logo fokkelien

 AstroCursus

Een toekomst voor

astrologie als wetenschap?

Je kunt dit artikel op de website doorbladeren en lezen via de links in de kolom hiernaast. Als je wilt, kun je het ook volledig downloaden als pdf, zie laatste link.

Dit artikel is een bewerking van de gelijknamige lezing die ik heb gehouden voor de Geert Grote Universiteit in Kampen op 19 november 2016. De GGU organiseerde in dat najaar een serie lezingen over het thema ‘De toekomst van…’. Toen ik van Sybrand Buve de vraag kreeg of ik wilde spreken over de toekomst van de astrologie als wetenschap, zag ik dat onmiddellijk zitten: een astroloog die mag voorspellen over de astrologie, dat is echt iets voor een astroloog!
Ik zette de gegeven zinsnede om in een vraag en maakte het bepaalde lidwoord onbepaald. En daarmee gedroeg ik me zoals een skepticus een astroloog ziet: slagen om de arm houdend, zich hullend in vaagheid. Ziet de skepticus dat goed? Ik hoop dat u een antwoord vindt in dit artikel.

Om tot een helder betoog te komen, zal ik eerst kort laten zien hoe de astrologie werkt. Daarna ga ik in op de geschiedenis, want een historisch gezichtspunt is essentieel voor de astrologie. Vervolgens behandel ik drie bezwaren van skeptici tegen de astrologie. Kan de astrologie zoals we die nu beoefenen hier een antwoord op geven?
In de kern van mijn verhaal komen onder meer onderzoeken naar astrologie, astrologen en astrologische stellingen aan de orde. Ten slotte geef ik een antwoord op de vraag uit de titel.

Overigens zijn de hedendaagse horoscoopfiguren in dit artikel (behalve figuur 10 en 11) afbeeldingen van mijn horoscoop of een deel daaruit. De baby middenin is mijn broertje. Van hem heb ik een liggende foto, en dat geeft beter weer wat ik wil uitbeelden dan de portretkoppen die er van mij zijn.

Fokkelien von Meyenfeldt
Een toekomst voor de astrologie als wetenschap?
Lezing voor de Geert Grote Universiteit
Kampen, 19 november 2016.Home | NAAR BOVEN | Inl | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | Bronnen

Laatste versie: dinsdag 21 maart 2023