logo fokkelien

 AstroCursus

12 portretten (2)


Inhoud

element Viertal 1 Viertal 2 Viertal 3 polariteit
VUUR Ram Leeuw Boogschutter +
AARDE Stier Maagd Steenbok -
LUCHT Tweelingen Weegschaal Waterman +
WATER Kreeft Schorpioen Vissen -
  Belbin    De Haas Belbin    De Haas Belbin    De Haas  
Niet astrologische benaderingen: Belbin en De Haas toegepast op de viertallen

Hoofd Vast Beweeglijk

In de tabel zijn de vier verschillende indelingen in beeld gebracht waarmee de dierenriemtekens kunnen worden getypeerd. Je kunt vanuit deze tabel direct naar een teken of een viertal gaan, en naar de benaderingen van Belbin en De Haas. Na een korte inleiding over de aard van het viertal vind je een portretje van de tekens die eronder vallen. Dat zijn in viertal 2 dus Leeuw, Maagd, Weegschaal en Schorpioen.

 • Iedere groep van vier tekens begint met een beschrijving van het viertal: hoe werken de vier tekens in een viertal op elkaar in en met elkaar samen? Ik maak hierbij ook gebruik van de typeringen van Belbin en het teammodel van De Haas, omdat
  • het op deze manier gemakkelijker is de karakteristieke kenmerken van ieder teken te onthouden;
  • deze benaderingen een extra dimensie geven aan de portretten van de dierenriemtekens.
 • Ieder portret begint met een signalement. Hierin worden ook de heersende planeet en het corresponderende huis vermeld. Deze fenomenen komen uitvoerig aan de orde in de basiscursus, waar overigens ook nader wordt ingegaan op de elementen en kwaliteiten.
 • Wil je weten wat een bepaald element, bijvoorbeeld Vuur, of een bepaalde kwaliteit inhoudt, bijvoorbeeld Vast, klik dan op het teken waarop beide typeringen van toepassing zijn, dus Leeuw. Direct na het Signalement wordt het element Vuur getypeerd in combinatie met de kwaliteit Vast.

Viertal 2: Viertal 2 als bouwers

De tekens die onder viertal 2 vallen zijn minder direct resultaatgericht dan de tekens van viertal 1. Stel dat een Leeuw, een Maagd, een Weegschaal en een Schorpioen samen een huis moeten verbouwen, dan is de kans groot dat het viertal helemaal niet zoiets banaals wil doen. Het moet toch minstens een huis + wat dan ook zijn. Die mentaliteit wordt uitgebeeld in het plaatje rechts: het gaat hier om een prestige-object, de Toren van Babel die tot in de hemel moet reiken, en er wordt vooral veel geroepen. Wat viertal 1 ontbrak, is hier meer dan genoeg: grootse visie.

Om duidelijk te maken hoe het viertal te werk gaat, is de beschrijving die hier volgt gebaseerd op zuivere vertegenwoordigers van de verschillende typen. Ik begin met de astrologische benadering, daarna behandel ik twee andere benaderingen in verband met deze vier tekens.

Astrologische benadering

Dat het moeilijker is voor de tekens uit dit viertal om samen een concreet resultaat te behalen, zit hem vooral in het feit dat geen van de vier tekens een echte ‘motor’ is. De Leeuw commandeert, Maagd en Schorpioen zijn harde werkers en de Weeg­schaal is vooral uit op harmonie. Maar wie begint?
Omdat de Leeuw niet zelf aan de slag gaat zoals de Ram, is de kans groot dat de anderen zijn leiderschap en initiatieven niet acceptabel vinden. De Schorpioen gaat stoken en samenspannen, de Weegschaal probeert de zaken op vriendelijke wijze naar zijn hand te zetten en als de Maagd het er niet mee eens is, gaat hij klagen en stille obstructie voeren; de kans is groot dat hij zich aansluit bij de stokende Schorpioen.
Dit viertal kan niet meteen aan de slag. Er zal eerst gepraat moeten worden. En hier komt de Weegschaal naar voren, die minder aanwezig is dan het vuurteken Leeuw, maar die als hoofdteken zeker in staat is initiatieven te nemen en dat ook doet.

De LeeuwDe Leeuw heeft grootse ideeën. De verbouwing moet niet zomaar een acceptabele woning opleveren, nee, het resultaat moet groots zijn, liefst zo dat het in de pers en op TV komt en dat mensen ernaar komen kijken. Hij ziet een groots gebouw voor zich met een fraai aange­legde, spectaculaire tuin.

De MaagdDe Maagd wil best hard werken, maar dan moet het vooral ook nuttig zijn. Een showobject interesseert hem niets. Hij wil een handig huis dat bovendien nog goedkoop is in het gebruik van energie en als het kan met een kruiden- en een moestuin erbij. En als er ook nog een bedrijfs- of praktijkruimte moet komen, zal hij het project helemaal een warm hart toe dragen.

De WeegschaalDe Weegschaal wil het liefst een mooi huis, smaakvol ingericht met harmonische kleuren, ruime kamers, veel licht en als het kan een fraaie tuin er omheen. Je zou ook nog een klassieke kruidentuin aan kunnen leggen met bijvoorbeeld een antieke zonne­wijzer erin. Zo wil hij het project ook best nuttig maken om de Maagd te plezieren. Show is voor hem niet nodig, maar als hij op die manier de Leeuw mee kan krijgen, heeft hij er niets op tegen om er iets echt nieuws­waar­digs van te maken.

De SchorpioenNet als de Leeuw heeft de Schorpioen veel ideeën, alleen gaat het bij hem niet om show, maar om werkelijke perfectie. Hij is technisch en analytisch heel goed en weet dan ook precies wat er moet gebeuren om iets goeds van de grond te krijgen. Liefst zou hij niets met de Leeuw en de Weegschaal te maken hebben, maar samen met de hard werkende, precieze en perfectionistische Maagd aan de slag gaan om iets technisch hoogstaands tot stand te brengen. Natuurlijk moet het ook mooi zijn, daarin gaat hij mee met Leeuw en Weegschaal, maar het idee van de Maagd dat het geheel energiezuinig moet zijn, inspireert hem. Hij is al bezig iets te bedenken dat mooi én zuinig is.

Alleen als de Weegschaal kans ziet de verschillende zienswijzen met elkaar te verzoenen en tot een voor alle betrokkenen aanvaardbaar compromis te komen, is het niet onmogelijk dat er toch iets van de grond komt. Hij zorgt ervoor dat de stemming goed blijft. Als het daarvoor nodig is daadwerkelijk zijn handen te gebruiken dan doet hij zelfs dat, al zal hij bij voorkeur de inkoop op zich nemen om er zeker van te zijn dat de te gebruiken spullen goed en smaakvol zijn.
Als de Leeuw zijn zin krijgt qua show, zal hij zich in de klus vastbijten en hard gaan werken. Merkt de Maagd dat het resultaat praktisch en nuttig wordt, dan neemt hij de show op de koop toe en gaat op competente en methodische wijze aan de slag. Wanneer de Schorpioen ziet dat zelfs “;die patser van een Leeuw” en “die luie Weegschaal” de handen uit de mouwen steken, zal hij zich voor de volle 100% in­zetten. En door zijn harde werken en zijn onmiskenbaar technisch talent krijgt hij het voor elkaar dat iedereen uiteindelijk doet wat hij wil.

Inhoudsopgave | Start 12 portretten | Eind document


Astrologie en andere benaderingen

Wil je meer weten over de twee hierna beschreven benaderingen, in mijn boekje ‘Basiskennis Projectmanagement’ vind je er uitgebreide informatie over. Het verhaal komt ook als artikel op deze website te staan, compleet met de zelfevaluatietest van Belbin.

1  Belbin

Belbin werkt met negen typen. In de tabel zijn de Nederlandse benamingen en hun afkortingen weergegeven; in cursief zijn de Engelse termen toegevoegd. In de rest van de tekst gebruik ik de afkortingen:

TP Toepasser (Bedrijfsman)
Implementer
UV Uitvinder
Plant
GW Groepswerker
Teamworker
VO Vormer
Shaper
BO Brononderzoeker
Resource Investigator
ZD Zorgdrager (afmaker)
Completer-Finisher
VZ Voorzitter
Co-ordinator
WS Waarschuwer
Monitor-Evaluator
SP Specialist
Specialist

In een ideaal team zit 1 VZ of 1 VO, 1 UV, 1 BO, 1 WS, 1 GW. Van TP en ZD kunnen er meer zijn, een SP is niet altijd nodig en laten we hier verder buiten beschouwing. De meeste mensen kunnen meer dan één rol vervullen in een team; vaak hebben ze drie mogelijkheden.

N.B.: De typeringen die ik hier geef, gelden niet voor iedere Leeuw, Maagd, Weegschaal en Schorpioen! Ze zijn gebaseerd op het zuivere type.

Leeuw: een duidelijke VO en daarnaast vaak ook UV, ideeënmens.
Maagd: TP en ZD; vaak ook GW en/of WS; kritisch, praktisch en hardwerkend, maar toch ook wel gericht op het team, zorgt bv. voor materiaal, natje en droogje.
Weegschaal: VZ en GW; een luisterende leider die op harmonie is gericht.
Schorpioen: VO, WS, ZD; kritisch en precies; hoeft als leider niet op de voorgrond te treden, maar is wel graag de baas

Er zitten drie potentiële bazen in dit team, een BO ontbreekt en waarschijnlijk zijn er twee WS en twee GW. Die samenstelling maakt het moeilijk om tot resultaten te komen. Zonder BO is er niemand die netwerkt en nagaat of het team niet het wiel zit uit te vinden. Een GW is zo sociaal dat hij iedereen zijn zin wil geven. Twee men­sen met GW-trekjes, zeker in zo'n klein team, maken besluitvorming onmogelijk. De kritische WS is nodig voor een goed resultaat, maar twee van dit type leggen de zaak plat; ze doden elke creativiteit.

Inhoudsopgave | Start 12 portretten | Eind document


2  Teammodel van De Haas

De Haas werkt met het kaartspel. De Aas is het doel van het team, de 9 is de specialist. De Koning is de leider op afstand en wordt bijgestaan door de Boer (eigenlijk ridder), die de dagelijkse leiding heeft en daarbij wordt gesteund door de 10. De Vrouw is degene die conflicten beheerst.
De 8 is begaafd, maar heeft zijn eigen agenda en is niet echt loyaal aan de groep, de 7 is een goede en harde werker, evenals de minder begaafde 5. De 6 lijkt op 8, maar is minder begaafd, 4 is de stoker. De 2 en 3 zijn mensen die niet veel kunnen en juist daardoor diagnostische waarde hebben: pas als in een groep ook deze mensen kunnen functioneren, is er sprake van een goed team.

het minimale team

Het minimale team bestaat volgens De Haas uit Koning, Boer en 7, en eigenlijk mag, zo vindt hij, de Vrouw niet ontbreken.

 • De Leeuw is hier onmiskenbaar de Koning.
 • De Maagd is een 7, maar hij is niet zo loyaal als de Stier. Wanneer het team niet goed functioneert, haakt hij af en laat zich meesleuren door de Schorpioen.
 • De Weegschaal is de Vrouw.
 • De Schorpioen is een 8. Hij beschouwt zichzelf waarschijnlijk alk 9, specialist. Hij zou wel Koning willen zijn, maar de positie van Boer of 10 ambieert hij niet. Functioneert het team niet goed, dan ontpopt hij zich als een 4 en sleurt vermoedelijk de Maagd mee.

Van het minimale team ontbreekt de Boer. Er is dus niemand die de dagelijkse leiding op zich neemt. Dat is het zwakke punt, waardoor de Schorpioen zich weleens als 4 zou kunnen gaan gedragen en van de 7 van de Maagd ook een 4 maakt. En dan is er geen praktische werker meer over die er in ieder geval nog iets van pro­beert te maken.

Inhoudsopgave | Start 12 portretten | Eind document


Portret 5: Leeuw of Leo

Signalement
Periode: 24 jul t/m 23 aug Heersende planeet: Zon
Indeling: Vuur 2, +, Vast Corresponderend huis: 5

Het plaatje links geeft het typische ‘Leeuw-vuur’ weer: een professionele en spectaculaire vuurwerkshow. Dat is vuur zoals vuur moet worden gebruikt volgens de Leeuw.
Net als de andere vuurtekens is de Leeuw optimistisch en ongecompliceerd. Hij gaat problemen niet uit de weg maar pakt ze aan. Eerlijk. Heeft ruimte nodig om zich vrij en spontaan te uiten. Assertief, vol zelfvertrouwen. Niet erg geduldig met details.

De vaste tekens zijn de vasthouders en doorbijters. Jagen de hoofdtekens de ene droom na de andere na, de vaste tekens schieten te hulp en maken een werkbaar product van het ruwe materiaal. Ze zijn stabiel, zeer loyaal, nemen geen licht­vaar­dige besluiten. Maar wanneer ze eenmaal iets besluiten, dan houden ze zich er ook aan. Hoe verschillend deze tekens ook zijn, doelgerichtheid en uithoudingsvermogen bezitten ze allevier.
Voor Leeuwen geldt dat ze graag de touwtjes in handen willen houden en hun streven is erop gericht de macht te krijgen of ten minste op te vallen. Op indruk­wekkende wijze proberen ze stabiliteit te creëren.

Leeuwen zijn natuurlijke leiders en hebben veel vrienden. Ze zijn gul en optimistisch en hebben een groot gevoel van eigenwaarde. Echt geduldig zijn ze niet en liefst laten ze anderen voor zich werken. Loyaal, trouw aan een ‘zaak’ en daardoor conser­vatief. Goede en vaak dure smaak. Houden van het goede leven. Ze kopen bv. een Porsche van hun minimumloon of een concertvleugel voor hun flatje met woonkamer van 4 bij 4 terwijl ze geen piano spelen.
Een intelligente, begaafde Leeuw is uitstekend en interessant gezelschap en zijn omgeving zal zijn leiderschap zonder veel problemen accepteren.
Is een Leeuw minder begaafd en heeft hij niet de mogelijkheid te schitteren - al was het maar thuis of temidden van een groepje collega's - dan wordt hij vervelend en humeurig. Hij zal er niet mee leren leven dat hij geen middelpunt kan zijn en het heeft dan ook weinig zin om te proberen hem op te voeden in die richting. Het is veel praktischer iets te zoeken - wat dan ook! - waarin deze figuur goed is, en dit dan verder te stimuleren.

Misdadige Leeuwen zijn vaak bendeleiders. Ze hebben veel geld nodig en pakken hun projecten als het even kan groots aan om zoveel mogelijk binnen te slepen. Zelf worden ze niet snel gewelddadig. Als het per se moet, laten ze een ander dit soort klussen oppakken, maar zelfs dat doen ze liever niet.

Enkele bekende Leeuwen

 • Acteurs: Lucille Ball, Louis de Funès, Dustin Hoffman, Robert de Niro, Anton Schwarzenegger, Carry Tefsen, Monique van de Ven, May West
 • Beeldende kunstenaars: Jacob Maris (Haagse school)
 • Entertainment/presentatoren: Kees van Kooten, Jeroen Pauw, Koos Postema
 • Koningen e.d.: ex-koning Albert II van België, Irene van Lippe Biesterfeld, Napoleon, Mabel Wisse Smit
 • Filosofen/theologen/psychologen: Madame Blavatsky (Russisch theosofe), Carl Gustav Jung
 • Muziek/zangers: Whitney Houston, Mick Jagger, Madonna, Hermien Timmerman; andere musici: Claude Debussy
 • Politici: Bill Clinton (ook Monica Lewinsky), Fidel Castro, Sybrand van Haersma Buma, Hans van Mierlo, Barack Obama, Fred Teeven (die samen met minister van Justitie Ivo van Opstelten ontslag nam als staatssecretaris van Justitie), Ed van Thijn, Joop den Uijl
 • Schrijvers: Alexandre Dumas, Theo van Gogh (vooral ook regisseur), Harry Mulisch, Josephine Tey (schreef bijzondere detectives in de jaren 30 van de 20e eeuw)
 • Varia: couturiers Coco Chanel, Yves Saint Laurent, naaktdanseres en spionne Mata Hari, dictator Mussolini

Inhoudsopgave | Start 12 portretten | Eind document


Portret 6: Maagd of Virgo

Signalement
Periode: 24 aug t/m 23 sep Heersende planeet: Mercurius
Indeling: Aarde 2, -, Beweeglijk Corresponderend huis: 6

De foto links beeldt de typische ‘Maagd-aarde’ uit: aarde om te ordenen. Met de handen, dat wel, maar wel zo dat er een goed gestructureerde tuin uit voortkomt, op dit plaatje is dat ook nog een nuttige kruidentuin.

Net als andere aardetekens is de Maagd stabiel en gebruikt hij beschikbare bronnen om praktische doelen te bereiken. Goede fysieke weerstand, zelfdiscipline. Sterke binding met de natuur.

De beweeglijke tekens zijn de ‘kameleons’ van de dierenriem. Zich aanpassen aan de omstandigheden is hun tweede natuur. Vaste tekens haten verandering, beweeglijke tekens vinden verandering positief. Als hoofdtekens genoeg hebben van een klus, maken de beweeglijke tekens nieuwe interesse wakker, vindingrijk en flexibel als ze zijn.
Voor Maagden geldt dat ze exact willen weten hoe de wereld in elkaar zit om zich nuttiger te maken.

Maagden zijn bescheiden en zeer kritisch met een scherp oog voor detail en daardoor zijn ze vaak ook ontzettend geestig, bv. cabaretier Freek de Jonge. Bemoeizuchtig, zorgelijk, maar geven eigenlijk nooit iets op. Ze houden erg van leren. Veel Maagden zijn bezig met of op zijn minst geïnteresseerd in (hun eigen) gezondheid en kunnen bijzonder goed tuinieren. Maagden zijn bijna altijd buitengewoon goed met woord­spelingen; vaak zijn het ook echte ‘cryptogram-fanaten’. Verder zijn veel Maagd­vrouwen opvallend mooi; er zijn beroemde actrices onder hen, maar ook onbekende Maagden zien er goed uit. Ze zijn niet ijdel, maar hebben veel zelfdiscipline en gaan verstandig met hun lichaam om.
Veel Maagden hebben een sterk ontwikkeld gevoel voor privacy en vertellen hun ‘nearest & dearest’ het absolute minimum over zichzelf. Greta Garbo is een goed voorbeeld van dit type. In dit verband meld ik nog een grappig incident: in het kader van de vernieuwing van AstroCursus in 2015 wilde ik het geboorteteken van Sander van de Pavert weten, de man van Lucky TV waarmee De Wereld Draait Door afsluit. Ik dacht dat hij Maagd zou zijn. Er kwam veel informatie over hem tevoor­schijn, maar hij bleek de enige van enkele tientallen min of meer bekende Neder­landers van wie de geboortedatum niet bekend is. “Dat moet dus inderdaad een Maagd zijn”, dacht ik, “en anders is hij Schorpioen, maar Maagd blijft het meest waarschijnlijk”.
Maagden zijn erg servicegericht en op geld gesteld. Naar verhouding zijn er dan ook veel prostituées die onder dit teken vallen (samen met Vissen, zie aldaar).

Hoewel Maagden gewoonlijk aardige, behulpzame en typisch wat je noemt ‘nette mensen’ zijn, kan het type heel erg ontsporen. Berucht zijn de Russische tsaar Ivan de Verschrikkelijke en de wrede en perverse kerkvorst Cesare Borgia (die model stond voor ‘Il Principe’ - De vorst - van Macchiavelli). Vaak is hier sprake van lieden die zijn doorgeschoten in hun streven naar perfectie. Maagden kunnen zichzelf goed voor de gek houden en zo ook excessieve wreedheid voor zichzelf aanvaardbaar maken.

Enkele bekende Maagden

 • Acteurs: Lauren Bacall, Ingrid Bergman, Sean Connery, Cameron Diaz, Greta Garbo, Sophia Loren, Peter Sellers, Raquel Welch
 • Beeldende kunstenaars: George Breitner (Amsterdamse school)
 • Entertainment/presentatoren: Freek de Jonge, Matthijs van Nieuwkerk, Twiggy (broodmager fotomodel uit jaren 60), Paul van Vliet
 • Koningen e.d.: Claus von Amsberg, Augustus (eerste Romeinse keizer), Boudewijn van België, Cesare Borgia, Caligula (beruchte en zeer wrede Romeinse keizer), Elisabeth I van Engeland, Ivan de Verschrikkelijke (Russische tsaar die in de 16e eeuw regeerde op basis van terreur), Richard I Leeuwenhart (Engeland, kruisvaarder), Wilhelmina van Nederland
 • Filosofen/theologen/psychologen: -
 • Muziek/zangers: Barry Gibb (BeeGees), Julio Iglesias; andere musici: Leonard Bernstein (Westside Story), Alphons Diepenbrock (kerkmuziek), Antonin Dvorák, Arnold Schönberg (van het twaalftoonsysteem), Clara Schumann-Wieck (beroemd pianiste en vrouw van Robert Schumann, Tweelingen)
 • Politici: Joseph Luns, Emile Roemer, Edith Schippers (minister van Volksgezondheid), Kees van der Staaij (leider SGP, Staatskundig Gereformeerde Partij), Geert Wilders
 • Schrijvers: Agatha Christie, Johann Wolfgang Goethe, Willem Frederik Hermans, Stephen King, D.H. Lawrence, Jan Mens, Leo Tolstoj
 • Varia: pedagoge Maria Montessori, liefdadige non Moeder Theresa

Inhoudsopgave | Start 12 portretten | Eind document


Portret 7: Weegschaal of Libra

Signalement
Periode: 24 sep t/m 24 okt Heersende planeet: Venus
Indeling: Lucht 2, +, Hoofd Corresponderend huis: 7

Het plaatje links beeldt ‘Weegschaal-lucht’ uit. Het is geen echte lucht, maar gestyleerd, een plaatje, een niet te realistisch schilderij. Daarmee zet de Weeg­schaal de zaak naar zijn hand: de Lucht is zo als de Weegschaal hem mooi vindt.
Lucht is het element van het creatieve denken. Niet alle luchtmensen zijn grote intellectuelen, wel zijn ze in staat de wereld objectief te bekijken, los van hun emoties en gevoelens. Meestal zijn luchttypes sociaal, houden ze van uitwisselen van ideeën en hebben ze gebrek aan emotionele diepgang.
De hoofdtekens zijn de initiatiefnemers van de dierenriem. Met Ram begint de lente, met Kreeft de zomer, met Weegschaal de herfst en met Steenbok de winter, vandaar deze karakteristiek. Hoofdtekens zijn echte pioniers, die op hun best zijn als ze nieuwe gebieden kunnen ‘veroveren‘.
Voor Weegschalen geldt dat ze gericht zijn op het scheppen van harmonieuze relaties (vooral omdat dat hen goed uitkomt!)

Leven bij het compromis, geboren diplomaat. Houden van mooie en verfijnde dingen en maken niet graag de handen vuil. Charmant, sociaal en gezellig. Werken het beste met een partner, niet alleen dus. Doen er alles aan om de stemming goed te houden.
Weegschalen zijn gewoonlijk interessante mensen met wie je over van alles en nog wat een goed gesprek kunt voeren.
Ze kunnen moeilijk kiezen. Dat is lastig als je snel een besluit wilt nemen of met hen uit winkelen gaat. Het positieve ervan is dat ze standpunten goed overwegen en dus rationeel tot een beslissing komen.
Ze hebben een goed inzicht in wat mensen in het algemeen beweegt en zijn geïnte­resseerd in psychologie. Op het individuele vlak laat hun mensenkennis ze echter in de steek. Ze voelen eenvoudigweg niet aan waarom mensen zijn zoals ze zijn omdat ze moeite hebben met motieven en beweegredenen die niet logisch zijn.

Misdadige Weegschalen hebben gevoel voor stijl en werken liefst samen. Vermogensdelicten liggen het meest voor de hand, aangezien ze veel geld nodig hebben voor hun ideaal van een harmonische en esthetisch verantwoorde levensstijl. Maar omdat ze ook erg charmant zijn, doen ze het ook goed als oplichter. Wreed zijn ze niet, want dat gaat tegen hun gevoel voor redelijkheid en harmonie in.

Enkele bekende Weegschalen

 • Acteurs: Brigitte Bardot, Sara Bernhardt, Carherine Deneuve, Charlton Heston, Sylvia Kristel, Marcello Mastroianni, Walter Matthau, Roger Moore, Romy Schneider
 • Beeldende kunstenaars: François Boucher
 • Entertainment/presentatoren: Ali B, Angela Groothuizen, Gerda Havertong, Loes Luca, Paul Witteman
 • Koningen e.d.: Edward VI, zoon van Hendrik VIII, die op zijn 9e koning werd en stierf toen hij 15 was
 • Filosofen/theologen/psychologen: Friedrich Nietzsche
 • Muziek/zangers: John Lennon, Olivia Newton-John, Pavarotti; andere musici: Vladimir Horowitz, Franz Liszt, Paul Simon (Simon & Garfunkel, Schorpioen), George Gershwin, D. Sjostakovitsj, Giuseppe Verdi
 • Politici: Hedy d'Ancona, Lodewijk Asscher, Jimmy Carter, Mahatma Gandhi, Vaclav Havel, Wim Kok, Jan Marijnissen, Margareth Thatcher, Rita Verdonk, Lech Walesa
 • Schrijvers: Ferdinand Bordewijk, Simon Carmiggelt, Daniel Defoe (Robinson Crusoe), Ursula LeGuin (Science Fiction/Fantasy), Simon Vestdijk, Oscar Wilde
 • Varia: Lee Harvey Oswald, misschien de moordenaar van Kennedy; werd zelf vermoord voor zijn proces

Inhoudsopgave | Start 12 portretten | Eind document


Portret 8: Schorpioen of Scorpio

Signalement
Periode: 25 okt t/m 22 nov Heersende planeet: Pluto
Indeling: Water 2, -, Vast Corresponderend huis: 8

Is dit water? Ja zeker, dit is ‘Schorpioen-water’. Het is verborgen en het is peilloos diep. Als je denkt hier te kunnen lopen, dan kom je bedrogen uit, want je wordt naar de diepte gezogen. Ik heb mijn hond Raia, zelf trouwens Schorpioen, hier ooit uit moeten redden.
Van alle elementen heeft water het meeste diepgang en het element is ook moeilijk te typeren. Watermensen zijn in het algemeen zeer gevoelig, al doen ze vaak hun best dit goed te verbergen. Ze zijn heel fijn afgestemd op hun omgeving. Beschermend, vol medelijden, maar ook defensief en gesloten.

De vaste tekens zijn de vasthouders en doorbijters. Jagen de hoofdtekens de ene droom na de andere na, de vaste tekens schieten te hulp en maken een werkbaar product van het ruwe materiaal. Ze zijn stabiel, zeer loyaal, nemen geen lichtvaar­dige besluiten. Maar wanneer ze eenmaal iets besluiten, dan houden ze zich er ook aan. Hoe verschillend deze tekens ook zijn, doelgerichtheid en uithoudingsvermogen bezitten ze allevier.
Voor Schorpioenen geldt dat ze erop uit zijn om emotioneel evenwicht te houden en proberen daarom situaties naar hun hand te zetten.

Vastbesloten, trouw, loyaal. Zeer diepe gevoelens, staan zelden ergens neutraal tegenover. Vaak jaloers, soms zelfs wraakzuchtig. Diepgravend inzicht. Enorme wils­kracht en concentratievermogen. Wat terughoudend, maar zeggen mening desge­vraagd wel recht-voor-zijn-raap.
Mensen die niet veel weten van astrologie, weten vaak één ding wel: het is niet best als je Schorpioen bent. Dat komt door twee nogal opvallende trekjes van dit teken: jaloezie en het venijnig uit de hoek komen.
Voor het overige is er niet meer mis met de gemiddelde Schorpioen dan met ieder ander dierenriemteken. Ze zijn rustig, analytisch en zeer scherpzinnig. Er ontgaat ze weinig en vaak zijn ze dan ook zeer geestig. Ze zijn trouw aan mensen en aan dingen waar ze voor gaan. Zelfs voor een beginnend astroloog is de Schorpioenenblik snel herkenbaar.
Als (bijvoorbeeld) de partner van een Schorpioen gehandicapt raakt, dan zal hij (dit verhaal gaat op voor mannen en vrouwen) de ander goed verzorgen, al duurt het jaren en jaren. Hij zal daar misschien weleens iets over zeggen tegen mensen die hij vertrouwt, maar de partner krijgt geen klacht te horen.

Schiet een Schorpioen door naar het misdadige, dan is het ook meteen heel erg. Een Schorpioen weet precies hoe hij een ander moet treffen. Hij kan dan ook uiterst wreed zijn. Hij werkt alleen, of misschien als bendeleider.

Enkele bekende Schorpioenen

 • Acteurs: Charles Bronson, Richard Burton, John Cleese, Alain Delon, Jodie Foster, Whoopy Goldberg, Goldie Hawn
 • Beeldende kunstenaars: René Magritte, Pablo Picasso, Auguste Rodin, Johannes Vermeer, Andy Warhol
 • Entertainment/presentatoren: Catherine Keyl, Patrick Lodiers, Humberto Tan, Anita Witzier
 • Koningen e.d.: Charles van Engeland, Grace Kelly van Monaco, Marie Antoinette (onthoofd tijdens de Franse revolutie)
 • Filosofen/theologen/psychologen: Desiderius Erasmus, Abraham Kuyper (stichter van de Vrije Universiteit te Amsterdam)
 • Muziek/zangers: Gilbert Bécaud, Georges Brassens, Herman Brood, Art Garfunkel (zie Paul Simon, Weegschaal), Joan Sutherland, Neil Young; andere musici: Benjamin Britten, Pim Jacobs, Nicolo Paganini, Domenico Scarlatti, Johann Strauss jr. (van de walsen en operettes)
 • Politici: Indira Gandhi, Joseph Goebbels, Hans Janmaat (leider extreem rechtse partij), Robert F. Kennedy, François Mitterrand, Jan Terlouw
 • Schrijvers: Albert Camus, Nelleke Noordervliet, Conny Palmen, Robert Stevenson (van Jekyll and Hyde), Jan Wolkers
 • Varia: evangelist Billy Graham, kerkhervormer Maarten Luther, ritueel en beestachtig moordenaar Charles Manson


Fokkelien von Meyenfeldt ©  1995-2015

12 portretten

Overzicht inhoud

N.B.: Deze kolom biedt een overzicht van de indelingen die in de ‘12 portretten’ aan de orde komen, maar alleen de viertallen zijn links.
Wil je direct naar de beschrijving van een teken of naar de psychologische benaderingen, gebruik dan de tabel hiernaast: dat is de echte inhoudsopgave. Deze staat ook steeds aan de kop van ieder viertal.

Viertallen

De viertallen worden hier geportretteerd als bouwers: hoe werken ze samen aan de grondige verbouwing van een huis?

Eerste viertal
1  2  3  4
Ram - Stier - Tweelingen - Kreeft

Tweede viertal
5  6  7  8
Leeuw - Maagd - Weegschaal - Schorpioen

Derde viertal
9  0  -  =
Boogschutter - Steenbok - Waterman - Vissen

Elementen & polariteiten
Vuur / Extra:
Aarde / Intro:
Lucht / Extra:
Water / Intro:
1  5  9
2  6  0
3  7  -
4  9  =
Kwaliteiten
Hoofd:
Vast:
Beweeglijk:
1  4  7  0
2  5  8  -
3  6  9  =
Psychologische benaderingen

Belbin
De Haas

Home | NAAR BOVEN | sitemap

Laatste versie: zondag 05 april 2015