logo fokkelien

 AstroCursus

Les 3: Zon, Maan, ASC & MC

Onderwerpen

1  ‘Mengen’ van Zon, Maan en ASC
2  Zon
    Zon in tekens
    Zon in huizen

3  Maan
    Maan in tekens
    Maan in huizen

4  Ascendant
5  Midhemel of Medio Coeli (MC)

De belangrijkste bouwstenen van de horoscoop zijn de positie van de Zon, de Maan en de ASC. Het ‘mengen’ van deze drie geeft een beeld van het karakter en de persoonlijkheid van degene die je bestudeert.
Daarnaast verdient het MC (Medio Coeli of Midhemel) de nodige aandacht. Het geeft informatie over beroep, reputatie in ‘de wereld’ en over de richting waarin het karakter zich kan ontwikkelen.

1   ‘Mengen’ van Zon, Maan en ASC

Hoe je Zon, Maan en ASC (verder ASC) moet ‘mengen’ om een eerste indruk te krijgen van de persoonlijkheid, laten we zien aan de hand van twee voorbeelden.


Voorbeeld 3.1: ‘Mengen’ van drie bouwstenen (1)
Laten we een man bekijken met de Zon in Ram en ASC Steenbok. Je hebt dan te maken met een buitengewoon ambitieus mens, die in wezen roekeloos is, maar die op het eerste gezicht zeker niet die indruk maakt. Om maar eens een beeld te gebruiken: zo iemand rijdt in een opgevoer­de racewagen (Ram), die hij met de uiterste zorgvuldigheid bestuurt (Steenbok). Staat de Maan in Tweelingen, dan gaat het om iemand die graag met anderen in contact wil treden om ideeën uit te wisselen. Dat zal hij behoedzaam aanpakken (Steenbok), maar als hij eenmaal bezig is, is hij in zijn enthousiasme en openheid niet meer te stuiten (Ram).

En nu het omgekeerde: een man met de Zon in Steenbok, ASC Ram en ook weer de Maan in Tweelingen. Deze figuur bestuurt zijn degelijke en veilige auto (ik denk daarbij altijd aan een Volvo omdat die irritante ge­luiden afgeeft als je je veiligheidsriem niet omdoet) alsof het een opge­voerde racewagen is. Omdat hij ook de Maan in Tweelingen heeft staan, pakt hij contacten aan met het enthousiasme van de Ram, maar als het dan allemaal erg leuk en gezellig wordt, schrikt hij van zichzelf en trekt zich terug.
Voorbeeld 3.2: ‘Mengen’ van drie bouwstenen (2)
Het teken waarin de Zon staat wordt in de wandelgangen wel ‘je ster­renbeeld’ genoemd. (In feite is deze term niet juist, en kunnen we dus beter spreken van ‘dierenriemteken’ of ‘Zonneteken’.) Het Zonneteken geeft aan hoe je diep in jezelf bent. Dat kan soms heel verborgen zijn. Iemand met de Zon in Kreeft en ASC Ram zal niet makkelijk als Kreeft worden herkend, zeker als er verder geen planeten in Kreeft staan. Toch zal zo iemand in wezen heel emotioneel zijn, al merk je daar weinig van, en ongetwijfeld de enorm lange tenen van de Kreeft hebben. De Zon geeft dus het diepste wezen aan; afhankelijk van de rest van de horos­coop valt dan te bepalen hoe sterk dit in het karakter tot uiting komt.

De Maan staat voor hoe iemand wil zijn, zij geeft iemands diepste per­soonlijke en emotionele behoeften weer. Als iemand Kreeft is met Maan in Ram, dan is deze persoon in wezen emotioneel en kwetsbaar, maar hij of zij heeft er enorme behoefte aan haantje-de-voorste te zijn, aan indi­vidualiteit; wil graag de durf en het enthousiasme hebben om van alles te ondernemen. Uit de rest van de horoscoop valt op te maken in hoe­verre dat lukt.

De ASC geeft aan hoe iemand zich voordoet tegenover de buitenwereld. Een Kreeft met ASC Maagd is in wezen emotioneel, maar toont een nuchter, humoristisch en redelijk front aan de buitenwereld. Met ASC Boogschutter kun je vaak niet merken dat Kreeft in wezen erg verlegen is: de Boogschutter uit zich enthousiast en zegt waarop het staat. In z'n eentje thuis kan de Kreeft in kwestie zich dan achteraf zitten schamen voor zijn openhartigheid.

Naar boven

2   Zon

De Zon staat voor eigenschappen die je diep in jezelf hebt en die anderen lang niet altijd van je kennen. Voorbeeld 1.3 van de tweeling is wat dat betreft typerend: de uiterlijke verschillen vielen de broers veel meer op dan hun grote innerlijke over­eenkomsten.
De waarden uit tabel 6 worden bij iedere stand aangegeven.

2.1  Zon in tekens

In deze paragraaf zijn alleen twaalf zeer korte typeringen en de waarden uit tabel 6 opgenomen. Wil je de karakteristieken van de twaalf dierenriemtekens goed leren kennen, lees dan de 12 portretten.

Ram: +4 | vuur | hoofd
Initiatiefnemer, strijdvaardig, enthousiast, snel. Beter in opstarten dan in afmaken. Eigenwijs, eigengereid. Snel kwaad, maar ook snel vergeven en vergeten. Zeer zelfbewust. Niet op eigen voordeel uit, maar wil wel de eigen ideeën doordrukken. Beter als leider dan als volger.

Stier: + | aarde | vast
Praktisch, beslist en behoedzaam. Niet snel in het overnemen van nieuwe ideeën. Kunstzinnig en muzikaal. Vasthoudend. Neemt verantwoordelijkheid serieus. Wordt niet gauw kwaad, maar als het zo ver komt, is het wel erg. Trouwe vriend, onver­zoenlijke vijand.

Tweelingen: 0 | lucht | beweeglijk
Handig, vlinderachtig, veelzijdig, rusteloos, nerveus. Welsprekend, dol op lezen, barst van de hobby's. Heeft voortdurend verandering nodig. Tracht diepe emoties te vermijden. Veel talenten, gevaar voor versnippering. Journalistiek en communica­tief.

Kreeft: +5 | water | hoofd
Hyper-emotioneel, veranderlijk en gevoelig. Traditioneel vallen huis en moederschap onder dit teken. Laat het mmestal niet merken, maar trekt zich mening van anderen over zichzelf sterk aan. Oprecht medegevoel voor mensen. Kan uitstekend mani­puleren. Kunstzinnig. Gericht op verleden.

Leeuw: H | vuur | vast
Natuurlijke leider met veel vrienden. Gul en optimistisch. Groot gevoel van eigen­waarde. Niet echt geduldig, laat anderen voor zich werken. Loyaal, trouw aan een ‘zaak’ en daardoor conservatief. Goede en vaak dure smaak. Houdt van het goede leven.

artikeltje over Sophia LorenMaagd: 0 | aarde | beweeglijk
Bescheiden en zeer kritisch met scherp oog voor detail. Bemoeizuchtig, zorgelijk, maar geeft eigenlijk nooit iets op. Houdt erg van leren. Mijn eigen ervaring: een Maagd is buitengewoon goed met woordspelingen; vaak zijn het ook echte ‘cryptogram-fanaten’. Veel Maagden zijn erg bezig met of op zijn minst geïnteresseerd in (hun eigen) gezondheid.

Het artikeltje hiernaast is al wat ouder, maar ik vind het opmerkelijk hoe een niet-astroloog Sophia Loren beschrijft zoals een astroloog een Maagd zou kunnen beschrijven. We komen op haar horosoop terug in een opdracht.


Weegschaal: -4 | lucht | hoofd
Leeft bij het compromis, geboren diplomaat. Houdt van mooie en verfijnde dingen en maakt niet graag de handen vuil. Charmant, sociaal en gezellig. Werkt het beste met een partner, niet alleen dus. Doet er alles aan om de stemming goed te houden.

Schorpioen: 0 | water | vast
Vastbesloten, trouw, loyaal. Zeer diepe gevoelens, staat zelden ergens neutraal tegenover. Vaak jaloers, soms zelfs wraakzuchtig. Diepgravend inzicht, analytisch. Enorme wilskracht en concentratievermogen. Wat terughoudend, maar zegt mening desgevraagd wel recht-voor-zijn-raap.

Boogschutter: +3 | vuur | beweeglijk
Sociaal, enthousiast en idealistisch. Eerlijk en optimistisch, rusteloos, zorgeloos en tolerant. Accepteert mensen zoals ze zijn. Kan tactloos optreden. Sportief, houdt van buitenzijn en is daarnaast geïnteresseerd in filosofie en/of religie (niet zozeer gelovig - dat is heel wat anders!).

Steenbok: -4 | aarde | hoofd
Ambitieus, serieus en plichtsgetrouw. Grote zelfdiscipline, maar barst soms van het zelfmedelijden omdat het leven zo moeilijk is. Zeer doelgericht, en enigszins somber en gereserveerd. Bereid hard te werken voor wat hij/zij wil. Goede vriend als ver­trouwen eenmaal gegeven is.

Waterman: -H | lucht | vast
Origineel, onafhankelijk, individualistisch en gesteld op vrijheid. Als een Waterman met deze eigenschappen niet uit de voeten kan, wordt hij of zij een vervelend type dwarsligger. Alles wat anders is trekt aan. Houdt liever van veel mensen dan maar van één. Nieuwsgierig en intellectueel. Vaak een nogal grillig gevoel voor humor.

Vissen: 0 | water | beweeglijk
Dromerig, medelijdend, tolerant, vriendelijk en liefhebbend. Beïnvloedbaar omdat hij/zij niemand wil kwetsen. Neemt niet graag besluiten, ontsnapt moeilijkheden liever. Soms wat indolent en onpraktisch. Aardig en behulpzaam jegens de lijdende mensheid. Op de (basis)school wordt een Vissen nogal eens als dom beoordeeld, maar het zo dromerig lijkende kind kan zeer intelligent zijn.

Naar boven

2.2  Zon in huizen

De plaats van de Zon in een bepaald huis geeft aan in welke levenssfeer het wezen van iemands karakter zich manifesteert. Dat geef ik hierna dan ook aan. Voor het overige komt de werking van de Zon in een huis aardig overeen met de werking in het met dat huis corresponderende teken, althans wat de meest karakteristieke trekken betreft, zie ook tabel 4 en tabel 6. Ook hier staan de waarden in de kop.

Zon in 1: +4
Deze plaatsing versterkt de werking van het Zonneteken. Huis 1 staat voor het uiterlijk en het optreden. Men is dus (ongeveer) zoals men zich voordoet.

Zon in 2: +
Huis 2 staat voor financiën. Zon hier betekent dat geld belangrijk is voor geborene. Of het er goed mee gaat hangt af van de aspecten die de Zon maakt. Komt waar­schijnlijk van welgestelde familie.

Zon in 3: 0
Huis 3 staat voor communicatie, korte reizen en broers & zusters. Zon hier maakt dus spreken en schrijven belangrijk voor de geborene + de andere vermelde zaken.

Zon in 4: +5
Huis 4 staat voor gezin en huiselijk leven. Met een goed geaspecteerde Zon is dat gunstig. Anders: verlaat ouderlijk huis vroeg. Dit huis toont de wortels van de geborene.

Zon in 5: H
Huis 5 staat voor kinderen, minnaars en creativiteit. Met de Zon hier zijn er vermoedelijk diverse liefdesaffaires en is geborene goed in de omgang met kinderen. Zelf waarschijnlijk geen groot gezin.

Zon in 6: 0
Huis 6 staat voor werk en gezondheid. Met de Zon hier zijn dit dus twee belangrijke items, en van de aspecten hangt het af hoe het ermee staat. Iemand die bezig is met dieet, gezondheid en hygiëne. Een echte werker.

Zon in 7: -4
Huis 7 staat voor huwelijk en (zaken)partners. Met Zon hier is partnership en/of huwelijk belangrijk. Van de aspecten hangt het af of het er ook goed mee gaat.

Zon in 8: 0
Huis 8 gaat over erfenissen, geld van anderen dus, en seksualiteit, twee belangrijke zaken voor iemand met de Zon hier. Misschien moeilijkheden met vader in de vroege jeugd.

Zon in 9: +3
Huis 9 gaat over filosofie, lange reizen, religie en juridische kwesties. Deze zaken zijn dus van belang in het leven van iemand met Zon in 9. Waarschijnlijk een goede leraar.

Zon in 10: -4
Huis 10 gaat over beroep en carrière, het publieke leven en de reputatie. Iemand met Zon in 10 is altijd een leider, al is het maar in z'n eigen kringetje.

Zon in 11: -H
Huis 11 gaat over vrienden en relaties. Iemand met de Zon hier is òf erg sociaal òf een eenling die zijn of haar eigen weg gaat. Vaak is zo iemand een leider op een heel nieuw gebied.

Zon in 12: 0
Huis 12 gaat over het verborgene, het leven achter de schermen, in ziekenhuizen e.d., en eenzaamheid. Iemand met de Zon hier heeft tot het 30e levensjaar vermoedelijk een wat ‘ingeperkt’ bestaan en werkt bij voorkeur achter de schermen.

Naar boven

3   Maan

De Maan staat voor het emotionele, voor wie of wat men wil zijn. Ook geeft deze positie een indicatie van de verhouding met je moeder, of met degene die deze rol in je leven heeft vervuld.

3.1  Maan: tekens

De karakteristieken uit 2.1 kunnen hier zonder meer worden toegepast; nu is men echter niet als omschreven, maar heeft men een diep gevoelde emotionele behoefte aan de eigenschappen die door het teken worden vertegenwoordigd, zou men zo willen zijn (of in ieder geval wat méér zo).
Daarnaast geeft het Maanteken aan hoe de geborene tegenover zijn of haar moeder staat (een enkele keer blijkt het de vader te zijn). Ook de waarden uit tabel 6 worden weer aangegeven, zowel voor teken als voor huis.

In de volgende karakteristieken ga ik vooral in op de verhouding met de moeder. De omschrijvingen zijn met opzet niet genuanceerd en vooral bedoeld om je aan het denken te zetten. Het is bijvoorbeeld interessant te zien hoe verschillende kinderen uit één gezin tegen hun moeder aankijken.


Voorbeeld 3.3: Maanstand en moeder
In een gezin uit mijn archief heeft de oudste de Maan in Schorpioen, de tweede in Ram en de derde in Steenbok. Alledrie de kinderen hebben een moeilijke verhouding met hun moeder, maar voor alledrie ligt het accent anders.
De tweede heeft nog het meest positieve beeld: de moeder is leuk en opgewekt, al is ze verder niet echt geïnteresseerd in haar kinderen en erg ongeduldig. De jongste heeft de moeder vooral als kil en ambitieus ervaren, terwijl de oudste vindt dat ma haar vertrouwen heeft verraden.

De moeder in kwestie hield niet van kleine kinderen, was koel en afstan­delijk, maar ook intelligent, had een levendige fantasie en kon bv. heel leuke kinderfeestjes organiseren. Wat de oudste als verraad voelde, werd door de middelste als genrek aan interesse ervaren en door de oudste als koelheid. De maanstand geeft dus geen absolute info over je moeder, maar het denken en praten erover verscherpt je zelfinzicht.

Maan in Ram: 0
Emotionele behoefte aan onafhankelijkheid en met energie en verve dingen ondernemen.
Moeder wilde kind graag zo snel mogelijk baby-af hebben. Ze was niet bepaald een hulpeloos vrouwtje en ook niet zo'n echte moeder. Ze was levendig, en iemand die vocht om problemen op te lossen. Ze zal niet erg geduldig zijn geweest en wat kortaangebonden, omdat ze wel wat anders aan haar hoofd had dan een kind.

Maan in Stier: +4
Emotionele behoefte aan wortels en traditie.
De moeder van mensen met Maan in Stier was waarschijnlijk echt zo'n moeder die gezellig pannekoeken bakt, en die heel nuchter en praktisch met de kinderen omspringt. Je kon op haar rekenen. Ze was goed met geld, zuinig, maar toch gul. Waarschijnlijk traditioneel ingesteld. Ze gaf haar kinderen een gevoel van veiligheid mee.

Maan in Tweelingen: +
Emotionele behoefte aan communicatie en uitwisseling van gedachten.
Mensen met Maan in Tweelingen hadden (hebben) een leuke, vlotte moeder die altijd wat anders wilde, en overal nieuwsgierig naar was. Meer een oudere zus dan een moeder. Ze was op haar best in het “Mamma, waarom...?”-stadium, en ze stimuleerde deze nieuwsgierigheid. Zorgde beter voor de geest dan voor het lichaam, en voor kinderverdrietjes had ze niet veel gevoel; ze trachtte ze weg te redeneren of gaf niet thuis.

Maan in Kreeft: H
Emotionele behoefte aan veiligheid en geborgenheid in eigen omgeving.
Mensen met Maan in Kreeft zijn vaak geobsedeerd door hun moeders; ze kunnen niet loskomen van de dingen die moe wel of niet voor ze heeft gedaan. Sommige Maan-in-Kreeft-mensen hebben te weinig ‘moederen’ ondervonden, anderen zo veel dat het verstikkend was. Een iets andere tweedeling komt ook voor: óf moe was de moeder van de eeuw, óf ze was er niet (scheiding, dood).

Maan in Leeuw: +5
Emotionele behoefte aan drama, show en trots.
De moeder was een ‘queen bee’, die loyaliteit en eerbetoon verwachtte. Maan-in-Leeuw-mensen hebben vaak veel te weinig aandacht gekregen. Maar als het kind een speciaal talent bleek te hebben, dan was moeder weer zo'n type dat je pushte (met 3 jaar naar ballet). In ieder geval was ma een dame, die haar kinderen heeft geleerd zich met stijl en trots te gedragen.

Maan in Maagd: 0
Emotionele behoefte aan orde en regelmaat.
De moeder voerde vermoedelijk een huishouden waar je van de vloer kon eten. Orde en regel waren belangrijker dan spel en spontaniteit. Een overkritische dwingeland, die perfectie verwachtte en je dan zei dat het nooit wat zou worden. Ze bedoelde het echter goed, ze was ernstig, iemand met traditionele waarden en een groot verlangen om nuttig te zijn. Nam de kinderen vaak veel uit handen waardoor die het idee kregen dat ze niets konden. Deze Maanstand toont vaak niet de echte moeder, maar een ongehuwde tante of een non van een school die een grote rol heeft gespeeld in de opvoeding.

Maan in Weegschaal: 0
Emotionele behoefte aan harmonie en schoonheid.
De moeder was romantisch, maar in veel gevallen is ze teleurgesteld in haar huwe­lijk, omdat ze niet de liefde heeft gekregen die ze ervan verwacht had. Wellicht heeft ze op dit kind al haar liefde geventileerd, zodat het opgroeide als ‘mammies lieve schat’. Het kan ook zijn dat het kind in kwestie een soort buffer was tussen twee vechtende ouders. Maan-in-Weegschaal-mensen hebben geleerd om lief te zijn, want dat is de enige manier om veilig te zijn. Een conflict zien ze als hoogst bedreigend, en dit moet dus coûte que coûte voorkomen worden.

Maan in Schorpioen: -4
Emotionele behoefte om op gevoelsgebied de baas te zijn.
Mensen met Schorpioen-Maan hebben vaak een moeilijke familie-achtergrond; ze kunnen zelfs mishandeld of verlaten zijn, of één van de ouders is vroeg overleden. Voor velen van hen geldt dat hun vertrouwen verraden is. Deze mensen zijn dus vaak bitter en argwanend en ook behoorlijk wraakzuchtig op zijn tijd. Overigens keren dit soort wraakacties zich meestal tegen de geborene zelf. Het hoeft niet altijd zo extreem te zijn, maar dan was het in ieder geval zo dat moe niet bepaald blij was om voor het Maan-in-Schorpioen-kind te moeten zorgen. Ze had haar eigen emoties en problemen. In sommige gevallen was moe zich dat bewust, en dan verwende ze de kinderen buitensporig. Maar die zagen daar dan doorheen en baalden van haar vanwege haar onoprechtheid.

Maan in Boogschutter: 0
Emotionele behoefte aan rechtvaardigheid, onderwijzen en vrijheid.
De moeder was in het onderwijs of had dat kunnen zijn, want ze had een natuurlijke interesse in opvoeden en in het zien opgroeien van haar kinderen. Ze was een optimist die steeds zocht naar de les die je kunt trekken uit tegenslagen. Ze was warm en aardig, maar ook erg geïnteresseerd in andere dingen dan thuis, dus echt pannekoeken bakken deed ze waarschijnlijk niet (vaak). Voor opgroeiende kinderen was ze een goede adviseur, en ze was altijd bezig met levensvragen.

Maan in Steenbok: -H
Emotionele behoefte aan succes door hard werken.
Als moeder geen werkende vrouw was, had ze er één kunnen zijn, want ze had er de ambitie en de capaciteiten voor. Waarschijnlijk pushte ze haar kinderen om snel op te groeien en vooral te slagen in het leven. Ze was kritisch en perfectionistisch en niet echt geduldig met de manier waarop kinderen leren, nl. door trial and error. Maan-Steenbok-mensen zijn daardoor hard tegen zichzelf en doen hun uiterste best om hun doelen te bereiken. Ze hebben veel zelfdiscipline en verwennen zichzelf niet (anderen trouwens ook niet).

Maan in Waterman: -5
Emotionele behoefte aan afstand houden en individuele vrijheid.
Twee soorten moeders vind je onder deze maanstand. De ene is modern, een vrijdenker, die haar tijd vooruit was en bv. al horoscopen van haar kinderen liet trekken voor astrologie gemeengoed was geworden. Ze was beter met tieners dan met baby's, omdat ze teveel op haar vrijheid was gesteld om echt te moederen. Maar als moeder van een tiener deed ze het goed: meer vriendin dan moeder.
Het tweede type was nogal een warhoofd, op het overspannene af en soms driftig. Misschien was ze een erg jonge moeder, of zo'n type dat eeuwig klein meisje blijft, of per vergissing moeder geworden. In ieder geval had ze te laat in de gaten hoeveel tijd baby's je kosten, en hoe ze je vrijheid inperken. Maar toen zat ze al vast.
Vaak beschrijft Waterman-maan niet zozeer de moeder zelf als wel de condities waaronder de opvoeding plaatsvond, de onderbrekingen in het moederschap (scheiding, ziekenhuis, en noem maar op).

Maan in Vissen: +2
Emotionele behoefte aan mystiek en spirituele zaken, opgaan in anderen.
Twee soorten moeders. De ene is een soort moeder Theresa, die alsmaar zielepieten loopt te redden, een medelijdend type met iets van een martelaar in zich. Haar kinderen zetten haar op een voetstuk, terwijl zijzelf niet worden verzorgd en al die anderen wel. Kinderen proberen dit ideaal na te streven, en dat mislukt vaak.
Het andere type was in een zo slechte toestand dat haar kinderen voor haar moesten zorgen. Misschien was ze fysiek ziek, misschien ook alcoholist of iets dergelijks, maar ze had iets. Haar kinderen hielden van haar en haatten haar tegelijkertijd. Omdat ze moe's leven moesten regelen, worden Maan-in-Vissen-mensen vaak aangetrokken door situaties waarin zij als de reddende engel optreden. Het kan ook zijn dat de gebrekkige opvoeding een emotionele schade oplevert waarvoor de Maan-in-Vissen-mensen in therapie moeten.

Naar boven

3.2  Maan: huizen

Maan in 1: 0
Huis 1 gaat over het optreden naar buiten, en Maan daar maakt dat iemands emoties zeer duidelijk op de voorgrond treden. Alles hangt af van hoe geborene zich voelt. Grote behoefte aan erkenning en doet dus uiterste best om het iedereen naar de zin te maken. Sterke moederbinding, en als Maan tegen de ASC aan staat, zelfs moedercomplex. Fysiek actief en rusteloos.

Maan in 2: +4
Goed gevoel voor zaken, gesteld op bezit. Veel veranderingen in je financiële situatie. Soms winst via moeder of echtgenoot. Goed voor contacten met publiek. Geld en materiële bezittingen zijn belangrijk voor de emotionele zekerheid. Geborene slingert heen en weer tussen gierigheid en extreme vrijgevigheid. Met de Maan in een vast teken bestaat de neiging geld en mensen vast te houden.

Maan in 3: +
Dramatisch en intellectueel nieuwsgierig; daardoor interessante persoonlijkheid. Rusteloos, wil steeds op reis, makkelijk te beïnvloeden door de omgeving. Broers en zussen zijn belangrijk voor geborene en vaak helpen ze hem of haar. Vermoedelijk vaak veranderingen van school en gebrek aan concentratie. Leert meer door luisteren dan door studeren. Goed geheugen maar enorme hekel aan routine.

Maan in 4: H
Intuïtief en zorgzaam, dol op huis, familie en eigen land. Maar als er moeilijke aspecten zijn, kan geborene ervan gescheiden raken. Sterke binding met een ouder. Houdt van verzamelen, traditie, voorouders. Verhuist vaak, zeker als Maan in beweeglijk teken staat. Egocentrisch, en een beetje irrealistisch.

Maan in 5: +5
Sterke emoties in liefde voor anderen en in verlangen naar kinderen. Romantisch en geneigd diverse liefdes te hebben, tenzij de vaste tekens een grote rol spelen in de horoscoop. Charmant, veel fantasie. Creatief. Hoe, hangt af van het teken en de aspecten. Goede ouder met neiging de kinderen aan zich te binden. Vaak vroeg succes. Geschikt voor onderwijs, theater of sport.

Maan in 6: 0
Veel veranderingen van baan. Houdt rekening met anderen, vooral werknemers, maar is een harde werker en verwacht dus dat anderen dat ook zijn. Wil zowel moederen als dienstbaar zijn. Goeie kok. Tenzij de Maan in een vast teken staat, veranderlijk in gewoonten. Zeer nerveus; psychosomatische kwalen.

Maan in 7: 0
Populair. Persoonlijke relaties (twee-relaties) zijn erg belangrijk voor iemand met deze stand. Vindt het moeilijk om tot een huwelijk te besluiten. Waarschijnlijk trouwt dit type toch vroeg, en dan gaat het soms niet goed. Waarschijnlijk trekt geborene een gevoelige en humeurige partner aan, vooral als de Maan moeilijke aspecten maakt.

Maan in 8: -4
Grote behoefte aan veiligheid. Mediamiek; geïnteresseerd in het leven na de dood. Liefde en seks zijn erg belangrijk voor iemand met deze stand. Als de Maan moeilijke aspecten maakt, kan seks een probleem zijn. Krijgt misschien geld via partner, moeder of vrouwen i.h.a.

Maan in 9: 0
Ontwikkelt een filosofie via gevoelens en toewijding aan idealen. Nogal orthodox op religieus gebied. Het bestuderen van de diepere zaken des levens is belangrijk voor iemand met deze stand. Veel fantasie, dol op reizen. Misschien ook een dromer en wat al te rusteloos. Goed voor onderwijs in wat dan ook.

Maan in 10: -H
Waarschijnlijk diverse veranderingen in carrière. Geborene moet op de een of andere manier werk hebben dat hem of haar in aanraking brengt met het publiek of met vrouwen. Deze positie maakt geschikt voor typische Maan-activiteiten als marketing, scheepvaart, transport en alles wat met mensen te maken heeft. Reputatie is belangrijk voor dit type. Omdat iemand met deze stand de wereld nodig heeft als publiek, kan deze positie schandaal brengen. Weinig privéleven, leeft a.h.w. in een aquarium.

Maan in 11: -5
Onbevooroordeelde visie, maar wel veranderlijk in doelen. Doet graag mee met van alles en nog wat, en bent daardoor geschikt voor organisatorisch werk. Veel vrienden en kennissen die geborene helpen en met wie hij of zij op goede voet staat. Maar als de Maan slechte aspecten maakt: uitkijken voor valse vrienden.

Maan in 12: +2
Rusteloos, overgevoelig en liefst op de achtergrond. Houdt niet van vreemde omgevingen. Heeft veel tijd voor zichzelf nodig. Werkt graag alleen, zelfs geïsoleerd. Leeft in een fantasiewereld. Opofferend. Sommige mensen van dit type blijven voor hun ouders zorgen; vaak ook zijn het uitstekende verplegenden. Geheime liefdesaffaires.

Naar boven

4   Ascendant

De ASC vormt het begin van het eerste huis. Het teken dat op dat punt staat, is de ASC. De karakteristieken die in 2.1 zijn gegeven, passen ook hier; nu gaat het echter niet om hoe iemand is, maar hoe hij of zij zich voordoet.
Traditioneel geeft de ASC ook info over het uiterlijk. Alles wat ik daarover heb gelezen is uiterst speculatief, en je kunt je er zwaar mee vergissen. Ik geef dan ook naast de meer traditionele opmerkingen mijn eigen observaties.
Er zijn enkele uiterlijke eigenschappen die in de praktijk vaak herkenbaar zijn (soms gaat het meer om typisch gedrag). Die laat ik hier volgen; ze klinken niet allemaal even aantrekkelijk, maar alweer, het gaat om kernachtige typeringen die met opzet ongenuanceerd zijn!
N.B.: Zon én ASC in dat teken kunnen (aldus mijn ervaring) de hierna genoemde typeringen teweegbrengen. Ik heb ook gevallen bij wie zowel het Zonne- als het ASC-teken niet erg sterk zijn, maar die een stellium hebben in nog weer een ander teken en daar uiterlijke trekken van vertonen.

ASC in Ram
Hoofd schuin vooruit, a.h.w. klaar om je een kopstoot toe te dienen. (Ik heb deze karakteristiek ook aangetroffen bij iemand met ASC Weegschaal, maar met Mars, de heerser van de Ram, precies op de ASC.)

ASC in Stier
Wijkend voorhoofd met nadruk op deel vlak boven de wenkbrauwen. Meestal mooi en fris om te zien.

ASC in Tweelingen
Drukdrukdruk, nerveus, geestig. Tenger en vlinderachtig. Ik ken veel Tweelingen, en ze zijn bijna allemaal eerder te dun dan te dik.

ASC in Kreeft
Vol, zacht gezicht met opvallend fraaie mond. Altijd bedrijvig scharrelend. Traditioneel wordt beweerd dat Kreeften grote borsten hebben. Dat klopt soms, maar daar hoef je geen Kreeft(-ASC) voor te zijn. Veel Kreeften zijn juist plat en hebben iets kinderlijks in hun uiterlijk.

ASC in Leeuw
Doorzichtige ASC die het zonneteken bijna altijd door laat schemeren. Leeuwetrekken: manenachtig kapsel waar veel mee wordt geschud. Volgens March en McEvers in latere jaren dikke buik (maar m.i. is dit niet uniek voor de Leeuw-ASC) en kortste teken van zodiak. Dat laatste heb ik overigens zelf niet kunnen vaststellen, zie ook Waterman.

ASC in Maagd
Relatief lang, mager, plat, kritische oogopslag, tot op hoge leeftijd jeugdig. Duidelijke beenderstructuur in gezicht. Heten mager te zijn, maar ik ken diverse mensen met Maagd(ascendant) én een lijnprobleem. Vaak hebben deze problemen met Jupiter te maken, zeker als deze planeet gunstig geaspecteerd is en in een waterteken staat.

ASC in Weegschaal
Regelmatige, harmonische trekken met bijpassend figuur. Misschien niet de mooiste van het land, maar toch minstens de mooiste thuis.

ASC in Schorpioen
Opvallende, doordringende blik. Niet per se mooie ogen dus - het is de blik. Schorpioenen kunnen heel erg naar binnen gericht zijn en daardoor qua uiterlijk wat saai overkomen (wat overigens gezichtsbedrog is). De meer extraverte types zijn meestal zeer aantrekkelijk.

ASC in Boogschutter
Iets paardachtigs in het gezicht, vooral door stand van de tanden valt dat op. Enigszins afstaande oren. Ondanks deze wat negatief klinkende schets zijn ze vaak behoorlijk mooi om te zien en in ieder geval aantrekkelijk door hun sportieve uitstraling.

ASC in Steenbok
Hoe ouder hoe beter om te zien. Altijd wel koel. Goede beender­structuur, nogal kleine ogen en dunne lippen. Marlène Dietrich (geboren 27.12.1901) is type­rend, zie foto links. Ze is daar 29 jaar. Op de foto rechts is ze 50, nog altijd mooi en jong voor haar leeftijd, maar wel kunstmatiger.

ASC in Waterman
Langste teken van de zodiak. Vierkant van bouw, vaak ook vierkant hoofd. Ik ken heel veel Watermannen, maar mij persoonlijk is dit niet opgevallen. Ze kunnen lang zijn maar net zo goed kort, vierkant van bouw maar ook meer als een rietstengel. Wel hebben ze eigenlijk altijd een opvallend hoog voorhoofd. Zie ook het portret van de Waterman.

ASC in Vissen
Samen met Leeuw de meest doorzichtige ASC van de zodiak. Het opvallendste aan Vissen vind ik zelf de typische vissenboog die het bovengebit vormt. Als je het eenmaal door hebt, herken je een Vissen (Zon of ASC, maar meestal Zon) daar vaak aan.

Naar boven

5   Midhemel of Medio Coeli (MC)

Het MC vormt het begin van het tiende huis en geeft dus info over je reputatie, je beroep en je carrière. Verder vind je hier aanwijzingen over de richting waarin een karakter zich zou moeten ontwikkelen. Bovendien staat het 10e huis voor een van de ouders (de meest dominerende); info over de andere ouder vind je in huis 4. Waren beide ouders even dominant, dan vind je info over beide ouders in 4 en in 10.

MC in Ram
Dynamisch, begint van alles zonder het af te maken. Veel hangt af van de positie van Mars en, als Kreeft ASC is, van de Maan. Kreeft-ASC maakt je namelijk vast­houdend, maar ook erg emotioneel. Succes hangt daarom af van de Maan. Vaak een dominante ouder die wil dat je hetzelfde gaat doen als hij/zij zelf. Met ASC Leeuw ligt succes voor de hand, met ASC Tweelingen is de wispelturigheid in combinatie met het gebrek aan vasthoudendheid een probleem. Maar het is een aardige combinatie.
Streven naar: een goed voorbeeld geven en innerlijk onafhankelijk zijn.

MC in Stier
Met ASC Leeuw verlang je naar status en heb je grote behoefte aan zelf­expressie. Je kunt beter opdrachten geven dan uitvoeren, maar je moet wel leren delegeren. Prestige is erg belangrijk voor je. Met Kreeft of Maagd als ASC heb je minder be­hoefte aan zelfexpressie, maar voor de rest ben je net zo ambitieus, alleen minder openlijk.
Streven naar: toegewijdheid, volharding en gevoel voor het mooie.

MC in Tweelingen
Je vindt samenwerken leuk en je bent tactisch. Je hebt veel verschillende interesses nodig om je gelukkig te voelen, zeker met ASC Maagd. Veel veranderingen van beroep. Uitstekende spreker, mensen luisteren graag naar je. Goed docent. Wel neiging om veel te hard te werken en dus risico van break-down. Met Leeuw of Weegschaal als ASC is je terrein meer kunst, ontwerp, theater. Vaak heeft iemand met MC in Tweelingen twee carrières tegelijkertijd.
Streven naar: ruime blik en onpartijdig oordeel.

MC in Kreeft
Met Kreeft hier heb je Steenbok in 4. Je bent traditioneel opgevoed en je ouders verwachten veel van je. Daardoor ben je onzeker en duurt het wel even voor je beroepsmatig je draai vindt, zeker als PLU in 10 staat. Met Maan in een hoekhuis of in een sterke positie zijn vrouwen belangrijk in je carrière. Groot plichts- en ver­antwoordelijkheidsgevoel en dus geschikt om leiding te geven. Ook met slechte aspecten filantropisch ingesteld.
Streven naar: meevoelen en beschermen.

MC in Leeuw
Je bent populair in je beroep en anderen zien je automatisch als de leider. Je wilt macht hebben, maar dat gaat niet vanzelf. Met Schorpioen ASC zul je moeten leren anderen te begrijpen; je bent op zijn best als je met vriendelijkheid regeert en niet via tucht. Vooral met Boogschutter ASC heb je waarschijnlijk een zeer succesvolle of sterke ouder, die je leven probeert te beïnvloeden. Je bereikt vrij makkelijk status en prestige. Met Weegschaal ASC werk je je met je charme naar de top, maar eenmaal daar heb je moeite met je positie, omdat je niet goed streng kunt zijn.
Streven naar: grootmoedig zijn en liefde uitstralen.

MC in Maagd
Waarschijnlijk oefen je meer dan één beroep uit gedurende je leven. Eén daarvan kan onderwijzen zijn. Je werkt hard om status te bereiken. Als Schorpioen ASC is, heb je zelfkritiek en ben je kritisch t.o.v. anderen; je houdt er niet van als je ongelijk wordt bewezen. Met Boogschutter ASC ben je atletisch (tenzij Mercurius slecht geaspecteerd is). Een goede Mercurius in combinatie met deze MC belooft succes.
Streven naar: onderscheiden van goed en kwaad.

MC in Weegschaal
Meer tactisch in het openbaar dan privé. Steenbok ASC geeft je een sterk gevoel voor vorm en structuur; architectuur zou je dan goed liggen. Met een goed geaspecteerde Venus zijn beroepen die iets met vrouwen te maken hebben geschikt voor je. Succes is het waarschijnlijkst na je 30e, zeker als Steenbok ASC is. Met Boogschutter of Waterman als ASC komt succes iets makkelijker. Rechtenstudie is geschikt: je ziet twee kanten van een zaak.
Streven naar: harmonie waarderen en bewaren; gevoel voor wat mooi is.


Voorbeeld 3.4: MC in Weegschaal
Ik zet hier twee gevallen uit mijn archief tegenover elkaar, geval 1 met en geval 2 zonder planeten in huis 10.

Geval 1 is een Schorpioen ASC Boogschutter met Saturnus en Jupiter conjunct MC. Het MC maakt verder een vierkant met Pluto en een inconjunct met Uranus. Ondanks enorme privé-problemen heeft deze man vlot carrière gemaakt (hij kwam wel uit een ‘goed nest’) en in zijn branche de top bereikt. Hij was in het openbaar inderdaad uitermate tactisch en van zijn gevoel voor humor merkte je daar weinig. Privé was hij een graag geziene gast, want hij was onderhoudend en zeer geestig.

Geval 2 is een Ram ASC Boogschutter. Zon en Mercurius maken een oppositie met het MC. Deze man is een typisch voorbeeld van een ‘selfmade man’. Zijn achtergrond en opleiding waren niet om over naar huis te schrijven, en voor alles wat hij heeft bereikt, heeft hij hard moeten knokken. Hij was een technisch genie, flexibel en zeer vindingrijk. Uiteindelijk bleek zijn talent voor het ‘wegen’ zo opmerkelijk, dat hij na zijn 50e bedrijfsjurist is geworden.

Zie hier beide horoscopen. Ze verschijnen in een apart venster of achter een apart tabblad. Als je het venster of de tab sluit, ben je weer terug op deze plaats.

MC in Schorpioen
Misschien voel je je ongewaardeerd, maar je bent zeer energiek en werkt keihard om iets te bereiken, vooral met Steenbok of Vissen als ASC. Met Waterman ASC is dit een goede positie voor een baan bij het rijk, onderzoek, medicijnen, of iets geheims zoals de CIA. Veelzijdig en berekenbaar, en je kunt dus al jong verant­woordelijkheid aan. Met Pluto of Mars in een hoekhuis, of als één van beide een moeilijk aspect maakt met Zon, heb je waarschijnlijk een super-dominante ouder die elk initiatief de kop indrukte.
Streven naar: kern van de dingen bevatten en je begeerten beheersen.

MC in Boogschutter
Vooral met Waterman als ASC ben je opgewekt en extravert. Tegenwerking en tegenslag stimuleren je. Met Vissen ASC en/of als Jupiter moeilijke aspecten maakt, lijken anderen je resultaten in de weg te staan. Met een goede Jupiter kun je echter erg veel bereiken (bv. preken, vliegen, dansen). Goede manager, kan ideeën goed verkopen. Met Ram ASC en een goede Mars kun je iemand zijn die nieuwe ideeën en/of methoden propageert. Als Jupiter een goed aspect maakt met Saturnus krijg je hulp van hogergeplaatsten.
Streven naar: ideeën vormen en optimistisch uitdragen.

MC in Steenbok
Zeer ambitieus, zoekt een beroep dat je erkenning brengt. Een van de ouders (vermoedelijk pa) speelde een grote rol in je leven. Je wilt jezelf bewijzen t/o deze ouder, en dat is een belangrijke motivator voor je. Groot doorzettingsvermogen, trekt je niets aan van tegenslag, zeker met Ram ASC. Met Stier of Vissen ASC ben je wat voorzichtiger in zaken die je carrière zouden kunnen schaden. Liever ontwijk je moeilijkheden. Goed voor regeringsfuncties.
Streven naar: voorzichtig en doelbewust zijn.


Voorbeeld 3.5: MC in Steenbok
In mijn archief heb ik twee opmerkelijke gevallen van mannen met MC in Steenbok. De ene is een Ram ASC Stier. Jupiter staat conjunct MC en Pluto maakt een oppositie vanuit Kreeft. De man had beroepsmatig een prachtleven. Hij werd direct na zijn afstuderen wetenschappelijk mede­werker, en voor zijn dertigste was hij lector aan een universiteit. Niet lang daarna (ergens halverwege de jaren 70) had hij het geluk dat de functie lector verdween en automatisch werd omgezet in een hoog­leraar­schap. Zonder echt briljant te zijn en zich erg uit te sloven had hij als vanzelf de academische top bereikt. (Verder was hij overigens niet zo gelukkig.)

De andere is Steenbok ASC Ram, en heeft Zon en Mars conjunct MC. Het geheel maakt echter een oppositie met Neptunus en een vierkant met de ASC.
Ook deze man bereikte de top en werd later in zijn loopbaan landelijk bekend. Hij heeft er echter enorm voor moeten vechten en, juist omdat hij zo'n vechter was en opkwam voor wat hij rechtvaardig achtte, op verschillende momenten in zijn leven onverdiende schade geleden aan zijn reputatie.

Zie hier beide horoscopen. Ze verschijnen in een apart venster of achter een apart tabblad. Als je het venster of de tab sluit, ben je weer terug op deze plaats.

MC in Waterman
Met Stier ASC ben je waarschijnlijk minder een luchtkastelenbouwer dan met Ram of Tweelingen. Als één van die twee ASC is, wil je een bijzonder beroep. Zeker als Uranus slecht staat moet je in dat geval oppassen voor je reputatie, want schan­dalen en teleurstelling liggen op de loer. Als de rest van je horoscoop het onder­steunt, is dit een goede positie voor werk in grote organisaties, zelfs regering of politiek, omdat mensen je bewonderen. Met een goede Uranus helpen mensen je in je carrière. Geschikt voor astrologie, elektronica en computers. Streven naar: service geven aan de maatschappij.

MC in Vissen
Wel visie, maar vaak niet erg praktisch, behalve met Stier als ASC en als Venus en Neptunus een goed aspect maken. Met Tweelingen of Kreeft ASC heb je misschien twee banen of beroepen en weet je niet goed wat je wilt. Je zult je altijd blijven afvragen of je het goede beroep gekozen hebt. Met een sterke Neptunus is dit een goede positie voor muziek, schrijven en toneel. In de horoscoop van een vrouw wijst deze positie vaak op iemand die een gezellige huisvrouw is en daarnaast een hobby heeft die haar bezig houdt. Streven naar: opzij zetten van eigenbelang.Fokkelien von Meyenfeldt ©  1995-2020 en later

Home | NAAR BOVEN | sitemap

Laatste versie: zondag 18 oktober 2020