerares wiskunde. Mercurius in Vissen maakt volgens de boeken vaag en verstrooid en heeft de waarde -H (zie tabel 6). De intellectuele planeet voelt zich niet op zijn plaats in het dromerige teken.
Ik heb echter diverse gevallen in mijn archief van mensen met Mercurius in Vissen die met succes een exacte studie hebben afgerond en/of iets geniaals hebben op exact terrein. Exacte neigingen worden geaccentueerd door het teken Schorpioen op de ascendant. De ascendant ontvangt twee vierkanten: van Pluto en van Zon. Dat maakt strijdvaardig. Verder ontvangt de ascendant nog een driehoek van Uranus, heerser van Waterman en de planeet van de geniale invallen.

De ongeaspecteerde Mercurius uit zich bij haar in een studie en een beroep die niets te maken hebben met de rest van haar leven.

4.2  Vrouw 2

Vrouw 2 is geboren in 1966, Kreeft ASC Leeuw, Maan in Maagd, Mercurius in Leeuw. Zon staat in huis 11, Maan in huis 2 en Mercurius in huis 12.

Deze vrouw heeft een fenome­naal talent voor het leren van talen. Als kind sprak ze na drie weken op een camping vlot Italiaans. Dat vermogen heeft ze ook nu nog. Haar CITO-toets deed ze zo goed, dat ze buiten alle categorieën viel. Ze ging dan ook naar het gymnasium, waar ze na zeven jaar slaagde met de vakken Nederlands, Frans, Duits, Engels, Grieks, Latijn en geschiedenis. Ze ging Nieuwgrieks studeren, maar kon haar draai niet vinden en vertrok naar Griekenland. Uiteindelijk heeft ze als Nederlandse haar doctoraal Frans gehaald aan een Griekse universiteit.

Ze heeft een tijdje gewerkt als lerares Frans aan diverse scholen in Nederland, kon haar draai niet vinden, verloor haar baan, maar deed er alles aan om uit de uit­keringspositie te komen. Nu is ze actief als healer, waarbij ze ook haar talenkennis gebruikt.

Deze vrouw is op talengebied wat we nu hoogbegaafd zouden noemen, maar in tegenstelling tot vrouw 1 is ze in de basis niet rationeel. Kreeften zijn emotioneel, en Mercurius in Leeuw (waarde -4) is ook niet een positie om over naar huis te schrijven: de Leeuw denkt met het hart.
Bovendien ontvangt de ascendant nog een vierkant vanuit huis 4 (Neptunus in Schorpioen). Als we de omschrijving uit paragraaf 2 erbij halen komt dat neer op: ‘Overdreven fantasie, leugenachtig, bedwelmend, verward en vaak afgesloten voor de realiteit. Heeft de neiging dingen indirect en met veel overdrijving aan te pakken, en daardoor hebben mensen geen zin in haar ideeën en hebben ze moeite haar te geloven.’

Het lijkt erop dat deze Neptunusstand vrouw 2 parten speelt. Ze is zeer intelligent, doet een in de ogen van gewone mensen krankzinnig moeilijke studie (‘pakt dingen indirect en met veel overdrijving aan’), maar uiteindelijk doet ze er weinig mee. In het dagelijks leven maakt ze bovendien een wat verwarde indruk.
Haar verstand staat volledig los van haar persoonlijkheid. Bij haar valt dat meer op dan bij vrouw 1, omdat vrouw 1 in de basis rationeel is en vrouw 2 emotioneel.Fokkelien von Meyenfeldt ©  1995-2022 en later

Home | NAAR BOVEN | sitemap

Laatste versie: maandag 21 februari 2022