logo fokkelien

 AstroCursus

Les 5: Overzicht van de
horoscoop

Onderwerpen

1  De horoscoopfiguur
    Belangrijkste planeten
    Patronen

    Verdeling planeten over tekens & huizen
    Ontbrekend element, lege huizen

    Ontbrekende kwaliteit
    De transsaturnale planeten

2  Duiding: twee bijna gelijke horoscopen
    De horoscoopfiguur
    Overzicht
    Commentaar
    Ten slotte

Voor het duiden van een horoscoop heb je de beschikking over zeer vele bouw­stenen. Dat maakt de klus niet eenvoudig. Het mixen van Zon, Maan en ascendant is de eerste stap, daarna is het verstandig eerst eens naar de horoscoop als geheel te kijken voor je met verdere détails aan de slag gaat.
Speciale punten in de horoscoop, zoals het Gelukspunt, de Maanknopen en de Zwarte Maan (Lilith) komen niet aan de orde, evenmin als het ontbreken van een bepaald type aspect. Gelukspunt, Maanknopen & ontbrekend aspect zijn onderwer­pen voor een vervolgcursus, Lilith is iets voor een aparte cursus over de zogeheten ‘Zwarte Lichten’.

We besluiten de cursus met een uitgewerkt voorbeeld: twee sterk op elkaar lijkende horoscopen worden met elkaar vergeleken, en met de feiten zoals die bekend zijn.

1   De horoscoopfiguur

1.1  Belangrijkste planeten

Bekijk welke planeten de grootste rol spelen en bestudeer die in een later stadium nader. De volgende planeten zijn belangrijk (in volgorde van opsomming):

 1. Zon en Maan; dit geldt voor iedere horoscoop.
 2. De heer van de horoscoop: welk teken staat op de ascendant, en welke planeet is de heer daarvan? Dit kun je vinden in tabel 6.
 3. Planeten in huis 1 en vooral die een conjunctie maken met de ascendant.
 4. Planeten conjunct MC.
 5. Planeten die samen een ‘stellium’ vormen (een conjunctie van drie of meer planeten). Het teken waarin dat stellium valt, kan zelfs belangrijker zijn dan het Zonneteken en heeft soms ook invloed op het uiterlijk.

Gevallen 1 en 2 gelden voor elke horoscoop, maar lang niet in iedere horoscoop komen de gevallen 3-5 voor.

Naar boven

1.2  Patronen

De planeten vormen allerlei patronen (manier van spreiding van de planeten in de horoscoop) en configuraties (samenwerkende aspecten). De configuraties zijn een aardig onderwerp voor een vervolgcursus, maar de patronen kunnen ook voor beginners al verhelderend werken.

Wijd staat voor spreiding van iemands activiteiten. Er zijn twee hoofdtypen ‘wijde’ horoscopen:

 1. Horoscopen met één of meer configuraties - waarin de aspecten dus een hecht verband tussen de planeten aanbrengen. Dit geeft een karakter met een breed scala aan mogelijkheden, waarbij de energie, dankzij de verbanden, goed en gericht wordt besteed. Het zijn mensen die veel bereiken, heel vaak ‘self-made (wo)men’ die niets van huis uit hebben meegekregen en alles zelf hebben bevochten. Geen geluksvogels, wel sterke karakters.
 2. Horoscopen zonder dit soort configuraties. In dit geval heb je een karakter zonder hechte innerlijke samenhang. Mensen met dit soort horoscopen doen nu eens dit en dan weer dat en verspillen een hoop energie zonder dat er veel wordt bereikt.

Voorbeeld 5.1: Patronen en partners
Soms staan de planeten allemaal op een hoop; dat noem ik een ‘nauw’ patroon. Soms ook staan ze verspreid over de hele figuur, een ‘wijd’ patroon. Een observatie van mezelf is dat iemand met een nauw patroon vaak een partner heeft met een wijd patroon; in veel gevallen vullen twee patronen samen de hele cirkel. In mijn archief zitten diverse voorbeelden van mensen met een nauw patroon links (in het oosten), die een partner hebben met een veel ruimer patroon dat zich hoofdzakelijk in de rechterhelft (het westen) bevindt of andersom. Een voorbeeld zie je in de horoscopen van dit oudere echtpaar.
Aanvulling boven en beneden de horizon komt ook voor. Niet al deze huwelijken zijn goed, maar de partners in kwestie zijn in ieder geval ooit tot elkaar aangetrokken geweest.
Dit wijst er mijns inziens op dat mensen een partner zoeken die hen ‘compleet’ maakt.

Hoe nauwer de horoscoop, hoe minder configuraties (behalve het stellium). In dit soort horoscopen is altijd sprake van een samenhangend karakter, en hier is het ook altijd gemakkelijk te zien welk huis of eventueel welke twee huizen het belangrijkst zijn. De energie is gericht op één of twee gebieden. Het maakt de mens in kwestie toegewijd en geconcentreerd (soms heeft hij of zij echter wel oogkleppen op!). Sommige nauwe horoscopen hebben één planeet (of twee planeten vlak bij elkaar), die helemaal buiten het patroon vallen. Bij zeer nauwe patronen geeft de eenling iemands inspiratiebron aan, bij iets minder nauwe patronen duidt de eenling op het doel waarnaar de geborene streeft.

Hier volgt een overzicht van acht belangrijke patronen met een korte toelichting:

Naar boven

plos en 3poot
wip en loco
kom en emmer
bundel en waaier

Naar boven

1.3  Verdeling van de planeten
over tekens & huizen

De informatie voor dit onderdeel komt uit Astrologie van Bunge, een in sommige opzichten wat ouderwets boek, maar Bunge is een uitstekend en wijs astroloog. Zijn korte typeringen gebruik ik al sinds 1964 en ik vind ze nog steeds handig, omdat ze je snel een beeld geven van iemand. Op formulier 2, Overzicht van de horoscoop, kun je de via tabel 9a en 9b gevonden waarden invullen.

Om vast te stellen in welke groep huizen en tekens de meeste planeten staan, moeten niet alle planeten gelijk worden gewaardeerd. Veel astrologieprogram­ma's tellen gewoon het aantal planeten en andere tekens, maar dat geeft nogal eens aanleiding tot onduidelijkheden. Ik corrigeer ze daarom altijd op dit punt en het systeem van Bunge voldoet in de praktijk uitstekend. Hier volgen de waarden die hij gebruikt:

Planeten in huis

 • Zon = 3; Maan = 1,5
 • Mercurius t/m Saturnus = 1
 • Uranus, Neptunus en Pluto = 0,5
 • de planeet die heer van de ASC is krijgt er 0,5 bij
 • zijn Zon of Maan heer van de ASC, dan wordt hun waarde resp. 3,5 en 2
 • een van de planeten van Mercurius t/m Saturnus als heer krijgt waarde 1,5
 • een transsaturnale planeet als heer krijgt waarde 1.

Planeten in teken
zie bij huizen; alleen komt de ASC er nog bij met 1,5.

Meeste planeten in huizen:
12,11,10 vroeg rijp; dat wil niet zozeer zeggen dat men vroeg volwassen is, maar meer dat de gebeurtenissen die voor iemands leven bepalend zijn, vroeg plaatsvinden (voor het twintigste levensjaar)
9, 8, 7 op ‘gewone’ tijd rijp: cruciale gebeurtenissen vinden plaats rond het dertigste levensjaar
6, 5, 4 laat rijp: cruciale gebeurtenissen vinden plaats na het dertigste levensjaar.

N.B.: Werking van een retrograde planeet manifesteert zich niet in de jeugd maar pas later in het leven. In de horoscoopfiguur zijn deze gemerkt met R. Ook de werking van Uranus, Neptunus en Pluto komt gewoonlijk pas later in het leven tot uiting.

Naar boven

Tabel 9a: Planeten in huizen en tekens 1

9a: planeten in huizen en tekens 1
Tabel 9b: Planeten in huizen en tekens 2

9b: planeten in huizen en tekens 2

Naar boven

1.4  Ontbrekend element, onbezette huizen

Geen vuur
Mist een zeker enthousiasme. Er ontbreekt flair. De motivatie is extern: de wil om te slagen, meer niet, er is geen innerlijke drang. Als 1-5-9 bezet zijn, is er wel iets van vuur in het karakter, maar het valt wat minder op. Vaak hebben deze mensen een uitdrukkingsloos gezicht. Een vuur-ascendant maakt zo iemand ineens een opvallende waaghals (AR), trots (LE), expansief (SA).

1-5-9 leeg
Volgens March en McEvers (zie Bronnen) wijst dit op gebrek aan idealisme.


Voorbeeld 5.2: Lege vuurhuizen
In mijn ervaring is het heel opvallend dat mensen bij wie de huizen 1-5-9 leeg zijn, slecht zijn in teamwerk; ik heb zoveel voorbeelden, dat ik dit nu wel durf te voorspellen. Als ze jong zijn, lijken ze daardoor onsportief, want ze zijn onhandig in samen spelen: ze weten vaak niet welke kant ze op moeten met de bal. Ook met niet sportieve vormen van teamwerk heeft dit soort mensen grote moeite. Ze kunnen best sportief zijn en van lichaamsbeweging houden, maar doen dan aan solosporten als (hard)lopen, fiet­sen en zwemmen.
Gebrek aan idealisme heb ik persoonlijk niet aangetroffen bij lege vuur­huizen, wel bij mensen bij wie de vuurtekens onbezet zijn.

Geen aarde
Een onpraktische zwever. Kan geen geld vasthouden omdat het niets voor hem of haar betekent. Kan niet onderscheiden tussen belangrijk en onbelangrijk. Altijd in beweging, zoekt en vindt niet. Als 2-6-10 bezet zijn, dan krijg je mensen die op zoek zijn naar de realiteit, die ze echter maar gedeeltelijk vinden. Soms is zo iemand een onpraktische realist, die bv. wel heel realistisch kan vertellen. Een aarde-ascendant maakt zo iemand ineens supermaterialistisch (TA), opvallend praktisch (VI) of aards-pessimistisch (CP).

2-6-10 leeg
Voor mensen met lege aardehuizen is het kiezen van een beroep problematisch; ze hebben er moeite mee hun bestemming te vinden. Vaak komen ze volkomen onverwacht in een bezigheid terecht zonder dat ze daar echt naar hebben gestreefd.


Voorbeeld 5.3: Aardetekens onbezet
Ik heb geen planeten in aarde en met een horoscoop als de mijne zou je makkelijk een zwever kunnen worden. Toch sta ik in mijn werk bekend als praktisch. Als klein kind was ik bijzonder onhandig. Ik leerde laat lopen en fietsen (ik kroop kilometers over het zand, maar vond het kennelijk niet de moeite waard om op twee benen te gaan lopen, en zwemmen deed ik al vroeg als de beste), kon niet handwerken, enz. Wel sprak ik al heel vroeg en kon ik goed tekenen.

Ik heb me uiteindelijk ontwikkeld tot iemand met zweverige interesses (zoals astrologie), die ik echter op een praktische en niet erg gelovige manier beoefen. Ik ben handig met apparatuur, en ik ben praktisch in mijn beroep. Ook de boeken die ik heb geschreven zijn vooral praktisch. Bij mij moet je niet zijn voor theorieën over communicatie, maar wel als je bijvoorbeeld wilt weten hoe je een interview houdt, een vergadering leidt of een rapport schrijft. Ik heb dan ook ascendant Maagd en Mars, Uranus en Venus in huis 10. Het is niet erg aards, maar in ieder geval wat. (Astrologe Joyce Hoen zei overigens een keer tijdens een lezing in voorjaar 2015 dat ze Maagd eigenlijk geen echt aardeteken vindt. Ik kan me wel vinden in die gedachte…)
Wat ik niet kan, is zaken vooraf rustig overwegen. Ik doe eerst en denk er dan achteraf over na. Die eigenschap bezorgt me nog steeds veel last!

Ik heb sinds 2000 contact met een vrouw uit de VS die ook op 11 juli 1947 geboren is, maar zij heeft een water-ascendant (Schorpioen). Ze ‘doet aan’ astrologie, heeft altijd allerlei baantjes gehad, maar geen beroep. Ze is scherpzinnig, heeft veel humor en komt op astrologisch gebied met zeer onverwachte en goede inzichten. Maar ze heeft zo veel te stellen met haar gevoelens, dat ze aan weinig anders toekomt.

Geen lucht
Mensen zonder lucht moeten andere methoden vinden om te communiceren omdat de gewone wegen voor hen niet openstaan (Helen Keller bv., die doof én blind was, had geen lucht en alleen PLU in 3-7-11; toch boeken geschreven). Deze mensen kunnen niet makkelijk met anderen omgaan en hebben moeite dingen objectief te beoordelen. Als 3-7-11 wel bezet zijn, communiceert iemand beter, maar nog altijd wat merkwaardig. Een lucht-ascendant maakt zo iemand een enorme kletser (GE), hyper-sociaal op feestjes bv. (LI), buitengewoon en op het storende af objectief (AQ).

3-7-11 leeg
Zo iemand vindt relaties met anderen waarschijnlijk niet erg belangrijk. De eeuwige vrijgezel, een ‘loner’ of misschien ook een wees.

Geen water
Mensen zonder water en zonder 4-8-12 zijn niet erg gevoelig en intuïtief. Ze hebben beheerste emoties en laten niet merken hoe ze zich voelen. Ze laten zich niet beïnvloeden door hun omgeving.
Mensen zonder water hebben uiteraard wel gevoelens, maar uiten die niet via de behoefte om te beschermen (CA), diep te voelen (SC) of intuïtief te weten (PI). Beethoven bv. was hard van karakter, maar uitte zijn gevoelens via de muziek.
Als 4-8-12 wel bezet zijn, krijg je koel ogende mensen, die echter achter de façade zeer gevoelig zijn, of moederlijk. Een water-ascendant maakt zo iemand hyper-emotioneel (CA), zeer doordringend (SC), extra intuïtief en vaag (PI).

4-8-12 leeg
Dit wijst niet zozeer op een gebrek aan gevoel als wel op moeite hebben met c.q. bang zijn voor introspectie.

Naar boven

1.5  Ontbrekende kwaliteit

Geen hoofd
In plaats van zelf iets te proberen, is dit iemand die zegt: “Laat Jan het maar doen.” En als ze zelf iets doen, zeggen ze: “Alles gaat altijd fout bij mij.” Voor filosofen is dit overigens niet zo slecht: i.p.v. doen komen ze verder met denken. Met een hoofd-ASC wordt dit gebrek overgecompenseerd, net als bij de elementen.

1-4-7-10 leeg
Bekende mensen met lege hoekhuizen zijn nauwelijks te vinden. De hoekhuizen zetten immers aan tot actie, en zonder dat kom je dus niet ver. Je vindt dit ‘gebrek’ wel in horoscopen van mensen die bekend zijn geworden door de roem of rijkdom van pa of ma of partner.

Geen vast
Het vermogen tot doorzetten en vasthouden ontbreekt. Een ander moet afmaken wat deze figuur (met veel durf en fantasie) begint. Het maakt zo iemand wel vrijer dan de meer ‘vaste’ typen.

2-5-8-11 leeg
Dit is niet echt opvallend; hooguit ontbreekt er een zeker evenwicht in iemand met dit ‘gebrek’. Zo iemand houdt bv. vast aan tradities maar is toch ook een rusteloos zwerver.

Geen beweeglijk
Aanpassingsvermogen en veranderlijkheid zijn verminderd. Dit is vaak een hoogst betrouwbaar figuur, maar wel erg saai en vastgeroest in een bepaald patroon. Aan de andere kant bevrijdt dit je van de noodzaak je echt met anderen bezig te houden en je om hen te bekommeren. Je kunt gewoon jezelf zijn.

3-6-9-12 leeg
Als de beweeglijke tekens bezet zijn, valt dit ‘gebrek’ niet erg op. Het aanpassings­vermogen is wat minder, men is niet zo veranderlijk.

Naar boven

1.6  De drie transsaturnale planeten

Zoals je in tabel 8 kunt zien, is de omlooptijd van Uranus, Neptunus en Pluto erg lang. Ze blijven resp. gemiddeld 7, 14 en 20 jaar in een teken staan. Je moet hun invloed op de geboortehoroscoop daarom niet overschatten.

1  Transsaturnale planeten in tekens
Voor de duiding zijn de tekens waarin Uranus, Neptunus en Pluto staan nauwe­lijks interessant. Het voegt hooguit iets toe aan een indruk:

 • Stel dat iemand veel planeten in vuur heeft staan en daar zit ook nog Uranus en/of Neptunus en/of Pluto bij, dan wordt de indruk van een typisch Vuur­mens nog extra versterkt. Maar heeft iemand bv. Pluto in Leeuw staan en verder niets in vuur, dan mag je de horoscoop interpreteren alsof deze persoon geen planeten in vuur heeft.
 • Datzelfde geldt voor de kwaliteiten: heeft iemand bv. Neptunus in Steenbok staan en verder geen planeten in hoofdtekens, dan kun je ervan uitgaan dat de hoofdtekens leeg zijn.
 • Zelfs het teken waarin Jupiter en Saturnus staat is niet erg belangrijk, alleen als het de indruk van een bepaald element of een bepaalde kwaliteit versterkt.

2  Transsaturnale planeten in huizen
De huizenpositie van de langzame planeten (transsaturnalen plus Jupiter en Saturnus) is wel de moeite van het bestuderen waard, want die verandert in de loop van de dag sterk:

 • Als een van de transsaturnale planeten conjunct ASC of MC staat, heeft de planeet in kwestie zeker invloed, en zul je hem goed moeten bestuderen.
 • Staat een van deze planeten zomaar ergens in 1 / 4 / 7 / 10, dan heeft dat invloed op iemands optreden / huiselijke situatie / relatie / beroep & reputatie.
 • Maakt de transsaturnale planeet echter weinig of geen aspecten, besteed er dan niet te veel aandacht aan bij de duiding.

3  Transsaturnale planeten en aspecten
Een ongeaspecteerde planeet is nadere studie waard, zie les 4.2. Dat geldt wat mij betreft alleen voor Zon, Maan, Mercurius en Venus. Van de overige planeten heb ik nooit een duidelijk ‘gebrek’ kunnen constateren als ze ongeaspecteerd zijn.

 • Aspecten van de transsaturnale planeten met ASC, MC, Zon, Maan, Mercurius, Venus en Mars zijn zonder meer belangrijk.
 • Aspecten van de transsaturnalen met Jupiter en Saturnus kunnen van belang zijn als ze een bepaalde indruk ondersteunen of er juist erg mee in tegenspraak zijn.
 • Aspecten van de transsaturnalen onderling duid ik in het algemeen niet in persoonlijke horoscopen. Ze hebben vooral maatschappelijke invloed. Het boek Golven Golven Golven van Robert Doolaard is fascinerende lectuur als je in dit soort zaken geïnteresseerd bent, zie Bronnen (link bovenaan iedere pagina van deze site).

Naar boven

2   Duiding: twee bijna
gelijke horoscopen

In 1978 zei een collega me na een vergadering die ik had voorgezeten, dat het ineens tot haar was doorgedrongen aan wie ik haar deed denken: aan haar vriendin en partner (ik gebruik hier verder haar initialen, CO). Ik leek niet op CO qua uiterlijk, maar ik had dezelfde wat ironische manier van praten en een soort humoristische scherpte, vond ze. Dat moest natuurlijk nader worden uitgediept, dus we gingen samen koffie drinken. Ook CO bleek uiterst sentimenteel, buiten proporties dol op dieren en we deelden bepaalde ambities en vaardigheden. Verschillen waren er ook, zei ze; ik beweeg me gemakkelijk in grote gezelschappen. Verder ben ik hoger opgeleid, maar dat, veronderstelde mijn collega, was natuurlijk een kwestie van milieu. En ten slotte, ik ben niet lesbisch, ook niet bi.

Toen ik naar de geboortegegevens vroeg, bleek CO één dag eerder en drie kwartier later geboren te zijn dan ik. Zij in Rotterdam, ik in Leiden.
Op dat moment was ik al jaren zeer geïnteresseerd in de levenslopen van mensen die op dezelfde dag en in hetzelfde jaar als ik waren geboren. Ik had zelfs al handmatig horoscopen getrokken voor verschillende tijden en daar duidingen & vooronder­stellingen bij geformuleerd. Maar ik was, ondanks oproepen her & der, nog nooit iemand van dezelfde datum tegengekomen.
De horoscoop van CO was niet exact mijn ideaal, maar zat dicht genoeg bij de mijne om toch interessant te zijn.

Ik heb de horoscoop getrokken en CO vervolgens één maal gezien op een feestje, maar er toen niet met haar over gepraat, want ik ging ervan uit dat we elkaar snel weer zouden zien bij mij thuis. Wat me wel opviel, was dat mijn collega met een meisje flirtte, een studente die klussen voor ons deed. Niemand scheen iets te merken behalve ik, en CO, die er boos & verdrietig uitzag. Het spijt me nog steeds dat ik zo slordig met dit bijzondere contact ben omgegaan. Niet lang daarna gingen mijn collega en CO uit elkaar, nam ik weer eens een heel andere baan in een andere plaats, en zijn we elkaar uit het oog verloren. Ik heb vele malen via internet naar CO ge­zocht en doe dat nog steeds regelmatig als me weer een nieuwe invalshoek te binnen schiet, maar haar naam levert nergens treffers op. Dat is een verschil tussen haar en mij dat in de horoscoopvergelijking aan de orde komt. Overigens, ook mijn collega, haar ex dus, is niet meer te vinden, terwijl ze een vrouw is (was?) met ongelooflijk veel vrienden en kennissen en een druk sociaal leven.

Naar boven

2.1  De horoscoopfiguren

De horoscoopfiguren kun je hier openen met de bijbehorende tabellen; ze ver­schijnen in een apart venster. Laat het open staan bij het lezen van dit hoofd­stuk, zodat je er gemakkelijk steeds even naar kunt kijken.

De posities van de planeten zijn in die ene dag maar heel weinig veranderd, maximaal 1°, maar vaak minder. Alleen de Maan verplaatst zich snel: die legt ongeveer 13° per etmaal af. Bij CO staat hij 4°41' Ram, bij mij 17°07' Ram.
Als CO ook om 09:45 geboren was, zou de huizenindeling vrijwel gelijk zijn aan die in mijn horoscoop en zouden we alleen met de verschillen te maken hebben die het gevolg zijn van een andere positie van de Maan. Die drie kwartier verschil tussen onze geboortetijden leveren geen andere ascendant en MC op (bij allebei Maagd resp. Tweelingen), maar er is een verschil van ongeveer 8° en dat, zoals we verderop zullen zien, heeft consequenties voor de duiding.

2.2  Overzicht

De ingevulde formulieren 1 en 2 voor beide horoscopen kunnen apart worden ge­download door mensen die echt het naadje van de kous willen weten, zie rubriek Horoscopen. Hier nemen we twee globale overzichten op, (1) van de overeenkom­sten en (2) van de verschillen.

1  Gelijk bij CO en F
De posities van Zon, Maan, ASC en MC zijn qua teken gelijk, maar verschillen in graden:

 • Zon in Kreeft (17°18' - 18°14')
 • Maan in Ram (4°41' - 17°07')
 • ASC Maagd (19°06' - 11°58')
 • MC in Tweelingen (15°41' - 06°03').

De posities van de overige planeten verschillen nauwelijks van elkaar, en dus zijn ook de volgende gegevens gelijk:

 1. verdeling over elementen: 7,5 hoofd; 2,5 vast; 1,5 beweeglijk
 2. verdeling over kwaliteiten: 3 vuur; 0 aarde; 2 lucht; 6,5 water
 3. Alle aspecten van de planeten Mercurius t/m Pluto onderling
 4. De aspecten van Zon en Mercurius t/m Pluto
 5. Patroon: emmer, handvat Jupiter.

2  Verschillen CO en F

verschillen tussen CO & F in een tabel

Naar boven

2.3  Commentaar

In deze paragraaf geef ik op enkele punten commentaar.

Uiterlijk: We leken helemaal niet op elkaar. Zij was tenger en onopvallend, een beetje muizig. Ik kan me na jaren nog herinneren wat mensen voor kleren aan hadden bij een bepaalde gelegenheid, van haar weet ik het niet meer. Ze maakte een intellectuele indruk, hoewel ze minder opgeleid was dan ik.
Ik was op die leeftijd (31) slank en wat je noemt een bloeiende verschijning met kleurrijke kleding. Tot mijn frustratie dachten mensen die mijn beroep moesten inschatten meestal dat ik kleuterjuf of verpleegster was. Ik maakte dus duidelijk geen intellectuele indruk. Ik was altijd jaloers op mensen met een gekweld uiter­lijk en ik had de pest aan mijn frisse uitstraling.

Valt hier astrologisch iets over te zeggen?

 • We hebben allebei ASC Maagd. Dat betekent: intellectuele uitstraling, slank en lang jeugdig.
 • Haar ASC ontvangt meer en betere aspecten dan de mijne. Vandaar waarschijn­lijk dat haar Maagd-uitstraling meer op de voorgrond staat dan bij mij. De Maagd krijgt bij haar als het ware de kans om ‘zijn ding te doen’. Het sextiel met Jupiter zou op dikte kunnen wijzen, maar ze had volgens haar partner nooit problemen met de lijn gehad. Het sextiel maakt haar wel gemakzuchtig, wat wellicht ver­klaart waarom ze na haar middelbare school op een kantoor is blijven hangen zonder verder te studeren. Het vierkant met Uranus maakt haar wat lastig in de omgang omdat ze anders is dan anderen en zich daarom weinig aantrekt van wat mensen van haar vinden.
 • Mijn ascendant staat er veel minder florissant bij. Het vierkant met Mars gooit roet in het eten, evenals het inconjunt met de Maan (dat trouwens weleens een aanwijzing zou kunnen zijn voor mijn lijnproblemen). Bij mij heeft de Maagd dus minder kans zich van haar goede kant te laten zien. Met mijn verstand weet ik dat ik overdrijf, bovendien was ik tot mijn vijftigste slank (al moest ik daar wel hard aan werken!), maar ik heb altijd een hekel gehad aan mijn uiterlijk omdat het niet overeen­komt met mijn zelfbeeld. Een van de fijne dingen van oud worden is dat ik me nu niet meer zo druk maak om dit soort kleinigheden.

Beroep en vaardigheden: We kunnen allebei goed tekenen, spreken en schrij­ven. We zijn allebei ad rem, scherp en humoristisch. Toen zij 31 was werkte ze in een onopvallende administratieve functie (wel leidinggevend), ik was op dat moment net begonnen bij mijn tiende werkgever (uitzendwerk niet meegere­kend) aan een interessante en creatieve baan. Verder had ik al zeven jaar avond­studie achter de rug en een eerstegraads bevoegdheid als docent Nederlands.

Astrologische onderbouwing:

 • Haar MC ontvangt twee aspecten, waarvan één niet-harmonisch. Mijn MC ontvangt er vier die allemaal harmonisch zijn. De conjunctie met Mars maakt me ambitieuzer en gedrevener dan CO.
 • Ook de verhouding tussen Zon en Maan speelt hier een rol. We hebben beiden Zon in Kreeft en Maan in Ram, en we hebben dus allebei de zachte Kreeft die er door de Maan in Ram behoefte aan heeft zich te uiten en het middelpunt te zijn. Als je dat dan lukt, kijk je naderhand diep ongelukkig terug (Kreeft) op je opval­lende optreden (Ram).
 • Bij CO maken Zon en Maan geen vierkant, bij mij wel, en nog wel toenemend en met een kleine orb. Dit vierkant duidt op problemen thuis, op grote strijd om dingen voor elkaar te krijgen. Vandaar mijn uiteindelijk 12 jaren studeren naast een volledige baan, vandaar ook dat ik eigenlijk altijd wel aan het vech­ten ben, vooral in mijn werk (dat laatste komt hoofdzakelijk door Mars in het MC).
 • Bij CO borrelt er wel van alles onder de oppervlakte, maar het komt er minder makkelijk uit dan bij mij. Ik kan me voorstellen dat ze op latere leeftijd nog wel een studie heeft opgepakt, vooral ook gezien de sterke bezetting van haar hoek­huizen, maar zeker is het niet. Ze heeft net als ik een driehoek Maan-Saturnus, een aspect dat ijverig maakt, en bij haar gaat het bovendien om een toenemend aspect met een kleine orb. Haar Saturnus maakt echter geen aspect met het MC, waardoor de energie wat meer blijft zweven. Haar daad­kracht is ook wat minder: de orb van haar driehoek Pluto-Maan is ruimer dan bij mij: 7.28° versus 4.54°.

Wonen: Toen ik CO ontmoette, woonde ze nog steeds in haar geboorteplaats. Ik woonde inmiddels op mijn dertiende adres in mijn achtste woonplaats. Mijn vader was dominee en daardoor ben ik in mijn jeugd vijf keer verhuisd, maar daarna heb ik die gewoonte dus voortgezet. Mijn broer en mijn zus (beiden met een vaste MC-as) zijn veel honkvaster gebleven nadat ze het huis uit waren.
CO heeft ook een beweeglijke MC-as en haar vaste huizen (2-5-8-11) zijn veel minder bezet dan die van mij. Haar aardehuizen (2-6-10) zijn wat zwaarder bezet dan de mijne, en haar aarde-ascendant staat sterker. Het zou interessant zijn te weten hoe haar verdere leven is verlopen. Nu kan ik alleen maar constateren dat die beweeg­lijkheid er tot haar 31e jaar nog niet erg uitkwam.

Internet: CO is niet op internet te vinden via Google of andere zoekmachines, ik wel. Dat vind ik opmerkelijk. Mij kun je vinden vanwege mijn verschillende web­sites en mijn boeken. Zij publiceert kennelijk niet digitaal en niet in boekvorm, in ieder geval niet onder haar eigen naam.

Valt hier astrologisch iets over te zeggen?

Bij mij is het 11e huis (Watermansfeer) sterk bezet, bij haar veel minder. Daar staat tegenover dat haar Uranus sterker staat: hij maakt niet alleen een half­sextiel met Mercurius, maar ook een sextiel met de ASC. De mijne maakt alleen dat halfsextiel en bijna een sextiel met de Maan. Kennelijk is het zwaar bezette 11e huis een be­langrijk punt, en daarnaast de positie van Mars in het MC, waaruit mijn technische belangstelling te verklaren is.

Liefde: Een belangrijk verschil tussen CO en mij was dat zij lesbisch is (dat was ze in ieder geval in de jaren 70) en ik niet.
Ook onze levenslopen verschilden op dit gebied sterk van elkaar. Ik weet alleen het een & ander over haar relatie met mijn vroegere collega. Die werd verliefd op een andere vrouw, en verliet CO na een jaar of zeven samenwonen. Op het feestje waar ik CO heb ontmoet, was ook de nieuwe vlam aanwezig. De liefde tussen de nieuwe (die op dat moment nog een relatie had met een jeugdvriend en haar lesbisch-zijn nog moest ontdekken) en mijn collega was nog in een zeer pril stadium. Andere collega's hadden nog niets door, maar ik had al wel zo'n idee wat er aan de hand was. Die avond kreeg ik heel duidelijk de indruk dat ook CO het aanvoelde. Ik kan me voorstel­len dat CO zich bij de gelegenheid niet op haar best vertoonde.

Ikzelf woonde in die periode sinds iets meer dan een jaar samen met de man met wie ik 31 jaar van mijn leven heb gedeeld, maar met wie ik niet getrouwd ben geweest. Eigenlijk wilde ik helemaal geen ‘tweerelatie’. Ik vind het huwelijk een benauwend instituut en toen ik 31 was, had ik geen idee dat ik bij Bert zou blijven. Voor ik hem ontmoette, heb ik een aantal relaties gehad waaraan ik zelf vrij snel een eind maak­te: dan had ik het wel weer gezien. Bert bleek uiteindelijk zo interessant dat ik niet zo nodig weg hoefde.

Astrologisch commentaar:

 • Vrouwen met de Maan in Ram hebben vaak iets mannelijks. De positie op zichzelf maakt niet lesbisch. Vrouwen met deze stand kunnen er vrouwelijk uitzien en van vrouwelijke dingen houden, maar daarbij hebben ze ook mannelijke interesses. Voor mij gaat dat zeker op: ik ben zeer geïnteresseerd in techniek, houd van auto's en computers, etc.
 • Van CO weet ik niets over haar belangstelling voor techniek e.d. Ik herinner me alleen dat ze er niet super-vrouwelijk maar zeker ook niet lesbisch uitzag.
 • Mijn Venus doet weinig in de horoscoop, maakt alleen een vierkant met Neptunus. Haar Venus maakt ook nog een vierkant met de Maan. Verder maakt haar Maan een sextiel met Mars.
 • Uit deze subtiele verschillen met mijn horoscoop zou je haar seksuele gerichtheid kunnen verklaren. Je zou het echter nooit kunnen voorspellen. Het ligt niet voor de hand dat alle vrouwen geboren op 10 juli 1947 om 10:30 uur in de Randstad, lesbisch zijn.
 • Haar Maan staat in 7, het huis van huwelijk en partnerschap en van twee­relaties. Mijn Maan staat in 8, het huis van seksualiteit en dood. Wellicht is het feit dat zij aan haar relatie wilde vasthouden te verklaren uit de Maan in 7.
  Wat mij betreft: ik heb vooral in mijn late puberteit veel last gehad van die Maan in 8, maar gek genoeg is de dood pas laat in mijn leven een rol gaan spelen, en dat is niet meer dan natuurlijk als je zo rond de 50 bent. Mijn grootouders zijn oud geworden, mijn vader is overleden toen hij 81 was, mijn moeder is 93 geworden. Ook Bert is op zijn 81e gestorven, in 2007.
  Ik noem dit, omdat mensen die iets (maar niet genoeg) van astrologie weten, vaak erg schrikken als ze in hun geboortehoroscoop planeten in huis 8 hebben staan, zeker als ze ook nog, zoals in mijn geval, slecht geaspecteerd zijn. Ze denken dan dat dit wijst op een vroege of een gewelddadige dood. Dat is niet het geval. Ik heb een aantal geboortehoroscopen van mensen die plotseling gestorven zijn en in de meeste gevallen hadden ze niets in huis 8 staan. Wel is er vaak sprake van transits door het 8e huis, maar dat is geen onderwerp voor een basiscursus; transits komt wel aan de orde in de cursus ‘Trends’.

Naar boven

2.4  Ten slotte

Ik ben erg geïnteresseerd in tweelingen, en er passeren er dan ook een aantal de revue in deze cursus in de voorbeelden en in de opdrachten. Maar tweelingen zijn wel van dezelfde ouders en putten dus uit hetzelfde genetische materiaal.

Daarom vind ik een vergelijking als deze fascinerend: twee heel verschillende men­sen die alleen hun geboortedatum en -tijd (bijna) gemeen hebben. Op het eerste gezicht lijken ze voor geen meter op elkaar, maar mensen die de betrokkenen goed kennen, merken duidelijke overeenkomsten op.

Aanvankelijk vond ik het jammer dat de horoscopen niet exact gelijk waren. Bij nadere bestudering blijken juist die kleine, subtiele verschillen interessant. Welke effecten hebben ze precies?

Het is jammer dat ik CO uit het oog verloren ben. Ik zou erg graag weten hoe zij zich heeft ontwikkeld. Ik hoop haar ooit nog eens te vinden, of in ieder geval informatie over haar, zodat ik de vergelijking compleet kan maken. Natuurlijk heb ik gepro­beerd mijn oud-collega op te sporen, maar ook van en over haar is niets op internet te vinden.
Het is niet onmogelijk dat CO is overleden. In de tijd dat ik haar ontmoet heb, had ze geen drank- of drugsproblemen, maar de oppositie Maan-Neptunus is in haar horoscoop een stuk nauwer dan de mijne, en toenemend. Het is daardoor niet uitgesloten dat ze overleden is aan een verslaving en dat ik daarom niets meer over haar kan vinden.

Uiteraard ben ik ook geïnteresseerd in andere vergelijkbare gevallen: mensen die geen familie zijn, maar wel ongeveer tegelijk geboren in dezelfde regio. De geboorte­tijden mogen niet meer dan een uur van elkaar verschillen. Een dag eerder of later mag wel, zolang de tijdstippen maar bij elkaar in de buurt liggen. Een goede verge­lijking is te maken als de huizenindeling ongeveer gelijk is, als ASC en Maan bij per­soon 1 in hetzelfde teken staan als bij persoon 2, en als de personen in kwestie niet te jong zijn.

Het snelste werkt een reactie op één of ander bericht op mijn eigen facebookpagina of die van AstroCursus. Ik reageer dagelijks op reacties, in eerste instantie via Messenger, en meld dan hoe je mij kunt mailen of appen. Op die manier hoeven we geen privé-gegevens openbaar op Facebook te zetten.

Fokkelien von Meyenfeldt ©  1995-2022 en later

Home | NAAR BOVEN | sitemap

Laatste versie: maandag 21 februari 2022