logo fokkelien

 AstroCursus


De zusters W en D, een analyse

Geboren 10.12.1946 te Roosendaal
om resp. 08:15 (W) en 08:25 (D)

Je kunt hier de beide horoscopen oproepen. Als je het venster geopend houdt tijdens het doorlezen van dit artikel, kun je er gemakkelijk naar terug wanneer je bepaalde punten nog eens wilt bekijken. Wil je de figuren groter maken, dan druk je [ctrl] in en draai je tegelijkertijd het muiswiel van je af.

Inhoud

Verantwoording
1  De opdracht
2  Korte karakteristiek: basistrekken
3  Verschillen
3.1  c & 12, j & MC, a & AC
3.2  h bij W, i bij D, prenatale maaneclips
3.3  e, ,, vaste ster Algol
3.4  De moeder
Ten slotte
Informatie over vaste sterren

Verantwoording

Deze analyse is gemaakt in het kader van mijn meerlingenonderzoek als voorbeeld van hoe ik te werk ga bij het bestuderen van een individueel twee- of “meer”tal. In dit geval had ik informatie over de levenslopen van W & D, maar wist ik niet welke eigenschappen en gebeurtenissen bij wie hoorden. Voor mij maakt dat het analyseren interessanter, omdat ik niet naar de feiten toe kan schrijven, maar echt op grond van de horoscopen moet bepalen wat geldt voor de één en wat voor de ander. Ik heb veel van dergelijke gevallen onder handen gehad, maar dit geval is het best gedocu­men­teerd, zie par. 1, waarin de opdracht is opgenomen zoals ik die gekregen heb.

Bij de analyse van geboortehoroscopen van (astro)tweelingen bekijk ik allereerst de vier hoekpunten: de assen huis 1/7 en 10/4, resp. ascendant/descendant (AC/DC) en medio coeli/imum coeli (MC/IC). Vervolgens ga ik na of er planeten en/of andere objecten dichtbij de hoeken staan of bij de cusps van de overige huizen. Verder werk ik met de planeten van Zon t/m Pluto. De meeste meerlingen zijn hooguit twee uur na elkaar geboren, en in die tijd is zelfs de Maan nauwelijks meer dan een graad gevorderd. Aspecten van de planeten onderling verschillen niet of nauwelijks en voor een vergelijking zijn ze daarom in het algemeen niet bruikbaar. Wel zijn aspecten met de vier hoeken interessant, want die bewegen betrekkelijk snel, en datzelfde geldt voor de Arabische punten. In dit geval werk ik alleen met het Pars Fortunae, het gelukspunt (e), maar andere punten, met name het Pars Spiriti, kunnen ook interessante informatie bieden, omdat de positie van deze punten samenhangt met de hoeken. Die bewegen snel, en dat doen zij dus ook.

Te gebruiken aspecten en orbs

Normaal gesproken werk ik zelden met het halfsextiel, maar toen ik een lezing gaf bij de NVWOA, vond men het systematisch gezien beter als ik met de volledige reeks 30°-aspecten zou werken. In principe ben ik het daarmee eens en officieel doe ik dat dus, maar eerlijk gezegd vergeet ik het vaak: een gewoonte van destijds 50 jaar geeft een Kreeft niet snel op! Met het 150°-aspect werk ik trouwens wel sinds een jaar of 40, aangezien dat echt iets toevoegt (vind ik).

conjunct B orb: 5°      
halfsextiel G 30° orb: 1°   aspecten met AC en MC orb: 5°
sextiel F 60° orb: 5°   AC en MC halfsextiel G orb: 1°
vierkant E 90° orb: 6°      
driehoek D 120° orb: 7°   aspecten g h i j k onderling orb: 5°
inconjunct H 150° orb: 5°   g h i j k halfsextiel G  orb: 1°
oppositie C 180° orb: 7°      

Sinds januari 2017 (na voltooiïng van mijn lezingenronde over meerlingen en astromeerlingen) betrek ik er nog een aantal factoren bij, maar alleen als deze qua positie en/of aspecten opvallen. Soms ook laat ik één of meer van deze factoren buiten beschouwing omdat er nog nader onderzoek nodig is.
Het gaat om de volgende elementen:

  • Pars Fortunae e: ik kijk hier niet alleen naar de positie qua huis en teken, maar ook die qua decanaat en dwad. Ook voor AC/DC en MC/IC kijk ik naar teken, decanaat en dwad. Orb: 3°.
  • Maanknopen: { & }, noord- en zuidknoop. Orb: 2°.
  • Prenatale zonne- en/of maaneclips: alleen als beide of één van beide qua positie en aspecten opvallen. Orb: 1°.
  • Vaste sterren: alleen als deze B staan met een planeet of ander belangrijk punt in de radix. Voor de orbs in dit verhaal volg ik Oscar Hofman (Vaste sterren in de horoscoop, p. 14): max. 1° in het algemeen, max. 2° voor sterren met helderheid 1 (M voor Magnitude). In de volgende gevallen houdt Hofman max. 4° aan: de malefic Algol in 2 plus de zes koninklijke sterren Aldebaran 3, Pollux 4, Regulus 6, Spica 7, Zuidschaal 8 en Antares 9. Overigens zijn Zuidschaal en Antares behalve koninklijk ook malefics.

Het verhaal hierna begint met wat de opdrachtgever schreef. Daarna volgt de analyse. Commentaar van de opdrachtgever is in rode letters toegevoegd. Bij horoscopen van een meerling focus je natuurlijk op de verschillen, die vaak zeer miniem zijn. Ik begin de analyse echter met een kort portret van de zussen met de nadruk op wat, naar ik denk, ongeveer hetzelfde is. Zie par. 2.

1  De opdracht

De opdrachtgever schrijft:
Ik ga nu wat vertellen over hun levens, met name de verschillen, zonder erbij te vermelden om wie van de twee het gaat. Ik verwacht dat het uit de astrologische verkenning zal volgen.
Ondanks dat zeker tot ver na hun huwelijken hun levens gelijke patronen vertonen, zijn er een aantal opvallende verschillen.

De één is voor mij duidelijk iets intelligenter dan de ander.
Op de middelbare school gaat het niet geweldig met het leren. in de tweede of derde klas (weet ik niet zeker meer) mag de één overgaan en de ander moet doubleren. Dat willen ze niet en daarom wordt besloten te stoppen met de middelbare school en te gaan werken. De een mag achter de kassa en de ander bij de vleeswarenafdeling van dezelfde supermarkt. Die ene achter de kassa groeit uit tot hoofdkassière bij AH, de ander gaat thuis de ouders helpen in hun eigen zaak.

Ze trouwen op dezelfde dag, op 24 mei 1968, de één met een man geboren op 2 oktober 1947, en de ander met een man geboren op 20 april 1945. De geboortetijden van de mannen zijn mij onbekend.

Eind 1968 zijn ze beide tegelijk zwanger van hun eerste kindje. Helaas, bij de ene gaat het fout, zij krijgt een miskraam omstreeks februari 1969, terwijl de ander 30 augustus 1969 bevalt van een dochter. Hoewel ze graag twee kindjes wil, lukt dat alsmaar niet en pas 10 jaar later krijgt ze nog een zoon. De ander, die de miskraam had, krijgt op 6 maart 1972 (11:10u) een dochter en daar blijft het bij.

Dan komt het annus horribilis 2000. De dochter en enig kind krijgt een auto-ongeluk en overlijdt daaraan enkele weken later op 19 augustus. De één is en blijft kinderloos, de ander heeft twee gezonde kinderen en wordt grootmoeder. Deze laatste kan met het verdriet van haar tweelingzus ook niet goed omgaan; ze groeien uit elkaar, de contacten nemen af en een hele periode van zo'n 7 jaar hebben ze geen of nauwelijks contact met elkaar. Nu is dat weer goedgekomen.

Het ene echtpaar (van de overleden dochter) kent vooral voor de dood van hun kind een groei en welvaart in hun eigen bedrijf en moet het nu doen met slechts AOW. Het andere echtpaar kende in het begin van hun huwelijk wat minder welvaart, maar later is dat ruimschoots ingehaald en zijn ze behoorlijk vermogend geworden.

Nog een verschil: de één kon veel beter met moeder overweg dan de ander.
De moeder van de overleden dochter vindt dat haar moeder nooit een troostend woord gesproken heeft ten tijde van het overlijden van haar kleindochter. Ze had er geen begrip voor en kon haar gevoelens niet uiten.
De andere zus zorgde (met haar man) heel goed en tot het einde toe voor moeder en kon het goed met haar vinden.

2  Korte karakteristiek: basistrekken

Vanaf dit punt heb je de horoscopen echt nodig om het verhaal te volgen. Open het venster De zusters W e D, horoscopen en houd het geopend tijdens het doorlezen van dit artikel.

Beide zussen zijn enthousiast, assertief, munten niet uit in tact, maar zijn open en eerlijk (a & AC 9, a B f, a B AC). Ze zijn sportief, maar houden ook van mooie dingen. Ze zouden zelf creatief kunnen zijn, hebben in ieder geval een goede smaak. Ze zijn sociaal en ondernemend (MC in 7 B j, i in 7 C a & f)
Bij dit alles zijn ze ook zorgzaam met de b in 4 D g & d in 8 (orb met resp. bijna 7° & bijna 8° aan de ruime kant, maar aspect hoort er wel m.i. toch wel bij). Bovendien staat het e in huis 5 in 2, het huis van de kinderen en een vruchtbaar teken. Dat betekent onder meer dat beiden hun geluk vinden in het hebben van kinderen en daartoe zo nodig goed afstand kunnen doen van contacten met vrienden e.d.

De aspecten van de planeten en maanknopen onderling verschillen nauwelijks. De b in D's horoscoop staat 6' verder dan die bij W (resp. 9445 en 9451). Dat maakt verder hoegenaamd geen verschil voor de interpretatie. Kortom, de basisstructuren van hun karakters zijn vrijwel gelijk.

Commentaar opdrachtgever: W & D zijn niet opvallend sportief en creatief; rest klopt.

3  Verschillen

De verschillen tussen de twee horoscopen spelen zich af rondom:

e
AC/DC
MC/IC
cusp 12/6
1°50'
1°56'
2°42'
1°58'.
3.1  Mercurius c & 12, Neptunus j & MC, Zon a & AC

De eerste zaken die me opvallen zijn:
W: c in 12, MC B j (orb 2°09') en een net niet meer B a & AC (orb 5°30').
D: c in 11. De B van j en MC heeft een orb van bijna 5°, nog nét binnen de grens, en bij haar staat de a wel B AC, met een orb van 3°34'.

Het zijn heel kleine verschillen, maar bij een tweeling tellen ze extra zwaar.
Ik denk dat D net iets assertiever overkomt dan W en dat ze net iets intelligenter is (resp. a B AC en c in 11). De ruime B van j met het MC maakt D iets minder vatbaar voor dromerigheid dan W. Dit geldt overigens vooral in de jonge jaren. In de loop van de tijd neemt de dromerigheid bij W geleidelijk af en is verschil in intelligentie nauwelijks meer waarneembaar.

Commentaar opdrachtgever: klopt.

3.2  Saturnus h bij W en Uranus i bij D, prenatale maaneclips

Bij W speelt h een grotere rol dan bij D. h staat bij haar sextiel MC (orb 4°7') en D AC (orb 3°36'). Bij D is geen sprake van een F, want orb > 7°. Voor aspecten met de AC houd ik orbs van maximaal 5° aan. Bij D gaat het om > 5°, dus geen aspect.

Op grond van dit gegeven denk ik dat W de zus is die (met haar man) tot de dood toe voor haar moeder heeft gezorgd.
Vermoedelijk is haar man degene die op 2 oktober 1947 geboren is. Met zijn b in 2 en nog een aantal andere kenmerken komt zijn horoscoop zorgzamer over dan die van de andere man. Ik zou me kunnen voorstellen dat hij de trouwe en zachte kanten in W (heeft) versterkt. Maar ik vind dit nogal een gok, zeker omdat ik de uren niet weet.

Commentaar opdrachtgever: W is inderdaad degene die voor haar moeder heeft gezorgd. De niet-astrologische gok over wie haar man is, klopt niet.

Bij D is i prominenter dan bij W.
Hij staat met een orb van 5°47' volgens mijn kriteria nét niet meer B DC (en dus C AC), maar omdat de orb van W's i echt duidelijk buiten de grens valt met ruim 7°, reken ik het aspect bij D wel mee; ik focus immers op verschillen. Het wordt bovendien nog versterkt door een D i MC met een orb van 4°30'. Ook in dit geval valt de i van W met een orb van 7° duidelijk buiten de grens.
De prominente i geeft meer en sterkere onverwachte ontwikkelingen in partnerschappen, er zijn meer hoogte- en dieptepunten.

De prenatale maaneclips (PnLuEcl in de tekeningen hieronder) bij D staat vlak boven de DC, orb bijna 2° (ik houd hier eigenlijk 1° aan, maar omdat de nadruk op verschillen ligt, vind ik het toch nog oké om dit mee te nemen. Bij W is de orb bijna 4°. Daar staat tegenover dat W de { 23' van de DC heeft staan, bij D is dat bijna 4°.
Al met al is de DC van D iets zwaarder geaspecteerd dan die van W.

bezetting desc Wbezetting desc D
3.3  Pars Fortunae e, Zwarte Maan ,, vaste ster Algol

Normaal doe ik weinig met de ,, maar in gevallen als dit, waarbij moeilijkheden met kinderen betrokken zijn (op gynecologisch gebied bv.), haal ik dit punt er wel bij. Vaak tref je de , dan aan in huis 5. Dat is hier niet het geval. Bij beide zussen staat hij in 1, pal bovenop f. Dit is niet echt een fijne positie voor vrouwelijke aangelegenheden.
Bij D is er een duidelijk verband tussen huis 5 en ,: er is een H tussen het e en f/, (orb bijna 3°). Dat wijst niet op een makkelijke gang van zaken bij het krijgen van kinderen. Bij W is dat verband er niet, orb is nl. ruim 4°. Haar e staat H a, orb bijna 3°.
Het e van D staat ook nog B vaste ster Algol, orb 3°35' (maximale orb 4° volgens Hofman). Bij W is de orb 5°25', dus bij haar is er geen aspect. Algol is volgens de bronnen een uitgesproken malefic.

Voor het overige staat het e er voor geen van beiden florissant bij. De positie in 2 is oké, want dit is een vruchtbaar teken. Maar er zijn naast de genoemde H's nog meer disharmonische aspecten, nl. C's met de heer van huis 5 (d in 11), en met g.
Een klein dingetje nog: 0 i.v.m. huis 5 duidt ook vaak op problemen met kinderen krijgen, houden, etc. Het e van W én D staat in het teken 2, decanaat 0; en dwad 0. Dus…

Voor D is het astrologisch gezien allemaal net wat erger dan voor W, bij wie het ook niet makkelijk is gegaan, maar die uiteindelijk moeder en grootmoeder is geworden, terwijl D sinds 2000 kinderloos is en dat gezien haar leeftijd ook zal blijven.

Commentaar opdrachtgever: Klopt.

3.4  De moeder

Toen ik de horoscoop van hun moeder trok, viel mijn oog op iets opmerkelijks: zij heeft het e in huis 5. De , daar is vaak niet gunstig, maar het e juist wel. Ook verder staat haar e er prachtig bij: het is een van de hoekpunten van een luchtD met b en d h g, positie - - = (teken-decanaat-dwad).
Wat de , betreft: er zijn geen disharmonische aspecten met dit punt en geen verbanden met 0, ook niet op dwadniveau.
Overigens is de moeder wel in het ziekenhuis opgenomen voor de bevalling, maar deze is op geen enkele manier “opgewekt”, m.a.w. het was een volledig natuurlijk proces.

Ten slotte

Er is meer te zeggen over de verbanden tussen de horoscopen van de ouders en die van W & D, maar dat laat ik voorlopig nog buiten beschouwing. Verder heb ik transits en progressies op cruciale data bekeken. Daarbij viel me wel het een en ander op, maar dat moet nog wat bezinken.Deventer, winter 2017/2018: Fokkelien von Meyenfeldt
10.10.2023: Font Enigma ingevoerd & de verantwoording aangescherpt.
13.10.2023: Informatie over vaste sterren toegevoegd.
Home | NAAR BOVEN | sitemapLaatste versie: maandag 16 oktober 2023